Ładowanie…

Uśpiona Rafa – Generał 250 z Elitarnymi Żołnierzami


POTRZEBNE JEDNOSTKI

  • 203 Rekrut [-203]
  • 104 Ochotnik [-104]
  • 217 Konny
  • 185 Elitarny Żołnierz


Garnizon Obóz Jednostki w Obozie Nasze Jednostki
G1 1 60 Ochotnik, 60 Łucznik 1 fala (250) 34 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 215 Konny [straty: 34R]
G1 2 40 Konny, 40 Żołnierz, 40 Łucznik 1 fala (250) 71 Rekrut, 179 Elitarny Żołnierz [straty: 71R]
G2 3 40 Konny, 30 Żołnierz, 40 Wyborny Łucznik 1 fala (250) 65 Rekrut, 185 Elitarny Żołnierz [straty: 65R]
G2 4 30 Elitarny Żołnierz, 50 Wyborny Łucznik, 20 Puszkarz 1 fala (250) 33 Rekrut, 217 Konny [straty: 33R]
G2 5 80 Elitarny Żołnierz, 20 Puszkarz, Sir Robin 1 fala (250) 104 Ochotnik, 146 Elitarny Żołnierz [straty: 104 Och]