Ładowanie…

Uśpiona Rafa – Generał 250 z Żołnierzami


POTRZEBNE JEDNOSTKI

  • 208 Rekrut [-208]
  • 105 Ochotnik [-105]
  • 217 Konny
  • 183 Żołnierz


Garnizon Nr Obozu Jednostki w obozie Nasze jednostki
G1 1 60 Ochotnik, 60 Łucznik 1 fala 34 Rekrut, 1 Żołnierz, 215 Konny [straty 34R]
G1 2 40 Konny, 40 Żołnierz, 40 Łucznik 1 fala 74 Rekrut, 176 Żołnierz [straty 74R]
G2 3 40 Konny, 30 Żołnierz, 40 Wyborny Łucznik 1 fala 67 Rekrut, 183 Żołnierz [straty 67R]
G2 4 30 Elitarny Żołnierz, 50 Wyborny Łucznik, 20 Puszkarz 1 fala 33 Rekrut, 217 Konny [straty 33R]
G2 5 80 Elitarny Żołnierz, 20 Puszkarz, Sir Robin 1 fala 105 Ochotnik, 145 Żołnierz [straty 105 Och]