Ładowanie…

Uśpiona Rafa – Generał MSW z Elitarnymi Żołnierzami


POTRZEBNE JEDNOSTKI

  • 153 Rekrut [-153]
  • 102 Ochotnik [-102]
  • 192 Konny
  • 176 Elitarny Żołnierz


Garnizon Nr Obozu Jednostki w obozie Nasze jednostki
G1 1 60 Ochotnik, 60 Łucznik 1 fala 32 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 187 Konny [straty 32R]
G1 2 40 Konny, 40 Żołnierz, 40 Łucznik 1 fala 50 Rekrut, 170 Elitarny Żołnierz [straty 50R]
G2 3 40 Konny, 30 Żołnierz, 40 Wyborny Łucznik 1 fala 44 Rekrut, 176 Elitarny Żołnierz [straty 44R]
G2 4 30 Elitarny Żołnierz, 50 Wyborny Łucznik, 20 Puszkarz 1 fala 27 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 192 Konny [straty 27R]
G2 5 80 Elitarny Żołnierz, 20 Puszkarz, Sir Robin 1 fala 102 Ochotnik, 118 Elitarny Żołnierz [straty 102 Och]