Ładowanie…

Uśpiona Rafa – Generał Nusala z Elitarnymi Żołnierzami


POTRZEBNE JEDNOSTKI

  • 335 Rekrut [-126]
  • 117 Ochotnik [-117]
  • 140 Konny
  • 48 Elitarny Żołnierz


Garnizon Obóz Jednostki w Obozie Nasze Jednostki
G1 1 60 Ochotnik, 60 Łucznik 1 fala (NUS) 30 Rekrut, 135 Konny [straty: 30R]
G1 2 40 Konny, 40 Żołnierz, 40 Łucznik 1 fala (NUS) 165 Rekrut [straty: 40R]
G2 3 40 Konny, 30 Żołnierz, 40 Wyborny Łucznik 1 fala (NUS) 165 Rekrut [straty: 31R]
G2 4 30 Elitarny Żołnierz, 50 Wyborny Łucznik, 20 Puszkarz 1 fala (NUS) 25 Rekrut, 140 Konny [straty: 25R]
G2 5 80 Elitarny Żołnierz, 20 Puszkarz, Sir Robin 1 fala (NUS) 117 Ochotnik, 48 Elitarny Żołnierz [straty: 117 Och]