Ładowanie…

Uśpiona Rafa – Generał Vargus z Żołnierzami


POTRZEBNE JEDNOSTKI

  • 76 Rekrut [-76]
  • 89 Ochotnik [-89]
  • 164 Konny
  • 1 Żołnierz
  • 90 Wyborny Łucznik


Garnizon Obóz Jednostki w Obozie Nasze Jednostki
G1 1 60 Ochotnik, 60 Łucznik 1 fala (VAR) 18 Rekrut, 162 Konny [straty: 18R]
G1 2 40 Konny, 40 Żołnierz, 40 Łucznik 1 fala (VAR) 21 Rekrut, 159 Konny [straty: 21R]
G2 3 40 Konny, 30 Żołnierz, 40 Wyborny Łucznik 1 fala (VAR) 16 Rekrut, 164 Konny [straty: 16R]
G2 4 30 Elitarny Żołnierz, 50 Wyborny Łucznik, 20 Puszkarz 1 fala (VAR) 21 Rekrut, 1 Żołnierz, 158 Konny [straty: 21R]
G2 5 80 Elitarny Żołnierz, 20 Puszkarz, Sir Robin 1 fala (VAR) 89 Ochotnik, 1 Żołnierz, 90 Wyborny Łucznik [straty: 89 Och]