Ładowanie…

Wyspa Piratów – Generał 200 z Elitarnymi Żołnierzami


POTRZEBNE JEDNOSTKI

BEZ BLOKÓW Z BLOKAMI
WERSJA I WERSJA II WERSJA I WERSJA II
 • 612 Rekrut [-610]
 • 190 Konny
 • 21 Kusznik
 • 158 Elitarny Żołnierz
 • 502 Rekrut [-502]
 • 190 Konny
 • 130 Łucznik [-130]
 • 21 Kusznik
 • 158 Elitarny Żołnierz
 • 473 Rekrut [-473]
 • 190 Konny
 • 21 Kusznik
 • 65 Żołnierz
 • 155 Elitarny Żołnierz
 • 366 Rekrut [-366]
 • 190 Konny
 • 130 Łucznik [-130]
 • 21 Kusznik
 • 65 Żołnierz
 • 155 Elitarny Żołnierz


Garnizon Obóz Jednostki w Obozie Nasze Jednostki
G1 1 100 Majtek, 50 Ogniomistrz 1 fala (200) 9 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 190 Konny [straty: 9R]
G1 2 100 Majtek, 50 Kolce 1 fala (200) 42 Rekrut, 158 Elitarny Żołnierz [straty: 41R]
G1 3 50 Kolce, 100 Łupieżca, 50 Ogniomistrz 1 fala (200) 90 Rekrut, 110 Elitarny Żołnierz [straty: 90R]
G2 4 60 Majtek, 60 Nożownik, 60 Kolce 1 fala (200) 55 Rekrut, 145 Elitarny Żołnierz [straty: 54R]
G2 5 40 Kolce, 40 Łupieżca, 40 Ogniomistrz 1 fala (200) 50 Rekrut, 150 Elitarny Żołnierz [straty: 46R]
G2 6 80 Kolce, 80 Łupieżca, 2 Piracki Oficer 1 fala (200) 51 Rekrut, 149 Elitarny Żołnierz [straty: 51R]
G3 7 90 Kolce, 90 Łupieżca 1 fala (200) 59 Rekrut, 141 Elitarny Żołnierz [straty: 59R]
G3 8 100 Kolce 1 fala (200) 22 Rekrut, 155 Elitarny Żołnierz [straty: 22R]
G3 9 100 Majtek, 30 Kolce, 40 Ogniomistrz 1 fala (200) 60 Rekrut, 140 Elitarny Żołnierz [straty: 58R]
G3 10 100 Kolce, 70 Łupieżca 1 fala (200) 48 Rekrut, 152 Elitarny Żołnierz [straty: 48R]
G3 11 70 Ogniomistrz, 100 Łupieżca,
10 Piracki Oficer Zwariowany Kuchta
1 fala (200) 120 Rekrut lub 10 Rekrut, 130 Łucznik
2 fala (200) 13 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 165 Konny, 21 Kusznik [straty: 130R lub 23R, 130Ł]

OPCJA Z BLOKOWANIEM:

Zobacz jak wykonywać bloki
Obóz 2Obóz 5Obóz 10

Z Ga (55 Żołnierz) wysyłamy Generała na obóz 2, zaraz po nim
z W (1 fala (200) 90 Rekrut, 110 Elitarny Żołnierz) wysyłamy Generała na obóz 3.

Z Gb (55 Żołnierz) wysyłamy Generała na obóz 5, zaraz po nim
z W (1 fala (200) 51 Rekrut, 149 Elitarny Żołnierz) wysyłamy Generała na obóz 6.

Z Gc (65 Żołnierz) wysyłamy generała na obóz 10, gdy dojdzie do miejsca oznaczonego na screenie
z G3 (1 fala (200) 120 Rekrut lub 10 Rekrut, 130 Łucznik) oraz
W (2 fala (200) 13 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 165 Konny, 21 Kusznik) wysyłamy Generałów na obóz 11.