Ładowanie…

Wyspa Piratów – Generał 250 z Żołnierzami


POTRZEBNE JEDNOSTKI

BEZ BLOKÓW Z BLOKAMI
WERSJA I WERSJA II WERSJA I WERSJA II
 • 568 Rekrut [-568]
 • 250 Konny
 • 66 Wyborny Łucznik
 • 200 Żołnierz
 • 458 Rekrut [-458]
 • 250 Konny
 • 130 Łucznik [-130]
 • 66 Wyborny Łucznik
 • 200 Żołnierz
 • 424 Rekrut [-424]
 • 250 Konny
 • 66 Wyborny Łucznik
 • 255 Żołnierz
 • 315 Rekrut [-315]
 • 250 Konny
 • 130 Łucznik [-130]
 • 66 Wyborny Łucznik
 • 255 Żołnierz


Garnizon Nr Obozu Jednostki w obozie Nasze jednostki
G1 1 100 Majtek, 50 Ogniomistrz 1 fala 1 Żołnierz, 249 Konny [straty 0]
G1 2 100 Majtek, 50 Kolce 1 fala 42 Rekrut, 150 Żołnierz [straty 42R]
G1 3 50 Kolce, 100 Łupieżca, 50 Ogniomistrz 1 fala 75 Rekrut, 175 Żołnierz [straty 74R]
G2 4 60 Majtek, 60 Nożownik, 60 Kolce 1 fala 54 Rekrut, 196 Żołnierz [straty 54R]
G2 5 40 Kolce, 40 Łupieżca, 40 Ogniomistrz 1 fala 50 Rekrut, 150 Żołnierz [straty 45R]
G2 6 80 Kolce, 80 Łupieżca, 2 Piracki Oficer 1 fala 50 Rekrut, 200 Żołnierz [straty 50R]
G3 7 90 Kolce, 90 Łupieżca 1 fala 53 Rekrut, 180 Żołnierz [straty 53R]
G3 8 100 Kolce 1 fala 22 Rekrut, 100 Żołnierz [straty 22R]
G3 9 100 Majtek, 30 Kolce, 40 Ogniomistrz 1 fala 39 Rekrut
2 fala 1 Żołnierz, 249 Konny [straty 39 R]
G3 10 100 Kolce, 70 Łupieżca 1 fala 57 Rekrut, 143 Żołnierz [straty 57R]
G3 11 70 Ogniomistrz, 100 Łupieżca,
10 Piracki Oficer Zwariowany Kuchta
1 fala 120 Rekrut lub 10 Rekrut, 130 Łucznik
2 fala 13 Rekrut, 1 Żołnierz, 170 Konny, 66 Wyborny Łucznik [straty 132R lub 23R, 130Ł]

Opcja z blokowaniem:

Zobacz jak wykonywać bloki
Obóz 2Obóz 5Obóz 10

Z Ga (55 Żołnierz) wysyłamy Generała na obóz 2, zaraz po nim
z W (1 fala 75 Rekrut, 175 Żołnierz) wysyłamy Weterana na obóz 3.

Z Gb (55 Żołnierz) wysyłamy Generała na obóz 5, zaraz po nim
z W (1 fala 50 Rekrut, 200 Żołnierz) wysyłamy Weterana na obóz 6.

Z Gc (65 Żołnierz) wysyłamy generała na obóz 10, gdy dojdzie do miejsca oznaczonego na screenie
z G3 (1 fala 120 Rekrut lub 10 Rekrut, 130 Łucznik) oraz
z W (2 fala 13 Rekrut, 1 Żołnierz, 170 Konny, 66 Wyborny Łucznik) wysyłamy Generała i Weterana na obóz 11.