Ładowanie…

Zdrajcy – Generał 200 z Puszkarzami


POTRZEBNE JEDNOSTKI

BEZ BLOKÓW Z BLOKAMI
 • 7x
 • 1.156 Rekrut [-1.156]
 • 195 Konny
 • 160 Łucznik [-160]
 • 1 Elitarny Żołnierz
 • 157 Puszkarz
 • 5x
 • 543 Rekrut [-543]
 • 307 Konny
 • 160 Łucznik [-160]
 • 111 Elitarny Żołnierz
 • 157 Puszkarz


Garnizon Nr Obozu Jednostki w obozie Nasze jednostki
G1 1 60 Wyborny Łucznik, 40 Żołnierz 1 fala 29 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 155 Konny, 15 Puszkarz [straty 29R]
G2 2 60 Wyborny Łucznik, 60 Żołnierz 1 fala 48 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 100 Konny, 51 Puszkarz [straty 48R]
G2 3 40 Ochotnik, 40 Konny, 20 Żołnierz, 60 Wybory Łucznik 1 fala 129 Rekrut
2 fala 5 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 194 Konny [straty 134R]
G2 4 60 Ochotnik, 60 Konny, 60 Żołnierz 1 fala 200 Rekrut
2 fala 4 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 195 Konny [straty 204R]
G2 5 100 Wyborny Łucznik, 60 Żołnierz 1 fala 85 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 114 Konny [straty 85R]
G3 6 100 Żołnierz, 100 Wyborny Łucznik 1 fala 160 Łucznik
2 fala 46 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 126 Konny, 27 Puszkarz [straty 160Ł, 46R]
G3 7 50 Konny, 150 Żołnierz 1 fala 200 Rekrut
2 fala 75 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 124 Puszkarz [straty 275R]
G3 8 60 Żołnierz, 60 Wyborny Łucznik, 60 Konny,
Sir Robin, Wielka Berta
1 fala 92 Rekrut
2 fala 200 Rekrut
3 fala 43 Rekrut, 157 Puszkarz [straty 335R]

Opcja z blokowaniem:

Zobacz jak wykonywać bloki
Obóz 3 i 4Obóz 7

Z Ga (193 Konny + 2 Elitarny Żołnierz) wysyłamy Generała na obóz 3, zaraz po nim
z Gb (108 Elitarny Żołnierz) wysyłamy Generała na obóz 4, zaraz po nim
z W (1 fala 85 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 114 Konny) Generała na obóz 5

Z Gc (1 Rekrut) wysyłamy Generała na obóz 7, zaraz pod nim
z G3 (1 fala 92 Rekrut), wysyłamy Generała na Biały Zamek. Po skończonej walce
z Gc* (1 Rekrut) wysyłamy Generała na obóz 7, zaraz po nim
z W (2 fala 200 Rekrut) wysyłamy Generała na Biały Zamek. Po 4h odpoczynku powtarzamy akcje dla 3 fali ataku (3 fala 43 Rekrut, 157 Puszkarz)