Ładowanie…

Zdrajcy – Generał 200 z Żołnierzami


POTRZEBNE JEDNOSTKI

BEZ BLOKÓW Z BLOKAMI
 • 7x
 • 1.237 Rekrut [-1.237]
 • 195 Konny
 • 160 Łucznik [-160]
 • 114 Wyborny Łucznik
 • 100 Żołnierz
 • 5x
 • 614 Rekrut [-614]
 • 307 Konny
 • 160 Łucznik [-160]
 • 64 Wyborny Łucznik
 • 122 Żołnierz


Garnizon Obóz Jednostki w Obozie Nasze Jednostki
G1 1 60 Wyborny Łucznik, 40 Żołnierz 1 fala (200) 29 Rekrut, 1 Żołnierz, 151 Konny, 19 Wyborny Łucznik [straty: 29R]
G2 2 60 Wyborny Łucznik, 60 Żołnierz 1 fala (200) 55 Rekrut, 1 Żołnierz, 80 Konny, 64 Wyborny Łucznik [straty: 55R]
G2 3 40 Ochotnik, 40 Konny, 20 Żołnierz, 60 Wybory Łucznik 1 fala (200) 129 Rekrut
2 fala (200) 5 Rekrut, 1 Żołnierz, 194 Konny [straty: 134R]
G2 4 60 Ochotnik, 60 Konny, 60 Żołnierz 1 fala (200) 200 Rekrut
2 fala (200) 4 Rekrut, 1 Żołnierz, 195 Konny [straty: 204R]
G2 5 100 Wyborny Łucznik, 60 Żołnierz 1 fala (200) 85 Rekrut, 1 Żołnierz, 114 Konny [straty: 85R]
G3 6 100 Żołnierz, 100 Wyborny Łucznik 1 fala (200) 160 Łucznik
2 fala (200) 53 Rekrut, 1 Żołnierz, 126 Konny, 20 Wyborny Łucznik [straty: 160Ł, 53R]
G3 7 50 Konny, 150 Żołnierz 1 fala (200) 200 Rekrut
2 fala (200) 85 Rekrut, 1 Żołnierz, 114 Wyborny Łucznik [straty: 285R]
G3 8 60 Żołnierz, 60 Wyborny Łucznik, 60 Konny,
Sir Robin, Wielka Berta
1 fala (200) 92 Rekrut
2 fala (200) 200 Rekrut
3 fala (200) 100 Rekrut, 100 Żołnierz [straty: 392R]

OPCJA Z BLOKOWANIEM:

Zobacz jak wykonywać bloki
Obóz 3 i 4Obóz 7

Z Ga (193 Konny, 2 Żołnierz) wysyłamy Generała na obóz 3, zaraz po nim
z Gb (119 Żołnierz) wysyłamy Generała na obóz 4, zaraz po nim
z W (1 fala (200) 85 Rekrut, 1 Żołnierz, 114 Konny) Generała na obóz 5

Z Gc (1 Rekrut) wysyłamy Generała na obóz 7, zaraz pod nim
z G3 (1 fala (200) 92 Rekrut), wysyłamy Generała na Biały Zamek. Po skończonej walce
z Gc* (1 Rekrut) wysyłamy Generała na obóz 7, zaraz po nim
z W (2 fala (200) 200 Rekrut) wysyłamy Generała na Biały Zamek. Po 4h odpoczynku powtarzamy akcje dla 3 fali ataku (3 fala 100 Rekrut, 100 Żołnierz)