Ładowanie…

Zdrajcy – Generał 250 z Elitarnymi Żołnierzami


POTRZEBNE JEDNOSTKI

BEZ BLOKÓW Z BLOKAMI
  • 792 Rekrut [-792]
  • 150 Ochotnik [-150]
  • 228 Konny
  • 115 Kusznik
  • 132 Elitarny Żołnierz
  • 332 Rekrut [-332]
  • 150 Ochotnik [-150]
  • 313 Konny
  • 74 Kusznik
  • 132 Elitarny Żołnierz


Garnizon Obóz Jednostki w Obozie Nasze Jednostki
G1 1 60 Wyborny Łucznik, 40 Żołnierz 1 fala (250) 21 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 228 Konny [straty: 21R]
G2 2 60 Wyborny Łucznik, 60 Żołnierz 1 fala (250) 43 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 175 Konny, 31 Kusznik [straty: 43R]
G2 3 40 Ochotnik, 40 Konny, 20 Żołnierz, 60 Wybory Łucznik 1 fala (250) 118 Rekrut, 132 Elitarny Żołnierz [straty: 118R]
G2 4 60 Ochotnik, 60 Konny, 60 Żołnierz 1 fala (250) 148 Rekrut, 102 Elitarny Żołnierz [straty: 148R]
G2 5 100 Wyborny Łucznik, 60 Żołnierz 1 fala (250) 55 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 120 Konny, 74 Kusznik [straty: 55R]
G3 6 100 Żołnierz, 100 Wyborny Łucznik 1 fala (250) 126 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 93 Konny, 30 Kusznik [straty: 126R]
G3 7 50 Konny, 150 Żołnierz 1 fala (200) 60 Rekrut
2 fala (250) 134 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 115 Kusznik [straty: 194R]
G3 8 60 Żołnierz, 60 Wyborny Łucznik, 60 Konny,
Sir Robin, Wielka Berta
1 fala (200) 87 Rekrut
2 fala (250) 150 Ochotnik, 100 Elitarny Żołnierz [straty: 87R, 150 Och]

OPCJA Z BLOKOWANIEM:

Zobacz jak wykonywać bloki
Obóz 3 i 4Obóz 7

Z Ga (193 Konny, 2 Elitarny Żołnierz) wysyłamy Generała na obóz 3, zaraz po nim
z Gb (108 Elitarny Żołnierz) wysyłamy Generała na obóz 4, zaraz po nim
z W (1 fala (250) 55 Rekrut, 1 Żołnierz, 120 Konny, 74 Kusznik) Weterana na obóz 5

Z Gc (1 Rekrut) wysyłamy Generała na obóz 7, zaraz po nim
z G3 (1 fala (200) 87 Rekrut) wysyłamy Generała na Biały Zamek. Po skończonej walce
z Gc* (1 Rekrut) wysyłamy Generała na obóz 7, zaraz po nim
z W (2 fala (250) 150 Ochotnik, 100 Elitarny Żołnierz) wysyłamy Weterana na Biały Zamek.