Ładowanie…

Zdrajcy – Generał MSW z Elitarnymi Żołnierzami (osiągnięcia)


POTRZEBNE JEDNOSTKI

BEZ BLOKÓW Z BLOKAMI
  • 1.147 Rekrut [-1.147]
  • 174 Elitarny Żołnierz
  • 738 Rekrut [-738]
  • 236 Elitarny Żołnierz


Garnizon Obóz Jednostki w Obozie Nasze Jednostki
G1 1 60 Wyborny Łucznik, 40 Żołnierz 1 fala (MSW) 46 Rekrut, 174 Elitarny Żołnierz [straty: 46R]
G2 2 60 Wyborny Łucznik, 60 Żołnierz 1 fala (MSW) 63 Rekrut, 157 Elitarny Żołnierz [straty: 63R]
G2 3 40 Ochotnik, 40 Konny, 20 Żołnierz, 60 Wybory Łucznik 1 fala (MSW) 80 Rekrut, 140 Elitarny Żołnierz [straty: 80R]
G2 4 60 Ochotnik, 60 Konny, 60 Żołnierz 1 fala (MSW) 130 Rekrut, 90 Elitarny Żołnierz [straty: 130R]
G2 5 100 Wyborny Łucznik, 60 Żołnierz 1 fala (MSW) 92 Rekrut, 128 Elitarny Żołnierz [straty: 92R]
G3 6 100 Żołnierz, 100 Wyborny Łucznik 1 fala (MSW) 155 Rekrut, 65 Elitarny Żołnierz [straty: 155R]
G3 7 50 Konny, 150 Żołnierz 1 fala (200) 150 Rekrut
2 fala (MSW) 128 Rekrut, 92 Elitarny Żołnierz [straty: 278R]
G3 8 60 Żołnierz, 60 Wyborny Łucznik, 60 Konny, Sir Robin, Wielka Berta 1 fala (200) 200 Rekrut
2 fala (MSW) 100 Rekrut, 120 Elitarny Żołnierz [straty: 300R]

OPCJA Z BLOKOWANIEM:

Zobacz jak wykonywać bloki
Obóz 4Obóz 7

Z Ga (108 Elitarny Żołnierz) wysyłamy Generała na obóz 4, zaraz po nim
z W (1 fala (MSW) 92 Rekrut, 128 Elitarny Żołnierz) Mistrza na obóz 5

Z Gc (1 Rekrut) wysyłamy Generała na obóz 7, zaraz po nim
z G3 (1 fala (200) 200 Rekrut) wysyłamy Generała na Biały Zamek. Po skończonej walce
z Gc* (1 Rekrut) wysyłamy Generała na obóz 7, zaraz po nim
z W (2 fala (MSW) 100 Rekrut, 120 Elitarny Żołnierz) wysyłamy Mistrza na Biały Zamek.