Ładowanie…

Zdrajcy – Generał MSW z Elitarnymi Żołnierzami


POTRZEBNE JEDNOSTKI

BEZ BLOKÓW Z BLOKAMI
  • 927 Rekrut [-927]
  • 198 Konny
  • 70 Kusznik
  • 137 Elitarny Żołnierz
  • 510 Rekrut [-510]
  • 293 Konny
  • 60 Kusznik
  • 192 Elitarny Żołnierz


Garnizon Obóz Jednostki w Obozie Nasze Jednostki
G1 1 60 Wyborny Łucznik, 40 Żołnierz 1 fala (MSW) 21 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 198 Konny [straty: 21R]
G2 2 60 Wyborny Łucznik, 60 Żołnierz 1 fala (MSW) 46 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 173 Konny [straty: 46R]
G2 3 40 Ochotnik, 40 Konny, 20 Żołnierz, 60 Wybory Łucznik 1 fala (MSW) 83 Rekrut, 137 Elitarny Żołnierz [straty: 83R]
G2 4 60 Ochotnik, 60 Konny, 60 Żołnierz 1 fala (MSW) 127 Rekrut, 93 Elitarny Żołnierz [straty: 127R]
G2 5 100 Wyborny Łucznik, 60 Żołnierz 1 fala (MSW) 50 Rekrut, 100 Konny, 70 Elitarny Żołnierz [straty: 50R]
G3 6 100 Żołnierz, 100 Wyborny Łucznik 1 fala (MSW) 94 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 65 Konny, 60 Kusznik [straty: 94R]
G3 7 50 Konny, 150 Żołnierz 1 fala (200) 60 Rekrut
2 fala (MSW) 149 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 70 Kusznik [straty: 209R]
G3 8 60 Żołnierz, 60 Wyborny Łucznik, 60 Konny, Sir Robin, Wielka Berta 1 fala (200) 200 Rekrut
2 fala (MSW) 97 Rekrut, 123 Elitarny Żołnierz [straty: 297R]

OPCJA Z BLOKOWANIEM:

Zobacz jak wykonywać bloki
Obóz 3 i 4Obóz 7

Z Ga (193 Konny, 2 Elitarny Żołnierz) wysyłamy Generała na obóz 3, zaraz po nim
z Gb (108 Elitarny Żołnierz) wysyłamy Generała na obóz 4, zaraz po nim
z W (1 fala (MSW) 50 Rekrut, 100 Konny, 70 Elitarny Żołnierz) Mistrza na obóz 5

Z Gc (1 Rekrut) wysyłamy Generała na obóz 7, zaraz po nim
z G3 (1 fala (200) 200 Rekrut) wysyłamy Generała na Biały Zamek. Po skończonej walce
z Gc* (1 Rekrut) wysyłamy Generała na obóz 7, zaraz po nim
z W (2 fala (MSW) 97 Rekrut, 123 Elitarny Żołnierz) wysyłamy Mistrza na Biały Zamek.