Ładowanie…

Czarni Rycerze – Generał MSW + Anslem z Puszkarzami


POTRZEBNE JEDNOSTKI

BEZ BLOKÓW Z BLOKAMI
  • 945 Rekrut [-945]
  • 100 Konny
  • 1 Elitarny Żołnierz
  • 135 Puszkarz
  • 600 Rekrut [-600]
  • 196 Konny
  • 180 Elitarny Żołnierz
  • 135 Puszkarz
Atakując obóz 2, wysyłamy Generała na obóz 3. Generał zostanie przechwycony i zniszczy obóz 2. Po wygranej walce wycofujemy Generała.

Garnizon Obóz Jednostki w Obozie Nasze Jednostki
G1 1 100 Łucznik, 100 Żołnierz 1 fala (MSW) 100 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 70 Konny, 49 Puszkarz [straty: 100R]
G1 2 100 Ochotnik, 100 Konny 1 fala (ANS) 62 Rekrut, 88 Puszkarz [straty: 62R]
G1 3 60 Konny, 60 Wyborny Łucznik,
60 Elitarny Żołnierz, 10 Puszkarz
1 fala (ANS) 71 Rekrut, 79 Puszkarz [straty: 71R]
G2 4 100 Ochotnik, 100 Konny 1 fala (ANS) 62 Rekrut, 88 Puszkarz [straty: 62R]
G2 5 60 Konny, 60 Wyborny Łucznik,
60 Elitarny Żołnierz, 10 Puszkarz
1 fala (ANS) 71 Rekrut, 79 Puszkarz [straty: 71R]
G3 6 60 Elitarny Żołnierz, 60 Kusznik 1 fala (ANS) 39 Rekrut, 75 Konny, 36 Puszkarz [straty: 39R]
G3 7 50 Konny, 50 Elitarny Żołnierz, 50 Kusznik, Sir Robin 1 fala (ANS) 95 Rekrut, 55 Puszkarz [straty: 95R]
G4 8 60 Konny, 60 Wyborny Łucznik,
60 Elitarny Żołnierz, 10 Puszkarz
1 fala (ANS) 71 Rekrut, 79 Puszkarz [straty: 71R]
G5 9 60 Elitarny Żołnierz, 60 Kusznik, 20 Puszkarz 1 fala (ANS) 50 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 80 Konny, 19 Puszkarz [straty: 50R]
G6 10 80 Żołnierz, 80 Kusznik 1 fala (MSW) 65 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 80 Konny, 74 Puszkarz [straty: 65R]
G6 11 100 Konny, 100 Kusznik 1 fala (ANS) 10 Rekrut
2 fala (MSW) 100 Konny [straty: 10R]
G6 12 100 Żołnierz, 75 Kusznik 1 fala (MSW) 82 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 50 Konny, 87 Puszkarz [straty: 82R]
G6 13 50 Wyborny Łucznik, 100 Elitarny Żołnierz 1 fala (MSW) 82 Rekrut, 30 Konny, 108 Puszkarz [straty: 82R]
G6 14 50 Elitarny Żołnierz, 50 Kusznik, 25 Puszkarz, Wielka Berta 1 fala (MSW) 85 Rekrut, 135 Puszkarz [straty: 85R]

OPCJA Z BLOKOWANIEM:

Zobacz jak wykonywać bloki


Więcej informacji znajdziesz w poradniku: Jak Robić Bloki


Pamiętaj bloki wykonujesz na własną odpowiedzialność, zawsze istnieje ryzyko, że blok może się nie udać.
Obóz 1 i 2Obóz 4Obóz 6Obóz 13

Z Ga (83 Elitarny Żołnierz, 65 Konny) wysyłamy Generała na obóz 1, gdy Generał dojdzie do miejsca oznaczonego na screenie
z Gb (97 Elitarny Żołnierz) wysyłamy Generała na obóz 3, (Generał zostanie przechwycony przez obóz 2), zaraz po nim
z W (1 fala (ANS) 71 Rekrut, 79 Puszkarz) wysyłamy Anslema na obóz 3.

Z Gc (97 Elitarny Żołnierz) wysyłamy Generała na obóz 4, zaraz po nim
z W (1 fala (ANS) 71 Rekrut, 79 Puszkarz) wysyłamy Anslema na obóz 5.

Z Gd (2 Rekrut, 2 Elitarny Żołnierz, 196 Konny) wysyłamy Generała na obóz 6, zaraz po nim
z W (1 fala (ANS) 95 Rekrut, 55 Puszkarz) wysyłamy Anslema na obóz 7.

Z Ge (59 Elitarny Żołnierz, 135 Konny) wysyłamy Generała na obóz 13, zaraz po nim
z W (1 fala (MSW) 85 Rekrut, 135 Puszkarz) wysyłamy Mistrza na obóz 14.