Ładowanie…

Czarni Rycerze – Generał MSW + Vargus z Elitarnymi Żołnierzami


POTRZEBNE JEDNOSTKI

BEZ BLOKÓW Z BLOKAMI
  • 1.144 Rekrut [-1.144]
  • 158 Konny
  • 64 Elitarny Żołnierz
  • 148 Kusznik
  • 712 Rekrut [-712]
  • 60 Łucznik [-60]
  • 196 Konny
  • 180 Elitarny Żołnierz
  • 148 Kusznik
Atakując obóz 2, wysyłamy Generała na obóz 3. Generał zostanie przechwycony i zniszczy obóz 2. Po wygranej walce wycofujemy Generała.

Garnizon Obóz Jednostki w Obozie Nasze Jednostki
G1 1 100 Łucznik, 100 Żołnierz 1 fala (VAR) 100 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 79 Konny [straty: 100R]
G1 2 100 Ochotnik, 100 Konny 1 fala (VAR) 80 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 99 Konny [straty: 80R]
G1 3 60 Konny, 60 Wyborny Łucznik,
60 Elitarny Żołnierz, 10 Puszkarz
1 fala (VAR) 100 Rekrut, 80 Kusznik [straty: 100R]
G2 4 100 Ochotnik, 100 Konny 1 fala (VAR) 80 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 99 Konny [straty: 80R]
G2 5 60 Konny, 60 Wyborny Łucznik,
60 Elitarny Żołnierz, 10 Puszkarz
1 fala (VAR) 100 Rekrut, 80 Kusznik [straty: 100R]
G3 6 60 Elitarny Żołnierz, 60 Kusznik 1 fala (VAR) 38 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 141 Konny [straty: 38R]
G3 7 50 Konny, 50 Elitarny Żołnierz, 50 Kusznik, Sir Robin 1 fala (MSW) 156 Rekrut, 64 Elitarny Żołnierz [straty: 156R]
G4 8 60 Konny, 60 Wyborny Łucznik,
60 Elitarny Żołnierz, 10 Puszkarz
1 fala (VAR) 100 Rekrut, 80 Kusznik [straty: 100R]
G5 9 60 Elitarny Żołnierz, 60 Kusznik, 20 Puszkarz 1 fala (MSW) 51 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 20 Konny, 148 Kusznik [straty: 51R]
G6 10 80 Żołnierz, 80 Kusznik 1 fala (VAR) 54 Rekrut, 126 Konny [straty: 54R]
G6 11 100 Konny, 100 Kusznik 1 fala (VAR) 21 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz 158 Konny [straty: 21R]
G6 12 100 Żołnierz, 75 Kusznik 1 fala (VAR) 80 Rekrut, 100 Konny [straty: 80R]
G6 13 50 Wyborny Łucznik, 100 Elitarny Żołnierz 1 fala (VAR) 100 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 79 Konny [straty: 100R]
G6 14 50 Elitarny Żołnierz, 50 Kusznik, 25 Puszkarz, Wielka Berta 1 fala (VAR) 84 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 60 Konny, 35 Kusznik [straty: 84R]

OPCJA Z BLOKOWANIEM:

Zobacz jak wykonywać bloki
Obóz 1 i 2Obóz 4Obóz 6Obóz 13

Z Ga (83 Elitarny Żołnierz, 65 Konny) wysyłamy Generała na obóz 1, gdy Generał dojdzie do miejsca oznaczonego na screenie
z Gb (97 Elitarny Żołnierz) wysyłamy Generała na obóz 3, (Generał zostanie przechwycony przez obóz 2), zaraz po nim
z W (1 fala (VAR) 100 Rekrut, 80 Kusznik) wysyłamy Vargusa na obóz 3.

Z Gc (97 Elitarny Żołnierz) wysyłamy Generała na obóz 4, zaraz po nim
z W (1 fala (VAR) 100 Rekrut, 80 Kusznik) wysyłamy Vargusa na obóz 5.

Z Gd (2 Rekrut, 2 Elitarny Żołnierz, 196 Konny) wysyłamy Generała na obóz 6, zaraz po nim
z W (1 fala (MSW) 156 Rekrut, 64 Elitarny Żołnierz) wysyłamy Mistrza na obóz 7.

Z Ge (59 Elitarny Żołnierz, 135 Konny) wysyłamy Generała na obóz 13, zaraz po nim
z W (1 fala (MSW) 50 Rekrut, 60 Łucznik, 110 Kusznik) wysyłamy Mistrza na obóz 14.