Ładowanie…

Czarni Rycerze – Generał MSW + Vargus z Puszkarzami


POTRZEBNE JEDNOSTKI

BEZ BLOKÓW Z BLOKAMI
  • 1.006 Rekrut [-1.006]
  • 162 Konny
  • 1 Elitarny Żołnierz
  • 107 Puszkarz
  • 681 Rekrut [-681]
  • 196 Konny
  • 181 Elitarny Żołnierz
  • 135 Puszkarz
Atakując obóz 2, wysyłamy Generała na obóz 3. Generał zostanie przechwycony i zniszczy obóz 2. Po wygranej walce wycofujemy Generała.

Garnizon Obóz Jednostki w Obozie Nasze Jednostki
G1 1 100 Łucznik, 100 Żołnierz 1 fala (MSW) 100 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 70 Konny, 49 Puszkarz [straty: 100R]
G1 2 100 Ochotnik, 100 Konny 1 fala (VAR) 75 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 104 Konny [straty: 75R]
G1 3 60 Konny, 60 Wyborny Łucznik,
60 Elitarny Żołnierz, 10 Puszkarz
1 fala (VAR) 97 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 82 Puszkarz [straty: 97R]
G2 4 100 Ochotnik, 100 Konny 1 fala (VAR) 75 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 104 Konny [straty: 75R]
G2 5 60 Konny, 60 Wyborny Łucznik,
60 Elitarny Żołnierz, 10 Puszkarz
1 fala (VAR) 97 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 82 Puszkarz [straty: 97R]
G3 6 60 Elitarny Żołnierz, 60 Kusznik 1 fala (VAR) 27 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 80 Konny, 72 Puszkarz [straty: 27R]
G3 7 50 Konny, 50 Elitarny Żołnierz, 50 Kusznik, Sir Robin 1 fala (MSW) 113 Rekrut, 107 Puszkarz [straty: 113R]
G4 8 60 Konny, 60 Wyborny Łucznik,
60 Elitarny Żołnierz, 10 Puszkarz
1 fala (VAR) 97 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 82 Puszkarz [straty: 97R]
G5 9 60 Elitarny Żołnierz, 60 Kusznik, 20 Puszkarz 1 fala (VAR) 47 Rekrut, 80 Konny, 53 Puszkarz [straty: 47R]
G6 10 80 Żołnierz, 80 Kusznik 1 fala (VAR) 42 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 100 Konny, 37 Puszkarz [straty: 42R]
G6 11 100 Konny, 100 Kusznik 1 fala (VAR) 21 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz 158 Konny [straty: 21R]
G6 12 100 Żołnierz, 75 Kusznik 1 fala (MSW) 82 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 50 Konny, 87 Puszkarz [straty: 82R]
G6 13 50 Wyborny Łucznik, 100 Elitarny Żołnierz 1 fala (VAR) 59 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 70 Konny, 50 Puszkarz [straty: 59R]
G6 14 50 Elitarny Żołnierz, 50 Kusznik, 25 Puszkarz, Wielka Berta 1 fala (VAR) 74 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 70 Konny, 35 Puszkarz [straty: 74R]

OPCJA Z BLOKOWANIEM:

Zobacz jak wykonywać bloki


Więcej informacji znajdziesz w poradniku: Jak Robić Bloki


Pamiętaj bloki wykonujesz na własną odpowiedzialność, zawsze istnieje ryzyko, że blok może się nie udać.
Obóz 1 i 2Obóz 4Obóz 6Obóz 13

Z Ga (83 Elitarny Żołnierz, 65 Konny) wysyłamy Generała na obóz 1, gdy Generał dojdzie do miejsca oznaczonego na screenie
z Gb (97 Elitarny Żołnierz) wysyłamy Generała na obóz 3, (Generał zostanie przechwycony przez obóz 2), zaraz po nim
z W (1 fala (VAR) 97 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 82 Puszkarz) wysyłamy Vargusa na obóz 3.

Z Gc (97 Elitarny Żołnierz) wysyłamy Generała na obóz 4, zaraz po nim
z W (1 fala (VAR) 97 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 82 Puszkarz) wysyłamy Vargusa na obóz 5.

Z Gd (2 Rekrut, 2 Elitarny Żołnierz, 196 Konny) wysyłamy Generała na obóz 6, zaraz po nim
z W (1 fala (MSW) 113 Rekrut, 107 Puszkarz) wysyłamy Mistrza na obóz 7.

Z Ge (59 Elitarny Żołnierz, 135 Konny) wysyłamy Generała na obóz 13, zaraz po nim
z W (1 fala (MSW) 85 Rekrut, 135 Puszkarz) wysyłamy Mistrza na obóz 14.