Ładowanie…

Mroczne Bractwo – Generał 200 z Kusznikami (szybki drop)


POTRZEBNE JEDNOSTKI

  • 12x
  • 692 Rekrut [-692]
  • 1.066 Konny [-1.066]
  • 605 Łucznik [-605]
  • 66 Kusznik
  • 400 Żołnierz [-253]


Garnizon Obóz Jednostki w Obozie Nasze Jednostki
G1 1 100 Kultysta, 100 Fanatyk 1 fala (200) 160 Łucznik
2 fala (200) 200 Konny [straty: 160Ł]
G1 2 80 Kultysta, 40 Jeździec Mroku, 80 Fanatyk 1 fala (200) 35 Rekrut, 124 Łucznik
2 fala (200) 200 Konny [straty: 35R, 124Ł]
G1 3 200 Kultysta 1 fala (200) 133 Rekrut, 1 Żołnierz, 66 Kusznik [straty: 133R]
G1 4 200 Kultysta 1 fala (200) 133 Rekrut, 1 Żołnierz, 66 Kusznik [straty: 133R]
G1 5 120 Kultysta, 80 Fanatyk 1 fala (200) 175 Łucznik
2 fala (200) 200 Konny [straty: 175Ł]
G2 6 75 Kapłan Mrocznego Kultu, 125 Jeździec Mroku 1 fala (200) 97 Rekrut, 103 Żołnierz [straty: 85R]
G2 7 50 Kultysta, 100 Jeździec Mroku, 50 Siewca Pożogi 1 fala (200) 135 Rekrut, 65 Żołnierz [straty: 135R]
G2 8 60 Kultysta, 140 Kapłan Mrocznego Kultu 1 fala (200) 146 Łucznik
2 fala (200) 200 Konny [straty: 146Ł]
G2 9 66 Kapłan Mrocznego Kultu, 66 Kultysta, 66 Jeździec Mroku 1 fala (200) 171 Rekrut, 29 Żołnierz [straty: 171R]
G2 10 66 Tańcząca Derwisz,
66 Jeździec Mroku,
2 Pomiot Piekielny,
66 Siewca Pożogi
1 fala (200) 66 Konny
2 fala (200) 200 Konny
3 fala (200) 200 Konny
4 fala (200) 200 Konny
5 fala (200) 200 Konny
6 fala (200) 200 Konny
7 fala (200) 200 Żołnierz
8 fala (200) 200 Żołnierz [straty: 1066K, 253Ż]