Ładowanie…

Mroczne Bractwo – Generał 270 + MSW + Nusala z Puszkarzami (szybki drop)


POTRZEBNE JEDNOSTKI

  • 812 Rekrut [-812]
  • 88 Ochotnik [-88]
  • 805 Konny [-805]
  • 1 Elitarny Żołnierz
  • 77 Kusznik
  • 182 Puszkarz


Garnizon Obóz Jednostki w Obozie Nasze Jednostki
G1 1 100 Kultysta, 100 Fanatyk 1 fala (NUS) 78 Rekrut, 87 Konny [straty: 78R]
G1 2 80 Kultysta, 40 Jeździec Mroku, 80 Fanatyk 1 fala (NUS) 82 Rekrut, 83 Puszkarz [straty: 82R]
G1 3 200 Kultysta 1 fala (NUS) 87 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 77 Kusznik [straty: 87R]
G1 4 200 Kultysta 1 fala (NUS) 87 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 77 Kusznik [straty: 87R]
G1 5 120 Kultysta, 80 Fanatyk 1 fala (NUS) 76 Rekrut, 89 Konny [straty: 76R]
G2 6 75 Kapłan Mrocznego Kultu, 125 Jeździec Mroku 1 fala (NUS) 68 Rekrut, 97 Puszkarz [straty: 68R]
G2 7 50 Kultysta, 100 Jeździec Mroku, 50 Siewca Pożogi 1 fala (NUS) 68 Rekrut, 97 Puszkarz [straty: 68R]
G2 8 140 Kapłan Mrocznego Kultu, 60 Kultysta 1 fala (NUS) 95 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 69 Konny [straty: 95R]
G2 9 66 Kapłan Mrocznego Kultu, 66 Kultysta, 66 Jeździec Mroku 1 fala (NUS) 71 Rekrut, 93 Puszkarz [straty: 71R]
G2 10 2 Pomiot Piekielny,
66 Tańcząca Derwisz,
66 Jeździec Mroku,
66 Siewca Pożogi
1 fala (MSW) 220 Konny
2 fala (MSW) 220 Konny
3 fala (NUS) 165 Konny
4 fala (200) 200 Konny
5 fala (270) 88 Ochotnik, 182 Puszkarz [straty: 805K, 88 Och]