Ładowanie…

Mroczne Bractwo – Generał 270 z Puszkarzami


POTRZEBNE JEDNOSTKI

BEZ BLOKÓW Z BLOKAMI
 • 8x
 • 3.209 Rekrut [-3.209]
 • 92 Ochotnik [-92]
 • 1.110 Konny [-1.110]
 • 400 Łucznik [-400]
 • 223 Kusznik
 • 1 Elitarny Żołnierz
 • 220 Puszkarz
 • 7x
 • 2.424 Rekrut [-2.424]
 • 92 Ochotnik [-92]
 • 1.110 Konny [-1.160]
 • 400 Łucznik [-400]
 • 223 Kusznik
 • 81 Elitarny Żołnierz
 • 220 Puszkarz


Garnizon Nr Obozu Jednostki w obozie Nasze jednostki
G1 1 100 Kultysta, 100 Fanatyk 1 fala 96 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 173 Konny [straty 87R]
G1 2 100 Kultysta, 100 Jeździec Mroku 1 fala 58 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 211 Puszkarz [straty 58R]
G2 3 80 Kultysta, 40 Jeździec Mroku, 80 Fanatyk 1 fala 121 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 148 Puszkarz [straty 121R]
G2 4 80 Kultysta, 40 Kapłan Mrocznego Kultu,
40 Jeździec Mroku, 40 Fanatyk
1 fala 122 Rekrut, 148 Puszkarz [straty 122R]
G3 5 200 Kultysta 1 fala 100 Rekrut, 170 Puszkarz [straty 100R]
G3 6 120 Kultysta, 80 Kapłan Mrocznego Kultu 1 fala 87 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 182 Konny [straty 87R]
G3 7 100 Kapłan Mrocznego Kultu, 50 Kultysta, 50 Jeździec Mroku 1 fala 129 Rekrut, 141 Puszkarz [straty 129R]
G4 8 200 Kultysta 1 fala 100 Rekrut, 170 Puszkarz [straty 100R]
G4 9 120 Kultysta, 80 Fanatyk 1 fala 85 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 184 Konny [straty 85R]
G5 10 80 Kultysta, 120 Jeździec Mroku 1 fala 50 Rekrut, 220 Puszkarz [straty 50R]
G5 11 150 Kapłan Mrocznego Kultu, 50 Kultysta 1 fala 141 Rekrut, 129 Konny [straty 141R]
G5 12 120 Kultysta, 80 Kapłan Mrocznego Kultu 1 fala 87 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 182 Konny [straty 87R]
G5 13 80 Kultysta, 40 Kapłan Mrocznego Kultu,
40 Jeździec Mroku, 40 Fanatyk
1 fala 122 Rekrut, 148 Puszkarz [straty 122R]
G5 14 100 Kultysta, 100 Jeździec Mroku 1 fala 58 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 211 Puszkarz [straty 58R]
G6 15 75 Kapłan Mrocznego Kultu, 125 Jeździec Mroku 1 fala 86 Rekrut, 184 Puszkarz [straty 86R]
G6 16 50 Kultysta, 100 Jeździec Mroku, 50 Siewca Pożogi 1 fala 84 Rekrut, 186 Puszkarz [straty 86R]
G6 17 140 Kapłan Mrocznego Kultu, 60 Kultysta 1 fala 142 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 127 Konny [straty 142R]
G6 18 66 Kultysta, 66 Kapłan Mrocznego Kultu,
Bagienna Wiedźma, 66 Siewca Pożogi
1 fala (250) 170 Rekrut, 80 Konny
2 fala (270) 62 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 127 Konny, 80 Puszkarz
[straty 244R, 80K]
G6 19 100 Kapłan Mrocznego Kultu, 100 Jeździec Mroku 1 fala 109 Rekrut, 161 Puszkarz [straty 109R]
G6 20 50 Kultysta, 50 Kapłan Mrocznego Kultu,
50 Jeździec Mroku, 50 Fanatyk
1 fala 128 Rekrut, 142 Puszkarz [straty 128R]
G6 21 150 Kapłan Mrocznego Kultu, 50 Jeździec Mroku 1 fala 155 Rekrut, 115 Puszkarz [straty 155R]
G6 22 70 Kapłan Mrocznego Kultu, 60 Kultysta, 70 Jeździec Mroku 1 fala 106 Rekrut, 164 Puszkarz [straty 106R]
G6 23 50 Kultysta, 49 Jeździec Mroku, 100 Kapłan Mrocznego Kultu,
Arcykapłan Mrocznego Kultu
1 fala 200 Łucznik
2 fala 12 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 57 Konny, 200 Kusznik [straty 200Ł, 12R]
G7 24 200 Kultysta 1 fala 100 Rekrut, 170 Puszkarz [straty 100R]
G7 25 100 Kultysta, 100 Fanatyk 1 fala 96 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 173 Konny [straty 96R]
G7 26 60 Kapłan Mrocznego Kultu, 70 Kultysta, 70 Jeździec Mroku 1 fala 101 Rekrut, 169 Puszkarz [straty 101R]
G7 27 80 Kultysta, 40 Kapłan Mrocznego Kultu,
40 Jeździec Mroku, 40 Fanatyk
1 fala 122 Rekrut, 148 Puszkarz [straty 122R]
G7 28 100 Kultysta, 100 Jeździec Mroku 1 fala 58 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 211 Puszkarz [straty 58R]
G8 29 66 Kapłan Mrocznego Kultu, 66 Kultysta, 66 Jeździec Mroku 1 fala 104 Rekrut, 166 Puszkarz [straty 104R]
G8 30 66 Kapłan Mrocznego Kultu, 66 Kultysta, 66 Siewca Pożogi 1 fala 158 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 111 Konny [straty 158R]
G8 31 66 Kultysta, 66 Tańcząca Dervish,
2 Arcykapłan Mrocznego Kultu, 66 Siewca Pożogi
1 fala 200 Łucznik
2 fala 46 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 223 Kusznik [straty 200Ł, 46R]
G8 32 2 Pomiot Piekielny, 66 Tańcząca Dervish,
66 Siewca Pożogi, 66 Jeździec Mroku
1 fala 200 Konny
2 fala 200 Konny
3 fala 200 Konny
4 fala 200 Konny
5 fala 230 Konny
6 fala 92 Ochotnik, 174 Puszkarz [straty 1030K, 92 Och]

Opcja z blokowaniem:

Zobacz jak wykonywać bloki
Obóz 1Obóz 5Obóz 8Obóz 20, 21 i 22Obóz 24

Z Ga (31 Elitarny Żołnierz + 161 Konny) wysyłamy Generała na obóz 1, zaraz po nim
z W (1 fala 58 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 211 Puszkarz) wysyłamy Majora na obóz 2.

Z Gb (75 Elitarny Żołnierz + 80 Konny) wysyłamy Generała na obóz 5, zaraz po nim
z W (1 fala 87 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 182 Konny) wysyłamy Majora na obóz 6.

Z Gc (75 Elitarny Żołnierz + 80 Konny) wysyłamy Generała na obóz 8, zaraz po nim
z W (1 fala 85 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 184 Konny) wysyłamy Majora na obóz 9.

Z Gd (16 Elitarny Żołnierz, 180 Konny) wysyłamy Generała na obóz 20, zaraz po nim
z Ge (15 Rekrut, 25 Elitarny Żołnierz, 160 Konny) wysyłamy Generała na obóz 21, zaraz po nim
z Gf (18 Elitarny Żołnierz, 172 Konny) wysyłamy Generała na obóz 22, zaraz po nim
z G6 (1 fala 200 Łucznik) oraz
z W (2 fala 12 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 57 Konny, 200 Kusznik) wysyłamy Generałów na obóz 23.

Z Gg (75 Elitarny Żołnierz + 80 Konny) wysyłamy Generała na obóz 24, zaraz po nim
z W (1 fala 96 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 173 Konny) wysyłamy Majora na obóz 25.