Ładowanie…

Proch – Generał 270 + Nusala + MSW z (szybki drop)


POTRZEBNE JEDNOSTKI

BEZ BLOKÓW Z BLOKAMI
  • 1.465 Rekrut [-1.465]
  • 40 Konny
  • 119 Kusznik
  • 1 Elitarny Żołnierz
  • 149 Puszkarz
  • 1.392 Rekrut [-1.392]
  • 100 Konny
  • 119 Kusznik
  • 70 Elitarny Żołnierz
  • 149 Puszkarz


Garnizon Obóz Jednostki w Obozie Nasze Jednostki
G1 1 75 Wyborny Łucznik, 75 Żołnierz 1 fala (NUS) 61 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 103 Puszkarz [straty: 61R]
G1 2 50 Konny, 100 Żołnierz 1 fala (NUS) 85 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 79 Puszkarz [straty: 85R]
G1 3 40 Konny, 70 Wyborny Łucznik, 70 Żołnierz 1 fala (NUS) 65 Rekrut, 100 Puszkarz [straty: 65R]
G1 4 70 Wyborny Łucznik, 130 Żołnierz 1 fala (MSW) 1 Rekrut
2 fala (270) 107 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 40 Konny, 122 Puszkarz [straty: 108R]
G1 5 50 Konny, 50 Wyborny Łucznik, 100 Żołnierz 1 fala (NUS) 90 Rekrut, 75 Puszkarz [straty: 90R]
G1 6 50 Konny, 150 Żołnierz 1 fala (270) 142 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 127 Puszkarz [straty: 142R]
G1 7 100 Żołnierz, 100 Kusznik 1 fala (NUS) 82 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 82 Puszkarz [straty: 82R]
G2 8 50 Konny, 80 Żołnierz, 60 Kusznik 1 fala (NUS) 89 Rekrut, 76 Puszkarz [straty: 89R]
G2 9 90 Żołnierz, 90 Kusznik 1 fala (NUS) 73 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 91 Puszkarz [straty: 73R]
G2 10 40 Konny, 80 Żołnierz, 80 Kusznik 1 fala (NUS) 73 Rekrut, 92 Puszkarz [straty: 73R]
G2 11 40 Konny, 100 Żołnierz, 60 Kusznik 1 fala (NUS) 88 Rekrut, 77 Puszkarz [straty: 88R]
G3 12 120 Żołnierz, 80 Kusznik 1 fala (NUS) 120 Rekrut, 45 Puszkarz [straty: 120R]
G3 13 70 Konny, 130 Żołnierz 1 fala (270) 120 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 149 Puszkarz [straty: 120R]
G3 14 60 Elitarny Żołnierz, 40 Puszkarz 1 fala (NUS) 54 Rekrut, 111 Kusznik [straty: 54R]
G3 15 50 Elitarny Żołnierz, 50 Puszkarz 1 fala (NUS) 46 Rekrut, 119 Kusznik [straty: 46R]
G3 16 60 Elitarny Żołnierz, 60 Kusznik 1 fala (NUS) 50 Rekrut, 115 Puszkarz [straty: 50R]
G3 17 2 Wielka Berta, 50 Elitarny Żołnierz, 50 Kusznik, 20 Puszkarz 1 fala (NUS) 119 Rekrut, 46 Puszkarz [straty: 119R]

OPCJA Z BLOKOWANIEM:

Zobacz jak wykonywać bloki


Więcej informacji znajdziesz w poradniku: Jak Robić Bloki


Pamiętaj bloki wykonujesz na własną odpowiedzialność, zawsze istnieje ryzyko, że blok może się nie udać.
Obóz 10

Z Gl (70 Elitarny Żołnierz + 100 Konny) wysyłamy Generała na obóz 10, zaraz po nim
z W (1 fala (NUS) 88 Rekrut, 77 Puszkarz) wysyłamy Nusale na obóz 11.