Ładowanie…

Ryczący Byk – Generał 270 + MSW + Nusala + Vargus + Anslem z Puszkarzami


POTRZEBNE JEDNOSTKI

BEZ BLOKÓW Z BLOKAMI
 • 2.957 Rekrut [-2.957]
 • 217 Konny
 • 1 Elitarny Żołnierz
 • 160 Kusznik
 • 165 Puszkarz
 • 4x
 • 2.029 Rekrut [-2.029]
 • 217 Konny
 • 106 Żołnierz [-106]
 • 247 Elitarny Żołnierz
 • 160 Kusznik
 • 165 Puszkarz
Atakując obóz 3, wysyłamy Generała na obóz 4, Generał zostanie przechwycony i zaatakuje obóz 3. Po wygranej walce wycofujemy Generała.
Atakując obóz 6, wysyłamy Generała na obóz 7, Generał zostanie przechwycony i zaatakuje obóz 6. Po wygranej walce wycofujemy Generała.
Atakując obóz 8, wysyłamy Generała na obóz 9, Generał zostanie przechwycony i zaatakuje obóz 8. Po wygranej walce wycofujemy Generała.

Garnizon Obóz Jednostki w Obozie Nasze Jednostki
G1 1 150 Nomada, 50 Strzelec 1 fala (ANS) 40 Rekrut, 110 Puszkarz [straty: 40R]
G1 2 50 Włócznik Konny, 50 Nomada, 80 Łucznik Konny 1 fala (ANS) 78 Rekrut, 72 Puszkarz [straty: 78R]
G1 3 100 Nomada, 60 Łucznik Konny 1 fala (VAR) 54 Rekrut, 126 Puszkarz [straty: 54R]
G1 4 80 Włócznik Konny, 60 Konna Amazonka, 40 Łucznik Konny 1 fala (270) 199 Rekrut, 71 Puszkarz [straty: 199R]
G2 5 50 Włócznik Konny, 60 Nomada, 80 Konna Amazonka 1 fala (270) 167 Rekrut, 103 Puszkarz [straty: 167R]
G2 6 100 Nomada, 90 Konna Amazonka 1 fala (270) 157 Rekrut, 113 Puszkarz [straty: 157R]
G2 7 60 Nomada, 70 Konna Amazonka, 40 Katafrakt 1 fala (270) 157 Rekrut, 113 Puszkarz [straty: 157R]
G3 8 80 Włócznik Konny, 120 Łucznik Konny 1 fala (ANS) 112 Rekrut, 38 Puszkarz [straty: 112R]
G3 9 70 Włócznik Konny, 80 Nomada, 40 Konna Amazonka 1 fala (270) 107 Rekrut, 163 Puszkarz [straty: 107R]
G3 10 80 Włócznik Konny, 50 Nomada, 50 Katafrakt 1 fala (270) 114 Rekrut, 156 Puszkarz [straty: 114R]
G3 11 70 Włócznik Konny, 80 Konna Amazonka, 40 Katafrakt 1 fala (MSW) 1 Rekrut
2 fala (270) 200 Rekrut, 70 Puszkarz [straty: 201R]
G4 12 30 Włócznik Konny, 100 Nomada, 50 Strzelec 1 fala (ANS) 31 Rekrut, 119 Elitarny Żołnierz [straty: 31R]
G4 13 70 Włócznik Konny, 20 Konna Amazonka, 80 Łucznik Konny 1 fala (ANS) 102 Rekrut, 48 Puszkarz [straty: 102R]
G5 14 80 Nomada, 100 Łucznik Konny 1 fala (VAR) 85 Rekrut, 95 Puszkarz [straty: 85R]
G5 15 80 Włócznik Konny, 80 Łucznik Konny 1 fala (ANS) 57 Rekrut, 93 Puszkarz [straty: 57R]
G5 16 50 Włócznik Konny, 50 Nomada, 60 Konna Amazonka 1 fala (270) 105 Rekrut, 165 Puszkarz [straty: 105R]
G6 17 60 Włócznik Konny, 90 Nomada, 50 Katafrakt 1 fala (270) 137 Rekrut, 133 Puszkarz [straty: 137R]
G6 18 90 Włócznik Konny, 100 Katafrakt 1 fala (NUS) 165 Rekrut
2 fala (VAR) 72 Rekrut, 108 Puszkarz [straty: 237R]
G6 19 110 Nomada 50 Katafrakt, 40 Konna Amazonka 1 fala (270) 174 Rekrut, 96 Puszkarz [straty: 174R]
G6 20 100 Włócznik Konny, 70 Nomada, 30 Katafrakt, Wściekły Byk 1 fala (ANS) 95 Rekrut, 55 Puszkarz [straty: 95R]
G7 21 100 Kultysta, 100 Siewca Pożogi 1 fala (NUS) 117 Rekrut, 48 Kusznik [straty: 117R]
G7 22 70 Kultysta, 50 Jeździec Mroku, 80 Siewca Pożogi 1 fala (MSW) 1 Rekrut
2 fala (270) 52 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 217 Konny [straty: 53R]
G7 23 20 Kapłan Mrocznego Kultu, 80 Jeździec Mroku, 100 Kultysta 1 fala (ANS) 53 Rekrut, 97 Puszkarz [straty: 53R]
G7 24 80 Kultysta, 120 Siewca Pożogi 1 fala (NUS) 127 Rekrut, 38 Kusznik [straty: 127R]
G8 25 100 Kultysta, 40 Jeździec Mroku, 60 Siewca Pożogi 1 fala (NUS) 87 Rekrut, 78 Puszkarz [straty: 87R]
G8 26 Arcykapłan Mrocznego Kultu, 50 Jeździec Mroku,
80 Kultysta, 70 Siewca Pożogi
1 fala (ANS) 1 Rekrut
2 fala (270) 110 Rekrut, 160 Kusznik [straty: 111R]

OPCJA Z BLOKOWANIEM:

Zobacz jak wykonywać bloki


Więcej informacji znajdziesz w poradniku: Jak Robić Bloki


Pamiętaj bloki wykonujesz na własną odpowiedzialność, zawsze istnieje ryzyko, że blok może się nie udać.
Obóz 3Obóz 6Obóz 10Obóz 12Obóz 15Obóz 19Obóz 23Obóz 25

Z Ga (56 Elitarny Żołnierz + 65 Konny) wysyłamy Generała na obóz 4 (Generał zostanie on przechwycony przez obóz 3), zaraz po nim
z W (1 fala (270) 199 Rekrut, 71 Puszkarz) wysyłamy Majora na obóz 4.

Z Gb (45 Elitarny Żołnierz + 132 Konny) wysyłamy Generała na obóz 7 (Generał zostanie on przechwycony przez obóz 6), zaraz po nim
z W (1 fala (270) 157 Rekrut, 113 Puszkarz) wysyłamy Majora na obóz 7.

Z Gc (83 Elitarny Żołnierz + 102 Konny) wysyłamy Generała na obóz 10, zaraz po nim
z W (1 fala (270) 106 Żołnierz, 164 Elitarny Żołnierz) wysyłamy Majora na obóz 11.

Z Gd (55 Elitarny Żołnierz + 65 Konny) wysyłamy Generała na obóz 12, zaraz po nim
z W (1 fala (ANS) 102 Rekrut, 48 Puszkarz) wysyłamy Anslema na obóz 13.

Z Ge (50 Elitarny Żołnierz + 135 Konny) wysyłamy Generała na obóz 15, zaraz po nim
z W (1 fala (270) 105 Rekrut, 165 Puszkarz) wysyłamy Majora na obóz 16.

Z Gg (1 Rekrut) wysyłamy Generała na obóz 19, zaraz po nim
z W (1 fala (ANS) 95 Rekrut, 55 Puszkarz) wysyłamy Anslema na obóz 20.

Z Gh (1 Rekrut) wysyłamy Generała na obóz 23, zaraz po nim
z W (1 fala (270) 183 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 82 Puszkarz) wysyłamy Majora na obóz 24.

Z Gi (1 Rekrut) wysyłamy Generała na obóz 25, zaraz po nim
z G8 (1 fala (ANS) 1 Rekrut) wysyłamy Anslema na obóz 26. Po skończonych walkach
z Gj (1 Rekrut) wysyłamy Generała na obóz 25, zaraz po nim
z W (2 fala (270) 110 Rekrut, 160 Kusznik) wysyłamy Majora na obóz 26.