Ładowanie…

Wiktor Podstępny – Generał MSW z Puszkarzami


POTRZEBNE JEDNOSTKI

BEZ BLOKÓW Z BLOKAMI
 • 1.689 Rekrut [-1.689]
 • 75 Ochotnik [-75]
 • 183 Konny [-70]
 • 80 Żołnierz [-80]
 • 1 Elitarny Żołnierz
 • 154 Puszkarz
 • 987 Rekrut [-987]
 • 75 Ochotnik [-75]
 • 183 Konny [-70]
 • 262 Żołnierz [-80]
 • 1 Elitarny Żołnierz
 • 154 Puszkarz


Garnizon Obóz Jednostki w Obozie Nasze Jednostki
G1 1 50 Łotr, 50 Pies Strażniczy, 50 Łowca 1 fala (MSW) 73 Rekrut, 147 Puszkarz [straty: 73R]
G1 2 100 Łowca, 50 Oprych 1 fala (MSW) 37 Rekrut, 183 Konny [straty: 37R]
G1 3 50 Pies Strażniczy, 100 Oprych 1 fala (MSW) 87 Rekrut, 133 Puszkarz [straty: 87R]
G1 4 50 Łowca, 60 Pies Strażniczy, 50 Oprych 1 fala (MSW) 78 Rekrut, 142 Puszkarz [straty: 78R]
G1 5 100 Pies Strażniczy, 99 Oprych, Jednooki Bert 1 fala (MSW) 122 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 97 Puszkarz [straty: 122R]
G2 6 50 Łowca, 120 Oprych 1 fala (MSW) 91 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 20 Konny, 108 Puszkarz [straty: 91R]
G2 7 50 Pies Strażniczy, 120 Oprych 1 fala (MSW) 102 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 117 Puszkarz [straty: 102R]
G2 8 Jednooki Bert, 50 Pies Strażniczy, 60 Łowca, 80 Oprych 1 fala (MSW) 127 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 92 Puszkarz [straty: 127R]
G3 9 100 Szary Wilk (pułapka) 1 fala (MSW) 6 Rekrut, 100 Puszkarz [straty: 6R]
G3 10 100 Łowca, 100 Oprych 1 fala (MSW) 89 Rekrut, 80 Konny, 51 Puszkarz [straty: 89R]
G3 11 Żelaznozębny, 40 Pies Strażniczy, 155 Oprych 1 fala (MSW) 10 Ochotnik, 80 Żołnierz, 130 Puszkarz [straty: 10 Och, 80Ż]
G4 12 100 Pies Strażniczy, 100 Oprych 1 fala (MSW) 99 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 120 Puszkarz [straty: 99R]
G4 13 100 Łowca, 100 Oprych 1 fala (MSW) 89 Rekrut, 80 Konny, 51 Puszkarz [straty: 89R]
G4 14 Jednooki Bert, Śmierdziel, 100 Pies Strażniczy, 90 Oprych 1 fala (MSW) 120 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 99 Puszkarz [straty: 120R]
G5 15 80 Pies Strażniczy, 40 Łowca, 80 Oprych 1 fala (MSW) 106 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 113 Puszkarz [straty: 106R]
G5 16 Śmierdziel, 100 Łowca, 80 Oprych 1 fala (MSW) 67 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 80 Konny, 72 Puszkarz [straty: 67R]
G5 17 Krwawa Maryna, 2 Śmierdziel, 100 Łotrzyk, 50 Łowca 1 fala (MSW) 150 Rekrut, 70 Konny
2 fala (MSW) 65 Ochotnik, 1 Elitarny Żołnierz, 154 Puszkarz [straty: 150R, 70K, 65 Och]
G6 18 Jednooki Bert, 100 Pies Strażniczy, 99 Oprych 1 fala (MSW) 123 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 96 Puszkarz [straty: 123R]
G6 19 Jednooki Bert, 100 Pies Strażniczy, 99 Oprych 1 fala (MSW) 123 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 96 Puszkarz [straty: 123R]

OPCJA Z BLOKOWANIEM:

Zobacz jak wykonywać bloki


Więcej informacji znajdziesz w poradniku: Jak Robić Bloki


Pamiętaj bloki wykonujesz na własną odpowiedzialność, zawsze istnieje ryzyko, że blok może się nie udać.
Obóz 3 i 4Obóz 6 i 7Obóz 10Obóz 12 i 13Obóz 16

Z Ga (15 Rekrut, 101 Żołnierz, 4 Konny) wysyłamy Generała na obóz 3, kiedy Generał dojdzie do miejsca oznaczonego na screenie
z Gb (2 Rekrut, 20 Żołnierz, 145 Konny) wysyłamy generała na obóz 4, zaraz po nim
z W (1 fala (MSW) 122 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 97 Puszkarz) wysyłamy Mistrza na obóz 5.

Z Gc (10 Rekrut, 15 Ochotnik, 60 Żołnierz, 115 Konny) wysyłamy Generała na obóz 6, zaraz po nim
z Gd (125 Żołnierz, 16 Konny) wysyłamy Generała na obóz 7, zaraz po nim
z W (1 fala (MSW) 127 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 92 Puszkarz) wysyłamy Mistrza na obóz 8.

Z Ge (60 Żołnierz, 140 Konny) wysyłamy Generała na obóz 10, zaraz po nim
z W (1 fala (MSW) 10 Ochotnik, 80 Żołnierz, 130 Puszkarz) wysyłamy Mistrza na obóz 11.

Z Gg (57 Żołnierz, 143 Konny) wysyłamy Generała na obóz 13, zaraz po nim
z Gf (125 Żołnierz) wysyłamy Generała na obóz 12, zaraz po nim
z W (1 fala (MSW) 120 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 99 Puszkarz) wysyłamy Mistrza na obóz 14.

Z Gh (87 Żołnierz, 67 Konny) wysyłamy Generała na obóz 16, zaraz po nim
z G5 (1 fala (MSW) 150 Rekrut, 70 Konny) oraz
z W (2 fala (MSW) 65 Ochotnik, 1 Elitarny Żołnierz, 154 Puszkarz) wysyłamy Mistrzów na obóz 17.