Zakazane Eksperymenty – Generał 200 z Puszkarzami


POTRZEBNE JEDNOSTKI

  • 39x
  • 8.113 Rekrut [-8.113]
  • 116 Ochotnik [-116]
  • 200 Konny
  • 960 Wyborny Łucznik [-960]
  • 122 Kusznik
  • 1 Elitarny Żołnierz
  • 133 Puszkarz


Garnizon Obóz Wrogie Jednostki Nasze Jednostki
G1 1 100 Ogniomistrz, 100 Łupieżca 1 fala (200) 35 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 164 Konny [straty: 35R]
G1 2 150 Kolce, 100 Piracki Oficer 1 fala (200) 200 Rekrut
2 fala (200) 116 Rekrut, 84 Puszkarz [straty: 316R]
G1 3 Zwariowany Kuchta, 100 Piracki Oficer, 50 Ogniomistrz 1 fala (200) 60 Rekrut, 80 Wyborny Łucznik
2 fala (200) 200 Rekrut
3 fala (200) 100 Rekrut [straty: 297R, 80WŁ]
G2 4 100 Piracki Oficer, 100 Ogniomistrz 1 fala (200) 200 Rekrut
2 fala (200) 77 Rekrut, 123 Puszkarz [straty: 277R]
G2 5 100 Kolce, 150 Ogniomistrz 1 fala (200) 130 Rekrut, 70 Puszkarz [straty: 130R]
G2 6 Zwariowany Kuchta, 50 Kolce, 100 Piracki Oficer, 50 Ogniomistrz 1 fala (200) 70 Rekrut
2 fala (200) 60 Rekrut, 80 Wyborny Łucznik
3 fala (200) 200 Rekrut
4 fala (200) 200 Rekrut [straty: 366R, 80WŁ]
G3 7 50 Majtek, 50 Łupieżca, 75 Piracki Oficer 1 fala (200) 152 Rekrut, 48 Puszkarz [straty: 152R]
G3 8 Zwariowany Kuchta, 75 Kolce, 100 Piracki Oficer 1 fala (200) 100 Rekrut
2 fala (200) 180 Rekrut
3 fala (200) 140 Rekrut, 60 Puszkarz [straty: 420R]
G4 9 75 Piracki Oficer, 75 Łupieżca 1 fala (200) 134 Rekrut, 66 Puszkarz [straty: 134R]
G4 10 75 Piracki Oficer, 75 Ogniomistrz 1 fala (200) 144 Rekrut, 56 Puszkarz [straty: 144R]
G4 11 2 Zwariowany Kuchta, 100 Ogniomistrz, 100 Łupieżca 1 fala (200) 130 Rekrut
2 fala (200) 200 Rekrut
3 fala (200) 130 Konny [straty: 330R]
G4 12 75 Piracki Oficer, 100 Kolce, 2 Wściekły Byk 1 fala (200) 125 Rekrut
2 fala (200) 108 Rekrut, 92 Puszkarz [straty: 233R]
G5 13 50 Majtek, 100 Piracki Oficer 1 fala (200) 50 Rekrut
2 fala (200) 144 Rekrut, 56 Puszkarz [straty: 194R]
G5 14 3 Zwariowany Kuchta 150 Ogniomistrz 1 fala (200) 50 Ochotnik, 50 Puszkarz, 100 Konny [straty: 49 Och]
G5 15 3 Zwariowany Kuchta, 150 Łupieżca 1 fala (200) 67 Ochotnik, 133 Puszkarz [straty: 67 Och]
G5 16 Zwariowany Kuchta, 50 Kolce, 100 Piracki Oficer, 50 Ogniomistrz 1 fala (200) 70 Rekrut
2 fala (200) 60 Rekrut, 80 Wyborny Łucznik
3 fala (200) 200 Rekrut
4 fala (200) 200 Rekrut [straty: 366R, 80WŁ]
G6 17 150 Kolce, 100 Piracki Oficer 1 fala (200) 200 Rekrut
2 fala (200) 116 Rekrut, 84 Puszkarz [straty: 316R]
G6 18 Zwariowany Kuchta, 100 Piracki Oficer, 50 Ogniomistrz 1 fala (200) 60 Rekrut, 80 Wyborny Łucznik
2 fala (200) 200 Rekrut
3 fala (200) 100 Rekrut [straty: 296R, 80WŁ]
G7 19 110 Piracki Oficer 1 fala (200) 200 Rekrut
2 fala (200) 150 Konny [straty: 200R]
G7 20 200 Łupieżca 1 fala (200) 77 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 122 Kusznik [straty: 77R]
G7 21 50 Piracki Oficer, 100 Łupieżca 1 fala (200) 106 Rekrut, 94 Puszkarz [straty: 106R]
G7 22 2 Zwariowany Kuchta, 50 Piracki Oficer, 50 Ogniomistrz 1 fala (200) 180 Rekrut
2 fala (200) 200 Rekrut
3 fala (200) 41 Rekrut, 159 Puszkarz [straty: 421R]
G7 23 50 Piracki Oficer, 100 Ogniomistrz 1 fala (200) 124 Rekrut, 76 Puszkarz [straty: 124R]
G7 24 2 Zwariowany Kuchta, 50 Piracki Oficer, 100 Łupieżca 1 fala (200) 140 Rekrut
2 fala (200) 180 Rekrut
3 fala (200) 136 Rekrut, 64 Puszkarz [straty: 456R]
G7 25 50 Kolce, 150 Ogniomistrz 1 fala (200) 70 Rekrut
2 fala (200) 200 Konny [straty: 70R]
G7 26 3 Zwariowany Kuchta, 50 Piracki Oficer, 50 Ogniomistrz 1 fala (200) 60 Rekrut, 80 Wyborny Łucznik
2 fala (200) 60 Rekrut, 80 Wyborny Łucznik
3 fala (200) 200 Rekrut
4 fala (200) 200 Rekrut [straty: 350R, 160WŁ]
G8 27 75 Piracki Oficer, 75 Ogniomistrz 1 fala (200) 144 Rekrut, 56 Puszkarz [straty: 144R]
G8 28 100 Piracki Oficer 1 fala (200) 144 Rekrut, 56 Puszkarz [straty: 160R]
G8 29 200 Ogniomistrz 1 fala (200) 200 Konny [straty: 0]
G8 30 3 Zwariowany Kuchta, 125 Piracki Oficer, 50 Ogniomistrz 1 fala (200) 60 Rekrut, 80 Wyborny Łucznik
2 fala (200) 60 Rekrut, 80 Wyborny Łucznik
3 fala (200) 60 Rekrut, 80 Wyborny Łucznik
4 fala (200) 200 Rekrut
5 fala (200) 90 Rekrut, 110 Puszkarz [straty: 470R, 240WŁ]
G8 31 200 Łupieżca 1 fala (200) 80 Rekrut, 120 Puszkarz [straty: 80R]
G8 32 2 Wściekły Byk, 125 Łupieżca, 50 Ogniomistrz 1 fala (200) 50 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 120 Konny, 30 Kusznik [straty: 48R]
G9 33 100 Majtek, 100 Łupieżca 1 fala (200) 62 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 137 Konny [straty: 62R]
G9 34 75 Piracki Oficer, 50 Łupieżca 1 fala (200) 124 Rekrut, 76 Puszkarz [straty: 124R]
G9 35 75 Łupieżca, 2 Wściekły Byk, 75 Ogniomistrz 1 fala (200) 27 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 172 Konny [straty: 26R]
G10 36 Zwariowany Kuchta, 50 Kolce, 125 Piracki Oficer 1 fala (200) 70 Rekrut
2 fala (200) 120 Rekrut, 80 Wyborny Łucznik
3 fala (200) 135 Rekrut, 65 Puszkarz [straty: 225R, 80WŁ]
G10 37 50 Kolce, 100 Piracki Oficer 1 fala (200) 70 Rekrut
2 fala (200) 144 Rekrut, 56 Puszkarz [straty: 214R]
G10 38 Zwariowany Kuchta, 125 Piracki Oficer, 50 Ogniomistrz 1 fala (200) 60 Rekrut, 80 Wyborny Łucznik
2 fala (200) 200 Rekrut
3 fala (200) 200 Rekrut [straty: 365R, 80WŁ]
G11 39 100 Kolce, 75 Piracki Oficer 1 fala (200) 130 Rekrut, 70 Puszkarz [straty: 130R]
G11 40 Zwariowany Kuchta, 100 Piracki Oficer, 50 Łupieżca 1 fala (200) 120 Rekrut, 80 Wyborny Łucznik
2 fala (200) 135 Rekrut, 65 Puszkarz [straty: 255R, 80WŁ]


It looks like you are using an ad-blocker! Ads help us pay for the server. Please disable ad blocker and refresh page.