Ładowanie…

Wir – Geenrał Anslem z Puszkarzami


POTRZEBNE JEDNOSTKI

BEZ BLOKÓW
GRACZ 1 GRACZ 2 GRACZ 3 GRACZ 4
 • 599 Rekrut [-599]
 • 355 Ochotnik [-355]
 • 86 Konny [-50]
 • 118 Kusznik
 • 1 Elitarny Żołnierz
 • 88 Puszkarz
 • 378 Rekrut [-378]
 • 179 Ochotnik [-179]
 • 50 Konny [-50]
 • 1 Elitarny Żołnierz
 • 88 Puszkarz
 • 522 Rekrut [-522]
 • 274 Ochotnik [-274]
 • 86 Konny [-50]
 • 1 Elitarny Żołnierz
 • 88 Puszkarz
 • 196 Rekrut [-196]
 • 179 Ochotnik [-179]
 • 50 Konny [-50]
 • 1 Elitarny Żołnierz
 • 88 Puszkarz

Z BLOKAMI
GRACZ 1 GRACZ 2 GRACZ 3 GRACZ 4
 • 354 Rekrut [-354]
 • 355 Ochotnik [-355]
 • 304 Konny [-50]
 • 118 Kusznik
 • 61 Elitarny Żołnierz
 • 88 Puszkarz
 • 196 Rekrut [-196]
 • 179 Ochotnik [-179]
 • 146 Konny [-50]
 • 50 Elitarny Żołnierz
 • 86 Puszkarz
 • 277 Rekrut [-277]
 • 274 Ochotnik [-274]
 • 304 Konny [-50]
 • 61 Elitarny Żołnierz
 • 88 Puszkarz
 • 196 Rekrut [-196]
 • 179 Ochotnik [-179]
 • 50 Konny [-50]
 • 1 Elitarny Żołnierz
 • 86 Puszkarz
Gracz 1 niszczy obozy od 1-3. Palisada u Gracza 4 zostaje zniszczona. Gracz 4 przenosi garnizon w miejsce oznaczone G1 i atakuje od tyłu.
Gracz 4 powoduje zniszczenie palisady u Gracza 3
Gracz 3 niszczy obozy od 1-3. Palisada u Gracza 2 zostaje zniszczona. Gracz 2 przenosi garnizon w miejsce oznaczone G1 i atakuje od tyłu.
Gracza 2 powoduje zniszczenie palisady u Gracza 1
Gracz 1 i 3 po rozwaleniu Wewnętrznych fortów otwierają palisadę dla gracza 2 i 4
Gracz 2 i 4 po rozwaleniu Wewnętrznych fortów otwierają palisadę graczowi 1 aby zniszczył Ufortyfikowany Magazyn.

Numery graczy odpowiadają kolejności przyjmowania zaproszeń.

Garnizon Obóz Jednostki w Obozie Nasze Jednostki
G1 1 100 Łotrzyk, 100 Łowca 1 fala (ANS) 63 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 86 Konny [straty: 63R]
G1 2 120 Łotr, 80 Łowca 1 fala (ANS) 120 Rekrut, 30 Puszkarz [straty: 120R]
G1 3 100 Łotrzyk, 50 Pies Strażniczy, 50 Łowca 1 fala (ANS) 64 Rekrut, 86 Puszkarz [straty: 64R]
G1 4 200 Łotr 1 fala (ANS) 95 Ochotnik, 55 Puszkarz [straty: 95 Och]
G1 5 50 Łotr, 50 Pies Strażniczy, 100 Łowca 1 fala (ANS) 81 Rekrut, 69 Puszkarz [straty: 81R]
G1 6 80 Łotr, 100 Pies Strażniczy, 20 Łowca 1 fala (ANS) 62 Rekrut, 88 Puszkarz [straty: 62R]
G1 7 100 Łotr, 99 Łowca, Jednooki Bert 1 fala (ANS) 92 Ochotnik, 58 Puszkarz [straty: 92 Och]
G2 8 100 Pies Strażniczy, 90 Oprych 1 fala (ANS) 64 Rekrut, 86 Puszkarz [straty: 64R]
G2 9 70 Pies Strażniczy, 70 Oprych, 50 Łowca 1 fala (ANS) 68 Rekrut, 82 Puszkarz [straty: 68R]
G2 10 50 Pies Strażniczy, 60 Oprych, 80 Łowca, Żelaznozębny 1 fala (200) 50 Konny
2 fala (ANS) 87 Ochotnik, 63 Puszkarz [straty: 87 Och, 50K]
G2 11 200 Miotacz Kamieni 1 fala (ANS) 72 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 77 Konny [straty: 72R]
G2 12 50 Pies Strażniczy, 100 Oprych, 50 Łowca, Chuck 1 fala (ANS) 5 Rekrut
2 fala (200) 81 Ochotnik, 1 Elitarny Żołnierz, 118 Kusznik [straty: 81 Och, 5R]

OPCJA Z BLOKOWANIEM:

Zobacz jak wykonywać bloki


Więcej informacji znajdziesz w poradniku: Jak Robić Bloki


Pamiętaj bloki wykonujesz na własną odpowiedzialność, zawsze istnieje ryzyko, że blok może się nie udać.
Gracz 1 - Obóz 1 i 2Gracz 1 - Obóz 6Gracz 2 - Obóz 6Gracz 2 - Obóz 2Gracz 3 - Obóz 1 i 2Gracz 3 - Obóz 6

Z Ga (11 Elitarny Żołnierz + 174 Konny) wysyłamy Generała na obóz 1, zaraz po nim
z Gb (50 Elitarny Żołnierz + 130 Konny) wysyłamy Generała na obóz 2, zaraz po nim
z W (1 fala (ANS) 64 Rekrut, 86 Puszkarz) wysyłamy Anslema na obóz 3
Generałów wysyłamy z niedużym opóźnieniem.

Z Gc (44 Elitarny Żołnierz + 146 Konny) wysyłamy Generała na obóz 6, zaraz po nim
z W (1 fala (ANS) 92 Ochotnik, 58 Puszkarz) wysyłamy Anslema na obóz 7.

Z Ga (44 Elitarny Żołnierz + 146 Konny) wysyłamy Generała na obóz 6, gdy dojdzie do miejsca oznaczonego na obrazku czerwonym kółkiem
z W (1 fala (ANS) 92 Ochotnik, 58 Puszkarz) wysyłamy Anslema na obóz 7.

Z Gb (50 Elitarny Żołnierz + 130 Konny) wysyłamy Generała na obóz 2, gdy dojdzie do miejsca oznaczonego na obrazku czerwonym kółkiem
z W (1 fala (ANS) 64 Rekrut, 86 Puszkarz) wysyłamy Anslema na obóz 3.

Z Ga (11 Elitarny Żołnierz + 174 Konny) wysyłamy Generała na obóz 1, zaraz po nim
z Gb (50 Elitarny Żołnierz + 130 Konny) wysyłamy Generała na obóz 2, zaraz po nim
z W (1 fala (ANS) 64 Rekrut, 86 Puszkarz) wysyłamy Anslema na obóz 3
Generałów wysyłamy z niedużym opóźnieniem.

Z Gc (44 Elitarny Żołnierz + 146 Konny) wysyłamy Generała na obóz 6, zaraz po nim
z W (1 fala (ANS) 92 Ochotnik, 58 Puszkarz) wysyłamy Anslema na obóz 7.