Ładowanie…

Wir – Generał 250 + MSW z Puszkarzami


POTRZEBNE JEDNOSTKI

BEZ BLOKÓW
GRACZ 1 GRACZ 2 GRACZ 3 GRACZ 4
 • 1.071 Rekrut [-1.071]
 • 76 Ochotnik [-76]
 • 231 Konny
 • 134 Kusznik
 • 1 Elitarny Żołnierz
 • 158 Puszkarz
 • 687 Rekrut [-687]
 • 80 Konny
 • 1 Elitarny Żołnierz
 • 158 Puszkarz
 • 1.052 Rekrut [-1.052]
 • 177 Konny
 • 1 Elitarny Żołnierz
 • 158 Puszkarz
 • 384 Rekrut [-384]
 • 64 Ochotnik [-64]
 • 80 Konny
 • 1 Elitarny Żołnierz
 • 158 Puszkarz

Z BLOKAMI
GRACZ 1 GRACZ 2 GRACZ 3 GRACZ 4
 • 832 Rekrut [-832]
 • 76 Ochotnik [-76]
 • 304 Konny
 • 134 Kusznik
 • 62 Elitarny Żołnierz
 • 158 Puszkarz
 • 384 Rekrut [-384]
 • 64 Ochotnik [-64]
 • 146 Konny
 • 51 Elitarny Żołnierz
 • 158 Puszkarz
 • 813 Rekrut [-813]
 • 304 Konny
 • 62 Elitarny Żołnierz
 • 158 Puszkarz
 • 384 Rekrut [-384]
 • 64 Ochotnik [-64]
 • 80 Konny
 • 1 Elitarny Żołnierz
 • 158 Puszkarz
Gracz 1 niszczy obozy od 1-3. Palisada u Gracza 4 zostaje zniszczona. Gracz 4 przenosi garnizon w miejsce oznaczone G1 i atakuje od tyłu.
Gracz 4 powoduje zniszczenie palisady u Gracza 3
Gracz 3 niszczy obozy od 1-3. Palisada u Gracza 2 zostaje zniszczona. Gracz 2 przenosi garnizon w miejsce oznaczone G1 i atakuje od tyłu.
Gracza 2 powoduje zniszczenie palisady u Gracza 1
Gracz 1 i 3 po rozwaleniu Wewnętrznych fortów otwierają palisadę dla gracza 2 i 4
Gracz 2 i 4 po rozwaleniu Wewnętrznych fortów otwierają palisadę graczowi 1 aby zniszczył Ufortyfikowany Magazyn.

Numery graczy odpowiadają kolejności przyjmowania zaproszeń.

Garnizon Obóz Jednostki w Obozie Nasze Jednostki
G1 1 100 Łotrzyk, 100 Łowca 1 fala (MSW) 42 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 177 Konny [straty: 42R]
G1 2 120 Łotr, 80 Łowca 1 fala (MSW) 96 Rekrut, 50 Konny, 74 Puszkarz [straty: 96R]
G1 3 100 Łotrzyk, 50 Pies Strażniczy, 50 Łowca 1 fala (MSW) 83 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 136 Puszkarz [straty: 83R]
G1 4 200 Łotr 1 fala (250) 211 Rekrut, 39 Puszkarz [straty: 211R]
G1 5 50 Łotr, 50 Pies Strażniczy, 100 Łowca 1 fala (MSW) 112 Rekrut, 107 Puszkarz [straty: 112R]
G1 6 80 Łotr, 100 Pies Strażniczy, 20 Łowca 1 fala (MSW) 101 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 118 Puszkarz [straty: 101R]
G1 7 100 Łotr, 99 Łowca, Jednooki Bert 1 fala (MSW) 1 Rekrut
2 fala (250) 105 Rekrut, 75 Konny, 1 Elitarny Żołnierz, 69 Puszkarz [straty: 106R]
lub
1 fala 64 Ochotnik, 130 Konny, 1 Elitarny Żołnierz, 55 Puszkarz [straty: 64 Och]
G2 8 100 Pies Strażniczy, 90 Oprych 1 fala (250) 91 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 158 Puszkarz [straty: 91R]
G2 9 70 Pies Strażniczy, 70 Oprych, 50 Łowca 1 fala (250) 107 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 142 Puszkarz [straty: 107R]
G2 10 50 Pies Strażniczy, 60 Oprych, 80 Łowca, Żelaznozębny 1 fala (MSW) 1 Rekrut
2 fala (250) 102 Rekrut, 80 Konny, 1 Elitarny Żołnierz, 67 Puszkarz [straty: 103R]
G2 11 200 Miotacz Kamieni 1 fala (250) 18 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 231 Konny [straty: 18R]
G2 12 50 Pies Strażniczy, 100 Oprych, 50 Łowca, Chuck 1 fala (MSW) 1 Rekrut
2 fala (250) 76 Ochotnik, 40 Konny, 134 Kusznik [straty: 1R, 76 Och]

OPCJA Z BLOKOWANIEM:

Zobacz jak wykonywać bloki


Więcej informacji znajdziesz w poradniku: Jak Robić Bloki


Pamiętaj bloki wykonujesz na własną odpowiedzialność, zawsze istnieje ryzyko, że blok może się nie udać.
Gracz 1 - Obóz 1 i 2Gracz 1 - Obóz 6Gracz 2 - Obóz 6Gracz 2 - Obóz 2Gracz 3 - Obóz 1 i 2Gracz 3 - Obóz 6

Z Ga (11 Elitarny Żołnierz + 174 Konny) wysyłamy Generała na obóz 1, zaraz po nim
z Gb (50 Elitarny Żołnierz + 130 Konny) wysyłamy Generała na obóz 2, zaraz po nim
z W (1 fala (MSW) 83 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 136 Puszkarz) wysyłamy Mistrza na obóz 3.
Generałów wysyłamy z niedużym opóźnieniem.

Z Gc (44 Elitarny Żołnierz + 146 Konny) wysyłamy Generała na obóz 6, zaraz po nim
z G1 (1 fala (MSW) 1 Rekrut) oraz
z W (2 fala (250) 105 Rekrut, 75 Konny, 1 Elitarny Żołnierz, 69 Puszkarz) wysyłamy Generałów na obóz 7.

Z Ga (44 Elitarny Żołnierz + 146 Konny) wysyłamy Generała na obóz 6, gdy dojdzie do miejsca oznaczonego na obrazku czerwonym kółkiem
z W (1 fala (250) 64 Ochotnik, 130 Konny, 1 Elitarny Żołnierz, 55 Puszkarz) wysyłamy Weterana na obóz 7.

Z Gb (50 Elitarny Żołnierz + 130 Konny) wysyłamy Generała na obóz 2, gdy dojdzie do miejsca oznaczonego na obrazku czerwonym kółkiem
z W (1 fala (MSW) 83 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 136 Puszkarz) wysyłamy Mistrza na obóz 3.

Z Ga (11 Elitarny Żołnierz + 174 Konny) wysyłamy Generała na obóz 1, zaraz po nim
z Gb (50 Elitarny Żołnierz + 130 Konny) wysyłamy Generała na obóz 2, zaraz po nim
z W (1 fala (MSW) 83 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 136 Puszkarz) wysyłamy Mistrza na obóz 3
Generałów wysyłamy z niedużym opóźnieniem.

Z Gc (44 Elitarny Żołnierz + 146 Konny) wysyłamy Generała na obóz 6, zaraz po nim
z G1 (1 fala (MSW) 1 Rekrut) oraz
z W (2 fala 2 fala (250) 105 Rekrut, 75 Konny, 1 Elitarny Żołnierz, 69 Puszkarz) wysyłamy Generałów na obóz 7.