Ładowanie…

Wir – Generał 270 + Nusala + MSW z Puszkarzami


POTRZEBNE JEDNOSTKI

BEZ BLOKÓW
GRACZ 1 GRACZ 2 GRACZ 3 GRACZ 4
 • 953 Rekrut [-953]
 • 165 Konny
 • 172 Kusznik
 • 1 Elitarny Żołnierz
 • 109 Puszkarz
 • 565 Rekrut [-565]
 • 72 Kusznik
 • 1 Elitarny Żołnierz
 • 109 Puszkarz
 • 854 Rekrut [-854]
 • 127 Konny
 • 72 Kusznik
 • 1 Elitarny Żołnierz
 • 109 Puszkarz
 • 395 Rekrut [-395]
 • 72 Kusznik
 • 1 Elitarny Żołnierz
 • 109 Puszkarz

Z BLOKAMI
GRACZ 1 GRACZ 2 GRACZ 3 GRACZ 4
 • 746 Rekrut [-746]
 • 304 Konny
 • 172 Kusznik
 • 62 Elitarny Żołnierz
 • 109 Puszkarz
 • 395 Rekrut [-395]
 • 146 Konny
 • 72 Kusznik
 • 51 Elitarny Żołnierz
 • 109 Puszkarz
 • 647 Rekrut [-647]
 • 304 Konny
 • 72 Kusznik
 • 62 Elitarny Żołnierz
 • 109 Puszkarz
 • 395 Rekrut [-395]
 • 72 Kusznik
 • 1 Elitarny Żołnierz
 • 109 Puszkarz
Gracz 1 niszczy obozy od 1-3. Palisada u Gracza 4 zostaje zniszczona. Gracz 4 przenosi garnizon w miejsce oznaczone G1 i atakuje od tyłu.
Gracz 4 powoduje zniszczenie palisady u Gracza 3
Gracz 3 niszczy obozy od 1-3. Palisada u Gracza 2 zostaje zniszczona. Gracz 2 przenosi garnizon w miejsce oznaczone G1 i atakuje od tyłu.
Gracza 2 powoduje zniszczenie palisady u Gracza 1
Gracz 1 i 3 po rozwaleniu Wewnętrznych fortów otwierają palisadę dla gracza 2 i 4
Gracz 2 i 4 po rozwaleniu Wewnętrznych fortów otwierają palisadę graczowi 1 aby zniszczył Ufortyfikowany Magazyn.

Numery graczy odpowiadają kolejności przyjmowania zaproszeń.

Garnizon Obóz Jednostki w Obozie Nasze Jednostki
G1 1 100 Łotrzyk, 100 Łowca 1 fala (NUS) 37 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 127 Konny [straty: 37R]
G1 2 120 Łotr, 80 Łowca 1 fala (NUS) 91 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 73 Puszkarz [straty: 91R]
G1 3 100 Łotrzyk, 50 Pies Strażniczy, 50 Łowca 1 fala (NUS) 55 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 109 Puszkarz [straty: 55R]
G1 4 200 Łotr 1 fala (270) 182 Rekrut, 88 Puszkarz [straty: 182R]
G1 5 50 Łotr, 50 Pies Strażniczy, 100 Łowca 1 fala (NUS) 70 Rekrut, 95 Puszkarz [straty: 70R]
G1 6 80 Łotr, 100 Pies Strażniczy, 20 Łowca 1 fala (NUS) 79 Rekrut, 86 Puszkarz [straty: 79R]
G1 7 100 Łotr, 99 Łowca, Jednooki Bert 1 fala (NUS) 92 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 72 Kusznik [straty: 92R]
G2 8 100 Pies Strażniczy, 90 Oprych 1 fala (NUS) 88 Rekrut, 77 Puszkarz [straty: 88R]
G2 9 70 Pies Strażniczy, 70 Oprych, 50 Łowca 1 fala (NUS) 69 Rekrut, 96 Puszkarz [straty: 69R]
G2 10 50 Pies Strażniczy, 60 Oprych, 80 Łowca, Żelaznozębny 1 fala (MSW) 1 Rekrut
2 fala (NUS) 90 Rekrut, 75 Puszkarz [straty: 91R]
G2 11 200 Miotacz Kamieni 1 fala (NUS) 165 Konny [straty: 0]
G2 12 50 Pies Strażniczy, 100 Oprych, 50 Łowca, Chuck 1 fala (NUS) 1 Rekrut
2 fala (270) 98 Rekrut, 172 Kusznik [straty: 99R]

OPCJA Z BLOKOWANIEM:

Zobacz jak wykonywać bloki


Więcej informacji znajdziesz w poradniku: Jak Robić Bloki


Pamiętaj bloki wykonujesz na własną odpowiedzialność, zawsze istnieje ryzyko, że blok może się nie udać.
Gracz 1 - Obóz 1 i 2Gracz 1 - Obóz 6Gracz 2 - Obóz 6Gracz 2 - Obóz 2Gracz 3 - Obóz 1 i 2Gracz 3 - Obóz 6

Z Ga (11 Elitarny Żołnierz + 174 Konny) wysyłamy Generała na obóz 1, zaraz po nim
z Gb (50 Elitarny Żołnierz + 130 Konny) wysyłamy Generała na obóz 2, zaraz po nim
z W (1 fala (NUS) 55 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 109 Puszkarz) wysyłamy Nusale na obóz 3
Generałów wysyłamy z niedużym opóźnieniem.

Z Gc (44 Elitarny Żołnierz + 146 Konny) wysyłamy Generała na obóz 6, zaraz po nim
z W (1 fala (NUS) 92 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 72 Kusznik) wysyłamy Nusale na obóz 7.

Z Ga (44 Elitarny Żołnierz + 146 Konny) wysyłamy Generała na obóz 6, gdy dojdzie do miejsca oznaczonego na obrazku czerwonym kółkiem
z W (1 fala (NUS) 92 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 72 Kusznik) wysyłamy Nusale na obóz 7.

Z Gb (50 Elitarny Żołnierz + 130 Konny) wysyłamy Generała na obóz 2, gdy dojdzie do miejsca oznaczonego na obrazku czerwonym kółkiem
z W (1 fala (NUS) 55 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 109 Puszkarz) wysyłamy Nusale na obóz 3.

Z Ga (11 Elitarny Żołnierz + 174 Konny) wysyłamy Generała na obóz 1, zaraz po nim
z Gb (50 Elitarny Żołnierz + 130 Konny) wysyłamy Generała na obóz 2, zaraz po nim
z W (1 fala (NUS) 55 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 109 Puszkarz) wysyłamy Nusale na obóz 3
Generałów wysyłamy z niedużym opóźnieniem.

Z Gc (44 Elitarny Żołnierz + 146 Konny) wysyłamy Generała na obóz 6, zaraz po nim
z W (1 fala (NUS) 92 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 72 Kusznik) wysyłamy Nusale na obóz 7.