Ładowanie…

Wir – Generał 270 + Vargus + MSW z Puszkarzami


POTRZEBNE JEDNOSTKI

BEZ BLOKÓW
GRACZ 1 GRACZ 2 GRACZ 3 GRACZ 4
 • 824 Rekrut [-824]
 • 90 Ochotnik [-90]
 • 180 Konny
 • 90 Kusznik
 • 1 Elitarny Żołnierz
 • 117 Puszkarz
 • 437 Rekrut [-437]
 • 90 Ochotnik [-90]
 • 110 Konny
 • 89 Kusznik
 • 1 Elitarny Żołnierz
 • 117 Puszkarz
 • 684 Rekrut [-684]
 • 90 Ochotnik [-90]
 • 136 Konny
 • 89 Kusznik
 • 1 Elitarny Żołnierz
 • 117 Puszkarz
 • 284 Rekrut [-284]
 • 90 Ochotnik [-90]
 • 110 Konny
 • 89 Kusznik
 • 1 Elitarny Żołnierz
 • 117 Puszkarz

Z BLOKAMI
GRACZ 1 GRACZ 2 GRACZ 3 GRACZ 4
 • 627 Rekrut [-627]
 • 90 Ochotnik [-90]
 • 414 Konny
 • 90 Kusznik
 • 62 Elitarny Żołnierz
 • 117 Puszkarz
 • 290 Rekrut [-290]
 • 90 Ochotnik [-90]
 • 146 Konny
 • 89 Kusznik
 • 51 Elitarny Żołnierz
 • 117 Puszkarz
 • 487 Rekrut [-487]
 • 90 Ochotnik [-90]
 • 414 Konny
 • 89 Kusznik
 • 62 Elitarny Żołnierz
 • 117 Puszkarz
 • 290 Rekrut [-290]
 • 90 Ochotnik [-90]
 • 110 Konny
 • 89 Kusznik
 • 1 Elitarny Żołnierz
 • 117 Puszkarz
Gracz 1 niszczy obozy od 1-3. Palisada u Gracza 4 zostaje zniszczona. Gracz 4 przenosi garnizon w miejsce oznaczone G1 i atakuje od tyłu.
Gracz 4 powoduje zniszczenie palisady u Gracza 3
Gracz 3 niszczy obozy od 1-3. Palisada u Gracza 2 zostaje zniszczona. Gracz 2 przenosi garnizon w miejsce oznaczone G1 i atakuje od tyłu.
Gracza 2 powoduje zniszczenie palisady u Gracza 1
Gracz 1 i 3 po rozwaleniu Wewnętrznych fortów otwierają palisadę dla gracza 2 i 4
Gracz 2 i 4 po rozwaleniu Wewnętrznych fortów otwierają palisadę graczowi 1 aby zniszczył Ufortyfikowany Magazyn.

Numery graczy odpowiadają kolejności przyjmowania zaproszeń.

Garnizon Obóz Jednostki w Obozie Nasze Jednostki
G1 1 100 Łotrzyk, 100 Łowca 1 fala (VAR) 44 Rekrut, 136 Konny [straty: 44R]
G1 2 120 Łotr, 80 Łowca 1 fala (VAR) 78 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 101 Konny [straty: 78R]
G1 3 100 Łotrzyk, 50 Pies Strażniczy, 50 Łowca 1 fala (VAR) 54 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 110 Konny, 14 Puszkarz [straty: 54R]
G1 4 200 Łotr 1 fala (VAR) 122 Rekrut, 58 Puszkarz [straty: 122R]
G1 5 50 Łotr, 50 Pies Strażniczy, 100 Łowca 1 fala (VAR) 75 Rekrut, 105 Konny [straty: 75R]
G1 6 80 Łotr, 100 Pies Strażniczy, 20 Łowca 1 fala (VAR) 75 Rekrut, 105 Konny [straty: 75R]
G1 7 100 Łotr, 99 Łowca, Jednooki Bert 1 fala (VAR) 90 Ochotnik, 1 Elitarny Żołnierz, 89 Kusznik [straty: 90 Och]
G2 8 100 Pies Strażniczy, 90 Oprych 1 fala (VAR) 63 Rekrut, 117 Puszkarz [straty: 63R]
G2 9 70 Pies Strażniczy, 70 Oprych, 50 Łowca 1 fala (VAR) 82 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 97 Konny [straty: 82R]
G2 10 50 Pies Strażniczy, 60 Oprych, 80 Łowca, Żelaznozębny 1 fala (MSW) 1 Rekrut
2 fala (270) 90 Rekrut, 85 Konny, 95 Puszkarz [straty: 91R]
G2 11 200 Miotacz Kamieni 1 fala (VAR) 180 Konny [straty: 0]
G2 12 50 Pies Strażniczy, 100 Oprych, 50 Łowca, Chuck 1 fala (MSW) 1 Rekrut
2 fala (270) 139 Rekrut, 40 Konny, 90 Kusznik [straty: 140R]

OPCJA Z BLOKOWANIEM:

Zobacz jak wykonywać bloki


Więcej informacji znajdziesz w poradniku: Jak Robić Bloki


Pamiętaj bloki wykonujesz na własną odpowiedzialność, zawsze istnieje ryzyko, że blok może się nie udać.
Gracz 1 - Obóz 1 i 2Gracz 1 - Obóz 6Gracz 2 - Obóz 6Gracz 2 - Obóz 2Gracz 3 - Obóz 1 i 2Gracz 3 - Obóz 6

Z Ga (11 Elitarny Żołnierz + 174 Konny) wysyłamy Generała na obóz 1, zaraz po nim
z Gb (50 Elitarny Żołnierz + 130 Konny) wysyłamy Generała na obóz 2, zaraz po nim
z W (1 fala (VAR) 54 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 110 Konny, 14 Puszkarz) wysyłamy Vargusa na obóz 3
Generałów wysyłamy z niedużym opóźnieniem.

Z Gc (44 Elitarny Żołnierz + 146 Konny) wysyłamy Generała na obóz 6, zaraz po nim
z W (1 fala (VAR) 90 Ochotnik, 1 Elitarny Żołnierz, 89 Kusznik) wysyłamy Vargusa na obóz 7.

Z Ga (44 Elitarny Żołnierz + 146 Konny) wysyłamy Generała na obóz 6, gdy dojdzie do miejsca oznaczonego na obrazku czerwonym kółkiem
z W (1 fala (VAR) 90 Ochotnik, 1 Elitarny Żołnierz, 89 Kusznik) wysyłamy Vargusa na obóz 7.

Z Gb (50 Elitarny Żołnierz + 130 Konny) wysyłamy Generała na obóz 2, gdy dojdzie do miejsca oznaczonego na obrazku czerwonym kółkiem
z W (1 fala (VAR) 54 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 110 Konny, 14 Puszkarz) wysyłamy Vargusa na obóz 3.

Z Ga (11 Elitarny Żołnierz + 174 Konny) wysyłamy Generała na obóz 1, zaraz po nim
z Gb (50 Elitarny Żołnierz + 130 Konny) wysyłamy Generała na obóz 2, zaraz po nim
z W (1 fala (VAR) 54 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 110 Konny, 14 Puszkarz) wysyłamy Vargusa na obóz 3
Generałów wysyłamy z niedużym opóźnieniem.

Z Gc (44 Elitarny Żołnierz + 146 Konny) wysyłamy Generała na obóz 6, zaraz po nim
z W (1 fala (VAR) 90 Ochotnik, 1 Elitarny Żołnierz, 89 Kusznik) wysyłamy Vargusa na obóz 7.