Ładowanie…

Wir – Generał MSW z Elitarnymi Żołnierzami


POTRZEBNE JEDNOSTKI

BEZ BLOKÓW
GRACZ 1 GRACZ 2 GRACZ 3 GRACZ 4
 • 662 Rekrut [-662]
 • 307 Ochotnik [-307]
 • 247 Konny [-100]
 • 146 Kusznik
 • 137 Elitarny Żołnierz
 • 662 Rekrut [-662]
 • 234 Ochotnik [-234]
 • 177 Konny [-50]
 • 108 Kusznik
 • 137 Elitarny Żołnierz
 • 506 Rekrut [-506]
 • 234 Ochotnik [-234]
 • 177 Konny [-50]
 • 108 Kusznik
 • 137 Elitarny Żołnierz
 • 300 Rekrut [-300]
 • 119 Ochotnik [-119]
 • 75 Konny [-50]
 • 108 Kusznik
 • 137 Elitarny Żołnierz

Z BLOKAMI
GRACZ 1 GRACZ 2 GRACZ 3 GRACZ 4
 • 414 Rekrut [-414]
 • 307 Ochotnik [-307]
 • 304 Konny [-100]
 • 146 Kusznik
 • 137 Elitarny Żołnierz
 • 300 Rekrut [-300]
 • 119 Ochotnik [-119]
 • 221 Konny [-50]
 • 108 Kusznik
 • 198 Elitarny Żołnierz
 • 414 Rekrut [-414]
 • 234 Ochotnik [-234]
 • 304 Konny [-50]
 • 108 Kusznik
 • 198 Elitarny Żołnierz
 • 300 Rekrut [-300]
 • 119 Ochotnik [-119]
 • 75 Konny [-50]
 • 108 Kusznik
 • 137 Elitarny Żołnierz
Gracz 1 niszczy obozy od 1-3. Palisada u Gracza 4 zostaje zniszczona. Gracz 4 przenosi garnizon w miejsce oznaczone G1 i atakuje od tyłu.
Gracz 4 powoduje zniszczenie palisady u Gracza 3
Gracz 3 niszczy obozy od 1-3. Palisada u Gracza 2 zostaje zniszczona. Gracz 2 przenosi garnizon w miejsce oznaczone G1 i atakuje od tyłu.
Gracza 2 powoduje zniszczenie palisady u Gracza 1
Gracz 1 i 3 po rozwaleniu Wewnętrznych fortów otwierają palisadę dla gracza 2 i 4
Gracz 2 i 4 po rozwaleniu Wewnętrznych fortów otwierają palisadę graczowi 1 aby zniszczył Ufortyfikowany Magazyn.

Numery graczy odpowiadają kolejności przyjmowania zaproszeń.

Garnizon Obóz Jednostki w Obozie Nasze Jednostki
G1 1 100 Łotrzyk, 100 Łowca 1 fala (MSW) 42 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 177 Konny [straty: 42R]
G1 2 120 Łotr, 80 Łowca 1 fala (MSW) 104 Rekrut, 50 Konny, 66 Kusznik [straty: 104R]
G1 3 100 Łotrzyk, 50 Pies Strażniczy, 50 Łowca 1 fala (MSW) 83 Rekrut, 137 Elitarny Żołnierz [straty: 83R]
G1 4 200 Łotr 1 fala (MSW) 115 Ochotnik, 1 Elitarny Żołnierz, 104 Kusznik [straty: 115 Och]
G1 5 50 Łotr, 50 Pies Strażniczy, 100 Łowca 1 fala (MSW) 114 Rekrut, 106 Elitarny Żołnierz [straty: 114R]
G1 6 80 Łotr, 100 Pies Strażniczy, 20 Łowca 1 fala (MSW) 102 Rekrut, 118 Elitarny Żołnierz [straty: 102R]
G1 7 100 Łotr, 99 Łowca, Jednooki Bert 1 fala (MSW) 57 Ochotnik, 75 Konny, 1 Elitarny Żołnierz, 87 Kusznik [straty: 57 Och]
G2 8 100 Pies Strażniczy, 90 Oprych 1 fala (MSW) 111 Rekrut, 109 Elitarny Żołnierz [straty: 111R]
G2 9 70 Pies Strażniczy, 70 Oprych, 50 Łowca 1 fala (MSW) 106 Rekrut, 114 Elitarny Żołnierz [straty: 106R]
G2 10 50 Pies Strażniczy, 60 Oprych, 80 Łowca, Żelaznozębny 1 fala (200) 50 Konny
2 fala (MSW) 62 Ochotnik, 50 Konny, 108 Kusznik [straty: 62 Och, 50K]
G2 11 200 Miotacz Kamieni 1 fala (MSW) 220 Konny [straty: 0]
G2 12 50 Pies Strażniczy, 100 Oprych, 50 Łowca, Chuck 1 fala (200) 50 Konny
2 fala (MSW) 73 Ochotnik, 1 Elitarny Żołnierz, 146 Kusznik [straty: 73 Och, 50K]

OPCJA Z BLOKOWANIEM:

Zobacz jak wykonywać bloki
Gracz 1 - Obóz 1 i 2Gracz 1 - Obóz 6Gracz 2 - Obóz 6Gracz 2 - Obóz 2Gracz 3 - Obóz 1 i 2Gracz 3 - Obóz 6

Z Ga (11 Elitarny Żołnierz + 174 Konny) wysyłamy Generała na obóz 1, zaraz po nim
z Gb (50 Elitarny Żołnierz + 130 Konny) wysyłamy Generała na obóz 2, zaraz po nim
z W (1 fala (MSW) 83 Rekrut, 137 Elitarny Żołnierz) wysyłamy Mistrza na obóz 3
Generałów wysyłamy z niedużym opóźnieniem.

Z Gc (44 Elitarny Żołnierz + 146 Konny) wysyłamy Generała na obóz 6, zaraz po nim
z W (1 fala (MSW) 57 Ochotnik, 75 Konny, 1 Elitarny Żołnierz, 87 Kusznik) wysyłamy Mistrza na obóz 7.

Z Ga (44 Elitarny Żołnierz + 146 Konny) wysyłamy Generała na obóz 6, gdy dojdzie do miejsca oznaczonego na obrazku czerwonym kółkiem
z W (1 fala (MSW) 57 Ochotnik, 75 Konny, 1 Elitarny Żołnierz, 87 Kusznik) wysyłamy Mistrza na obóz 7.

Z Gb (50 Elitarny Żołnierz + 130 Konny) wysyłamy Generała na obóz 2, gdy dojdzie do miejsca oznaczonego na obrazku czerwonym kółkiem
z W (1 fala (MSW) 83 Rekrut, 137 Elitarny Żołnierz) wysyłamy Mistrza na obóz 3.

Z Ga (11 Elitarny Żołnierz + 174 Konny) wysyłamy Generała na obóz 1, zaraz po nim
z Gb (50 Elitarny Żołnierz + 130 Konny) wysyłamy Generała na obóz 2, zaraz po nim
z W (1 fala (MSW) 83 Rekrut, 137 Elitarny Żołnierz) wysyłamy Mistrza na obóz 3
Generałów wysyłamy z niedużym opóźnieniem.

Z Gc (44 Elitarny Żołnierz + 146 Konny) wysyłamy Generała na obóz 6, zaraz po nim
z W (1 fala (MSW) 57 Ochotnik, 75 Konny, 1 Elitarny Żołnierz, 87 Kusznik) wysyłamy Mistrza na obóz 7.