Zebranie Bukanierów – Generał Anslem z Żołnierzami


POTRZEBNE JEDNOSTKI

GRACZ I GRACZ II GRACZ III
  • 512 Rekrut [-512]
  • 126 Konny
  • 63 Wyborny Łucznik
  • 150 Żołnierz
  • 225 Rekrut [-225]
  • 126 Konny
  • 150 Żołnierz
  • 225 Rekrut [-225]
  • 126 Konny
  • 113 Żołnierz


Garnizon Obóz Jednostki w Obozie Nasze Jednostki
G1 1 100 Łupieżca, 80 Ogniomistrz 1 fala (ANS) 23 Rekrut, 1 Żołnierz, 126 Konny [straty: 23R]
G1 2 100 Majtek, 20 Łupieżca, 80 Ogniomistrz 1 fala (ANS) 25 Rekrut, 125 Konny [straty: 25R]
G1 3 40 Puszkarz, 120 Majtek, 40 Piracki Oficer 1 fala (ANS) 140 Rekrut, 10 Żołnierz [straty: 140R]
G2 4 100 Kolce, 50 Majtek, 50 Ogniomistrz 1 fala (ANS) 37 Rekrut, 113 Żołnierz [straty: 37R]
G2 5 200 Kolce 1 fala (ANS) 150 Żołnierz [straty: 0]
G2 6 40 Puszkarz, 50 Łupieżca, 100 Ogniomistrz, 2 Zwariowany Kuchta 1 fala (200) 200 Rekrut
2 fala (ANS) 87 Rekrut, 63 Wyborny Łucznik [straty: 287R]