Kontakt – Błędny Atak lub Blok w Poradniku

Poprawne wypełnienie formularza, pomoże nam szybko naprawić błąd:

Imię: (wymagane)

Adres Email: (wymagane)

Nazwa Przygody:

Wersja Poradnika:

Screen: (opcjonalnie) (tylko obrazy: jpg, png, gif do 3mb)

Opis Błędu:

Proszę sprawdzić raport z walki w celu lepszego zlokalizowania błędu.
Jeśli to możliwe proszę podać ilość rund jaka wystąpiła w opisanych obozach.


Wysyłając ten formularz, wyrażasz zgodę na przechowywanie i przetwarzanie twoich danych w celu kontaktu zwrotnego.
Twoje dane nie zostaną nikomu udostępnione.
Uwaga! Hotmail oraz Outlook blokuje nasze maile.


It looks like you are using an ad-blocker! Ads help us pay for the server. Please disable ad blocker and refresh page.