Loading…

Victor The Vicious – General 200 with Crossbowmen


REQUIRED UNITS

WITHOUT BLOCKS WITH BLOCKS
 • 18x
 • 2.441 Recruit [-2.441]
 • 260 Cavalry [-260]
 • 543 Bowman [-453]
 • 70 Longbowman [-70]
 • 145 Crossbowman
 • 135 Soldier [-134]
 • 4x 13x
 • 1.664 Recruit [-1.664]
 • 15 Militia
 • 260 Cavalry [-260]
 • 313 Bowman [-313]
 • 70 Longbowman [-70]
 • 145 Crossbowman
 • 263 Soldier [-134]


Garrison Camp Units in Camp Our Units
G1 1 50 Thug, 50 Guard Dog, 50 Ranger 1 wave (200) 113 Recruit, 87 Soldier [losses: 110R]
G1 2 100 Ranger, 50 Roughneck 1 wave (200) 42 Recruit, 1 Soldier, 128 Cavalry, 29 Crossbowman [losses: 42R]
G1 3 50 Guard Dog, 100 Roughneck 1 wave (200) 155 Recruit, 45 Soldier [losses: 155R]
G1 4 50 Ranger, 60 Guard Dog, 50 Roughneck 1 wave (200) 72 Recruit
2 wave (200) 37 Recruit, 1 Soldier, 127 Cavalry, 29 Crossbowman [losses: 109R]
G1 5 100 Guard Dog, 99 Roughneck, One-Eyed Bert 1 wave (200) 116 Recruit
2 wave (200) 90 Recruit, 1 Soldier, 109 Crossbowman [losses: 206R]
G2 6 50 Ranger, 120 Roughneck 1 wave (200) 80 Bowman
2 wave (200) 104 Recruit, 1 Soldier, 54 Cavalry, 41 Crossbowman [losses: 104R, 80B]
G2 7 50 Guard Dog, 120 Roughneck 1 wave (200) 60 Recruit
2 wave (200) 106 Recruit, 1 Soldier, 93 Crossbowman [losses: 166R]
G2 8 One-Eyed Bert, 50 Guard Dog, 60 Ranger, 80 Roughneck 1 wave (200) 75 Recruit
2 wave (200) 102 Recruit, 1 Soldier, 55 Cavalry, 42 Crossbowman [losses: 177R]
G3 9 100 Wolf (trap) 1 wave (200) 5 Recruit, 100 Soldier [losses: 5R]
G3 10 100 Ranger, 100 Roughneck 1 wave (200) 150 Bowman
2 wave (200) 53 Recruit, 1 Soldier, 117 Cavalry, 29 Crossbowman [losses: 53R, 150B]
G3 11 Metal Toothed, 40 Guard Dog, 155 Roughneck 1 wave (200) 40 Cavalry
2 wave (200) 80 Soldier, 50 Bowman, 70 Longbowman
3 wave (200) 76 Recruit, 1 Soldier, 123 Crossbowman [losses: 76R, 50B, 40C, 80S, 70LB]
G4 12 100 Guard Dog, 100 Roughneck 1 wave (200) 111 Recruit
2 wave (200) 79 Recruit, 1 Soldier, 120 Crossbowman [losses: 190R]
G4 13 100 Ranger, 100 Roughneck 1 wave (200) 150 Bowman
2 wave (200) 53 Recruit, 1 Soldier, 117 Cavalry, 29 Crossbowman [losses: 53R, 150B]
G4 14 One-Eyed Bert, Skunk, 100 Guard Dog, 90 Roughneck 1 wave (200) 113 Recruit
2 wave (200) 85 Recruit, 1 Soldier 114 Crossbowman [losses: 198R]
G5 15 80 Guard Dog, 40 Ranger, 80 Roughneck 1 wave (200) 96 Recruit
2 wave (200) 65 Recruit, 1 Soldier, 55 Cavalry, 79 Crossbowman [losses: 161R]
G5 16 Skunk, 100 Ranger, 80 Roughneck 1 wave (200) 113 Bowman
2 wave (200) 44 Recruit, 1 Soldier, 125 Cavalry, 30 Crossbowman [losses: 44R, 113B]
G5 17 Wild Mary, 2 Skunk, 100 Scavenger, 50 Ranger 1 wave (200) 80 Recruit, 120 Cavalry
2 wave (200) 100 Recruit, 100 Cavalry
3 wave (200) 55 Soldier, 145 Crossbowman [losses: 180R, 220C, 54S]
G6 18 One-Eyed Bert, 100 Guard Dog, 99 Roughneck 1 wave (200) 116 Recruit
2 wave (200) 90 Recruit, 1 Soldier, 109 Crossbowman [losses: 206R]
G6 19 One-Eyed Bert, 100 Guard Dog, 99 Roughneck 1 wave (200) 116 Recruit
2 wave (200) 90 Recruit, 1 Soldier, 109 Crossbowman [losses: 206R]

OPCJA Z BLOKOWANIEM:

Zobacz jak wykonywać bloki


Więcej informacji znajdziesz w poradniku: Jak Robić Bloki


Pamiętaj bloki wykonujesz na własną odpowiedzialność, zawsze istnieje ryzyko, że blok może się nie udać.
Camp 3 and 4Camp 6 and 7Camp 12 and 13

From Ga (15 Recruit, 101 Soldier, 4 Cavalry) send General to camp 3, when General comes to the place marked on the screenshot
from Gb (2 Recruit, 20 Soldier, 145 Cavalry) send General to camp 4, shortly after
from G1 (1 wave (200) 116 Recruit) and
from W (2 wave (200) 90 Recruit, 1 Soldier, 109 Crossbowman) send Generals to camp 5.

From Gc (10 Recruit, 15 Militia, 60 Soldier, 115 Cavalry) send General to camp 6, shortly after
from Gd (125 Soldier, 16 Cavalry) send General to camp 7, shortly after
from G2 (1 wave (200) 75 Recruit) and
from W (2 wave (200) 102 Recruit, 1 Soldier, 55 Cavalry, 42 Crossbowman) send Generals to camp 8.

From Gg (57 Soldier, 143 Cavalry) send General to camp 13, shortly after
from Gf (125 Soldier) send General to camp 12, shortly after
from G4 (1 wave (200) 113 Recruit) and
from W (2 wave (200) 85 Recruit, 1 Soldier, 114 Crossbowman) send Generals to camp 14.