Victor The Vicious – General 250 with Crossbowmen


REQUIRED UNITS

WITHOUT BLOCKS WITH BLOCKS
 • 7x
 • 2.096 Recruit [-2.096]
 • 116 Militia [-116]
 • 191 Cavalry [-165]
 • 170 Crossbowman
 • 257 Soldier [-150]
 • 3x 4x
 • 1.437 Recruit [-1.437]
 • 15 Militia
 • 231 Cavalry [-165]
 • 170 Crossbowman
 • 263 Soldier [-150]


Garrison Camp Units in Camp Our Units
G1 1 50 Thug, 50 Guard Dog, 50 Ranger 1 wave (250) 92 Recruit, 158 Soldier [losses: 92R]
G1 2 100 Ranger, 50 Roughneck 1 wave (250) 38 Recruit, 1 Soldier, 191 Cavalry, 20 Crossbowman [losses: 38R]
G1 3 50 Guard Dog, 100 Roughneck 1 wave (250) 120 Recruit, 130 Soldier [losses: 120R]
G1 4 50 Ranger, 60 Guard Dog, 50 Roughneck 1 wave (250) 115 Recruit, 135 Soldier [losses: 115R]
G1 5 100 Guard Dog, 99 Roughneck, One-Eyed Bert 1 wave (200) 115 Recruit
2 wave (250) 90 Recruit, 1 Soldier, 159 Crossbowman [losses: 204R]
G2 6 50 Ranger, 120 Roughneck 1 wave (250) 115 Recruit, 60 Cavalry, 75 Crossbowman [losses: 114R]
G2 7 50 Guard Dog, 120 Roughneck 1 wave (250) 161 Recruit, 89 Soldier [losses: 160R]
G2 8 One-Eyed Bert, 50 Guard Dog, 60 Ranger, 80 Roughneck 1 wave (200) 60 Recruit
2 wave (250) 78 Recruit, 100 Cavalry, 72 Crossbowman [losses: 138R]
G3 9 100 Wolf (trap) 1 wave (250) 5 Recruit, 100 Soldier [losses: 5R]
G3 10 100 Ranger, 100 Roughneck 1 wave (250) 58 Militia, 1 Soldier, 130 Cavalry, 61 Crossbowman [losses: 58M]
G3 11 Metal Toothed, 40 Guard Dog, 155 Roughneck 1 wave (200) 40 Cavalry
2 wave (250) 80 Soldier, 170 Crossbowman [losses: 80S, 40C]
G4 12 100 Guard Dog, 100 Roughneck 1 wave (250) 151 Recruit, 99 Soldier [losses: 150R]
G4 13 100 Ranger, 100 Roughneck 1 wave (250) 58 Militia, 1 Soldier, 130 Cavalry, 61 Crossbowman [losses: 58M]
G4 14 One-Eyed Bert, Skunk, 100 Guard Dog, 90 Roughneck 1 wave (200) 115 Recruit
2 wave (250) 84 Recruit, 1 Soldier, 165 Crossbowman [losses: 199R]
G5 15 80 Guard Dog, 40 Ranger, 80 Roughneck 1 wave (200) 96 Recruit
2 wave (250) 60 Recruit, 1 Soldier, 125 Cavalry, 64 Crossbowman [losses: 156R]
G5 16 Skunk, 100 Ranger, 80 Roughneck 1 wave (250) 72 Recruit, 1 Soldier, 120 Cavalry, 57 Crossbowman [losses: 72R]
G5 17 Wild Mary, 2 Skunk, 100 Scavenger, 50 Ranger 1 wave (250) 125 Recruit, 125 Cavalry
2 wave (250) 72 Soldier, 40 Cavalry, 138 Crossbowman [losses: 125R, 125C, 70S]
G6 18 One-Eyed Bert, 100 Guard Dog, 99 Roughneck 1 wave (200) 115 Recruit
2 wave (250) 90 Recruit, 1 Soldier, 159 Crossbowman [losses: 204R]
G6 19 One-Eyed Bert, 100 Guard Dog, 99 Roughneck 1 wave (200) 115 Recruit
2 wave (250) 90 Recruit, 1 Soldier, 159 Crossbowman [losses: 204R]

OPCJA Z BLOKOWANIEM:

Zobacz jak wykonywać bloki


Więcej informacji znajdziesz w poradniku: Jak Robić Bloki


Pamiętaj bloki wykonujesz na własną odpowiedzialność, zawsze istnieje ryzyko, że blok może się nie udać.
Camp 3 and 4Camp 6 and 7Camp 10Camp 12 and 13

From Ga (15 Recruit, 101 Soldier, 4 Cavalry) send General to camp 3, when General comes to the place marked on the screenshot
from Gb (2 Recruit, 20 Soldier, 145 Cavalry) send General to camp 4, shortly after
from G1 (1 wave (200) 115 Recruit) and
from W (2 wave (250) 90 Recruit, 1 Soldier, 159 Crossbowman) send General and Veteran to camp 5.

From Gc (10 Recruit, 15 Militia, 60 Soldier, 115 Cavalry) send General to camp 6, shortly after
from Gd (125 Soldier, 16 Cavalry) send General to camp 7, shortly after
from G2 (1 wave (200) 60 Recruit) and
from W (2 wave (250) 78 Recruit, 100 Cavalry, 72 Crossbowman) send General and Veteran to camp 8.

From Ge (60 Soldier, 140 Cavalry) send General to camp 10, shortly after
from G3 (1 wave (200) 40 Cavalry) and
from W (2 wave (250) 80 Soldier, 170 Crossbowman) send General and Veteran to camp 11.

From Gg (57 Soldier, 143 Cavalry) send General to camp 13, shortly after
from Gf (125 Soldier) send General to camp 12, shortly after
from G4 (1 wave (200) 115 Recruit) and
from W (2 wave (250) 84 Recruit, 1 Soldier, 165 Crossbowman) send General and Veteran to camp 14.