Epickie Gospodarstwo

Poziom gracza: 58
Koszt: Ukończenie Łańcucha Wypraw „Zła Królowa”
Czas budowy: 10 minut

Epickie Gospodarstwo zapewnia 3 sloty na produkcję. Do gracza należy decyzja, jakiego rodzaju produkcja będzie miała miejsce w każdym z nich. Każdy slot może zostać skonfigurowany osobno, dzięki czemu istnieje możliwość przełączania między łańcuchami produkcyjnymi. Tego rodzaju elastyczność pozwala na dostosowanie łańcuchów do bieżących potrzeb Twojej osady. Oczywiście zawsze istnieje opcja pozostawienia pustego slotu, lub zatrzymania jego produkcji.

Epickie miejsca pracy: Premie

Wydajność epickich miejsc pracy może zostać zwiększona za pomocą specjalnych premii. Premie te wpływają na wszystkie łańcuchy produkcyjne przypisane do slotów danego miejsca pracy.

Nazwa: Kwiaty Czarnodrzewia (Czarnodrzew)
Cena: 2.200 + 3.500 + 2.500
Efekt: Zwiększa produkcję Epickiego Składu Drewna o 4x na 24 godziny.

Nazwa: Owoce Trudów
Pochodzenie: Wyprawa Wielka Bitwa
Efekt: Zwiększa produkcję Epickiego Składu Drewna o 3x na 24 godziny.

Nazwa: Pieśń Koncentracji
Cena: 99 (Kupiec)
Efekt: Zwiększa produkcję Epickiego Składu Drewna o 3x na 8 godzin.

Nazwa: Zupa z Magicznej Fasoli
Cena: 19 (Kupiec, Poszukiwanie Artefaktów)
Efekt: Zwiększa produkcję Epickiego Składu Drewna o 2x na 8 godzin.

Nazwa: Chowańce Wiedźm (Premia Strefowa)
Cena: 325 (Event Halloween 2018)
Efekt: Zwiększa produkcję Epickiego Składu Drewna o 2x na 8 godzin.

Nazwa: Zestaw Narzędzi Mistrza (Kolekcje)
Cena: 50 + 4 + 10 + 6
Efekt: Zwiększa produkcję Epickiego Składu Drewna o 2x na 6 godzin.

Produkcja

Wymagany Surowiec Produkcja Czas Produkcji Koszt odblokowania
10 10 12:00 minut Ukończenie Łańcucha Wypraw „Zła Królowa”
10 03:00 minuty
10 12:00 minut
10 10 06:00 minut
10 + 20 10 03:00 minuty
10 + 20 10 06:00 minut
20 + 40 10 06:00 minut

Produkcja Na Poziom

Za ukończenie wyprawy Królewna Śnieżka otrzymujemy 2 losowe plany.

Poziom Wymagany Surowiec Produkcja Czas Produkcji
1 10 10 12:00 minut
2 20 20 12:00 minut
3 30 30 12:00 minut
4 40 40 12:00 minut
5 50 50 12:00 minut
6 60 60 12:00 minut
1 10 03:00 minuty
2 20 03:00 minuty
3 30 03:00 minuty
4 40 03:00 minuty
5 50 03:00 minuty
6 60 03:00 minuty
1 10 12:00 minut
2 20 12:00 minut
3 30 12:00 minut
4 40 12:00 minut
5 50 12:00 minut
6 60 12:00 minut
1 10 10 06:00 minut
2 20 20 06:00 minut
3 30 30 06:00 minut
4 40 40 06:00 minut
5 50 50 06:00 minut
6 60 60 06:00 minut
1 10 + 20 10 03:00 minuty
2 20 + 40 20 03:00 minuty
3 30 + 60 30 03:00 minuty
4 40 + 80 40 03:00 minuty
5 50 + 100 50 03:00 minuty
6 60 + 120 60 03:00 minuty
1 10 + 20 10 06:00 minut
2 20 + 40 20 06:00 minut
3 30 + 60 30 06:00 minut
4 40 + 80 40 06:00 minut
5 50 + 100 50 06:00 minut
6 60 + 120 60 06:00 minut
1 20 + 40 10 06:00 minut
2 40 + 80 20 06:00 minut
3 60 + 120 30 06:00 minut
4 80 + 160 40 06:00 minut
5 100 + 200 50 06:00 minut
6 120 + 240 60 06:00 minut

Misje

Nazwa Opis Nagroda
Poboczna Główna
Epickie Gospodarstwo Nowa Epicka Studnia Użyj planu, aby odblokować Epicką Studnię poziom 1 1.800 1.800
Polowanie Na Plany Ukończ przygodę Rybak i Jego Żona z kampanii „Zła Królowa”
Ukończ przygodę Jaś i Małgosia z kampanii „Zła Królowa”
Ukończ przygodę Czerwony Kapturek z kampanii „Zła Królowa”
Ukończ przygodę Flecista z Hamelin z kampanii „Zła Królowa”
Ukończ przygodę Królewna Śnieżka z kampanii „Zła Królowa”
1.800


It looks like you are using an ad-blocker! Ads help us pay for the server. Please disable ad blocker and refresh page.