Granie na Unity przez starego klienta Portable

Granie przez starego klienta nie jest wspierane (stara technologia flash), dlatego grasz na własną odpowiedzialność. Oficjalnie BB oświadczyło, że nie będzie banów za granie w ten sposób.Pole musi być zaznaczone po konserwacji, spowoduje to sprawdzenie oraz pobranie nowego pliku client.swf (jeśli istnieje nowy)


Klient Flash Portable (zainstaluj i graj) – Nowa wersja 1.5.4.1 – x86 oraz x64 – 25.11.2022

Nowa opcja: Wejdź w menu u góry – Narzędzia/Opcje, zaznacz ostatni skrypt – Collectables, zostaw ptaszka, kliknij Submit, następnie uruchom ponownie klienta.
Po restarcie klienta klikamy w menu Narzędzia/Kolekcje (Ctrl+F4), klikamy i znajdki same się zbierają. Ubicollect w tym wypadku nie jest na już potrzebny.


Program do szukania kolekcji dla klienta Portable (UbiCollect 2.2) (25.10.2021)
Po rozpakowaniu i uruchomieniu, kliknij przycisk Get update.
Po każdej aktualizacji klienta, należy zaktualizować UbiCollect.

Pomocne zewnętrzne linki: Pomoc w instalacji klienta
Generator skrótów client.exe – Umieść program we folderze, gdzie znajduje się client.exe. Uruchom. Podaj login i hasło do konta TSO, kliknij Generuj. Program wygeneruje na Pulpicie skrót do client.exe z zapisanymi już w skrócie danymi logowania. Uruchamianie przez taki skrót od razu ładuje klienta, bez pytania o dane logowania. Wystarczy jeden client.exe aby do niego wskazywać skróty do wielu kont.


It looks like you are using an ad-blocker! Ads help us pay for the server. Please disable ad blocker and refresh page.