Granie na Unity przez starego klienta PortableGranie przez starego klienta nie jest wspierane (stara technologia flash), dlatego grasz na własną odpowiedzialność. Oficjalnie BB oświadczyło, że nie będzie banów za granie w ten sposób.


Klient Flash Portable (zainstaluj i graj) – Nowa wersja 1.5.6.0 – 17.03.2023

Nowa opcja: Wejdź w menu u góry – Narzędzia/Opcje, zaznacz ostatni skrypt – Collectables, zostaw ptaszka, kliknij Submit, następnie uruchom ponownie klienta.
Po restarcie klienta klikamy w menu Narzędzia/Kolekcje (Ctrl+F4), klikamy i znajdki same się zbierają. Ubicollect w tym wypadku nie jest na już potrzebny.


 • 1. Ten przycisk usuwa zawartość folderu USERSCRIPTS w folderze tso_portable tutaj: %localappdata%\tso_portable\Userscripts
 • 2. Ten przycisk otwiera folder roboczy klienta (%localappdata%\tso_portable).
 • 3. Informacje o wersji
 • 4. Login e-mail (zwykle Twój adres e-mail, który jest przypisany do Twojego konta Ubisoft)
 • 5. Hasło
 • 6. Musisz zaznaczyć to pole, jeśli masz konserwację wcześniej niż na wszystkich innych światach (teraz jest to Francja). Począwszy od wersji 1.5.4.4 checkbox nic nie robi, wybór właściwego cwf następuje automatycznie.
 • 7. 'Wybierz’ listbox – lista dostępnych światów gry. Począwszy od wersji 1.5.4.4 można również wybrać serwer testowy. Znajduje się na dole listy. **Ostrzeżenie! ** Uruchomienie klienta na serwerze testowym nadpisuje plik client.cwf w folderze tso_portable. Jeśli chcesz tego uniknąć – użyj parametru –tsofolder (szczegółowy opis na wiki).
 • 8. Przycisk uruchamiania połączenia.
 • 9. Linia informacyjna z aktualnym statusem klienta.
 • 10. Wyjście z klienta
 • 11. Naciśnij ’?’ aby zobaczyć wszystkie parametry uruchamiania.

Więcej informacji znajdziesz na wiki: https://github.com/fedorovvl/tso_client/wiki/Main-info


It looks like you are using an ad-blocker! Ads help us pay for the server. Please disable ad blocker and refresh page.