GildiaPosiadając Budynek Gildii , możemy założyć swoją własną Gildie. Na początek mamy do dyspozycji 15 miejsc dla naszych członków. Gildie możemy powiększyć do 100 miejsc poprzez certyfikaty członkostwa, które można nabyć za klejnoty lub złote monety u Kupca:

Certyfikat Członkostwa Gildii

Sfałszowany Certyfikat Członkostwa Gildii

Siedziba Gildii

Poziom 1
Wygląd
Koszt Budowy (Ulepszenia) 5.000
5.000
3.000
Czas budowy 60 minut

Poziom Gildii zależy od ilości członków

1 2 3 4 5 6
0 – 29 30 – 44 45 – 59 60 – 79 80 – 99 100

Na stronie Gildii możemy dodać jej opis, oraz notatki dla jej członków. Od 10 członków można wykonywać zadania Gildii.
Ilość otrzymanych Monet Gildii za wykonanie zadania zależy od naszego poziomu oraz od poziomu trudności zadania.
W spisie członków mamy podgląd kto wykonał aktualne Zadanie Gildii.
Zadanie zostaje zresetowane po 24 godzinach, codziennie około godziny 14 w południe.

W grze występują dwa sposoby zmiany lidera gildii:

Przywódca ustępuje:
Gdy przywódca naciśnie odpowiedni przycisk („Zrezygnuj”), prośba o przejęcie dowództwa w gildii jest wysyłana do następnego gracza w hierarchii (wg kolejności w kolumnie „Sukcesorzy”). Jeśli następca zaakceptuje prośbę o przejęcie przywództwa nad gildią, pojawi się odpowiednie potwierdzenie, a wszystkie uprawnienia zostaną przeniesione.

Lider gildii jest nieaktywny:
Ten rodzaj zmiany jest uruchamiany automatycznie, gdy przywódca jest nieaktywny dłużej niż 15 dni. Gdy to nastąpi, prośba o przejęcie dowództwa w gildii jest wysyłana do następnego gracza w hierarchii (wg kolejności w kolumnie „Sukcesorzy”).

Zasady dotyczące zmiany lidera gildii:

 • Prośba o przejęcie przywództwa nad gildią musi zostać zaakceptowana w ciągu 7 dni od jej otrzymania.
 • Jeśli następca nie posiada Siedziby gildii na swojej wyspie, musi ją wybudować w ciągu 7 dni, by móc zaakceptować prośbę o przejęcie dowództwa.
 • Jeśli prośba zostanie odrzucona, lub następca nie wybuduje Siedziby gildii na swojej wyspie w wymaganym czasie, możliwość przejęcia dowództwa nad gildią zostanie przekazywana następnemu graczowi w hierarchii.
 • Jeśli następca odrzuci prośbę o przejęcie przywództwa nad gildią, prośba zostanie przesłana do następnego gracza w hierarchii. Gdy prośba zostanie zaakceptowana, były lider otrzyma powiadomienie o tym fakcie.
 • Domyślna kolejność sukcesorów jest ustalana na podstawie stażu w gildii.
 • Kolejność może zostać zmieniona przez lidera gildii.

Status zadań dziennych gildii:

 • Status: Brak – Żadne zadanie nie zostało przypisane do gracza, przyczyny mogą być następujące:
  Gracz był nieaktywny podczas ukończenia poprzedniego łańcucha zadań dziennych gildii, lub podczas przydzielania nowych. Gildia jest za mała, by otrzymywać Zadania dzienne gildii (minimalne wymaganie: 10 aktywnych członków).
 • Status: Otwarte – Dzienne zadanie gildii zostało przydzielone graczowi, ale nie zostało jeszcze ukończone.
 • Status: Zakończone – Gracz ukończył zadanie dzienne gildii z obecnego łańcucha zadań.
Na stronie Gildii możemy również wybrać Herb:
It looks like you are using an ad-blocker! Ads help us pay for the server. Please disable ad blocker and refresh page.