PremiumKorzyści związane z czasem Premium:

  • + 50% punktów doświadczenia za przygody
  • + 50% zasobów i premii za przygody
  • + 1 dodatkowe miejsce w kolejce budowania
  • + 10% więcej czasu trwania premii w przyjaznych strefach
  • + 1 dodatkowe zadanie dzienne

Wygląd Nazwa Koszt
Czarny Poniedziałek
(Event Czarni Rycerze 2017)
149
7 dni konta premium 800
30 dni konta premium 2.500
180 dni konta premium 12.000
360 dni konta premium 20.000
Prestiżowa Premia Dla Znajomego 3.000


It looks like you are using an ad-blocker! Ads help us pay for the server. Please disable ad blocker and refresh page.