Zadania Kryzysowe – Powrót Wielkiego ZłaStart 01.02.2017
Koniec: 08.02.2017

Nagrody główne za wykonanie wszystkich 4 etapów:


  • 16 – 25 lvl: 700

  • 26 – 35 lvl: 2.400

  • 36 – 45 lvl: 4.900

  • 46 – 55 lvl: 15.000

  • 56 – 65 lvl: 1.750 33.000

  • 66 – 75 lvl: 2.400 72.000


Poziom Gracza: 16-25

Etap Nazwa Opis Nagroda
Poboczna Główna
1 Coś Złego Użyj 4 na swojej wyspie 20
40
40
40
W Poszukiwaniu Pomocy Zbierz co najmniej 7
Wyprodukuj co najmniej 460
110
50
Siła Charakteru Zastosuj co najmniej 6 premii na budynkach przyjaciół, używając
Wyprodukuj co najmniej 160
20
30
2 Zdobycie Składników Wyprodukuj co najmniej 350
Zdobądź co najmniej 270
30
30
40
4x
70
Przygotowania Do Rytuału Wyprodukuj co najmniej 180
Wydaj 180 z magazynu
210
50
Rytuał Wydaj 110 z magazynu
Wyprodukuj co najmniej 210
20
40
3 Coś Dziwnego Wyprodukuj co najmniej 2.400
Uzupełnij zasoby łowiska o 210 jednostek korzystając z dowolnych środków
20
70
20
50
110
Przeczucie Wyprodukuj co najmniej 690
Zdobądź co najmniej 170
10
70
20
Ostatnia Wskazówka Wyprodukuj co najmniej 470
Kup co najmniej 160
40
40
4 Znak Dobrej Wiary Wyprodukuj co najmniej 200 30
50
50
150
Coś Wyjątkowego Zdobądź co najmniej 160
Wyprodukuj co najmniej 940
30
70
Wisienka Na Torcie Wyprodukuj co najmniej 350 140
40
Załagodzenie Wydaj 190 z magazynu
Wydaj 190 z magazynu
Wydaj 190 z magazynu
110
110

Poziom Gracza: 26-35

Etap Nazwa Opis Nagroda
Poboczna Główna
1 Coś Złego Użyj 10 na swojej wyspie 150
80
30
100
W Poszukiwaniu Pomocy Zbierz co najmniej 8
Wyprodukuj co najmniej 1.400
80
160
130
Siła Charakteru Zastosuj co najmniej 10 premii na budynkach przyjaciół, używając
Wyprodukuj co najmniej 150
110
160
2 Zdobycie Składników Wyprodukuj co najmniej 4.300
Wydaj 90 z magazynu
40
170
140
70
2x
190
Przygotowania Do Rytuału Wyprodukuj co najmniej 1.300
Wydaj 260 z magazynu
70
140
Rytuał Wydaj 270 z magazynu
Wyprodukuj co najmniej 890
70
150
3 Coś Dziwnego Wyprodukuj co najmniej 2.100 80
90
70
+300
480
Przeczucie Wyprodukuj co najmniej 1.000
Wydaj 220 z magazynu
130
190
Ostatnia Wskazówka Wyprodukuj co najmniej 670
Wydaj 290 z magazynu
100
240
210
4 Znak Dobrej Wiary Wyprodukuj co najmniej 680 230
100
100
770
Coś Wyjątkowego Ukończ jedną Przygodę z Zasobami 210
230
Wisienka Na Torcie Ukończ jedną Przygodę z Doświadczeniem 240
260
Załagodzenie Wydaj 1.600 z magazynu
Wydaj 1.600 z magazynu
Wydaj 1.600 z magazynu
210
170

Poziom Gracza: 36-45

Etap Nazwa Opis Nagroda
Poboczna Główna
1 Coś Złego Użyj 30 na swojej wyspie 90
790
195
1.900
W Poszukiwaniu Pomocy Zbierz co najmniej 9
Wyprodukuj co najmniej 7.400
230
600
Siła Charakteru Zastosuj co najmniej 30 premii na budynkach przyjaciół, używając
Wyprodukuj co najmniej 120
240
530
2 Zdobycie Składników Wyprodukuj co najmniej 7.500
Wydaj 310 z magazynu
510
1.800
255
+1.000
2.400
Przygotowania Do Rytuału Wyprodukuj co najmniej 3.600
Wydaj 520 z magazynu
310
1.100
Rytuał Wydaj 590 z magazynu
Wyprodukuj co najmniej 1.100
380
1.500
3 Coś Dziwnego Wyprodukuj co najmniej 4.300 240
520
255
5x
2.600
Przeczucie Wyprodukuj co najmniej 2.500 200
1.800
Ostatnia Wskazówka Zdobądź co najmniej 1.200
Wyprodukuj co najmniej 19.000
300
350
1.700
4 Znak Dobrej Wiary Wyprodukuj co najmniej 1.200 260
730
295
3.600
Coś Wyjątkowego Ukończ jedną Przygodę z Zasobami 430
1.200
Wisienka Na Torcie Ukończ jedną Przygodę z Doświadczeniem 450
1.500
Załagodzenie Wydaj 1.800 z magazynu
Wydaj 1.800 z magazynu
Wydaj 1.800 z magazynu
300
2.100

Poziom Gracza: 46-55

Etap Nazwa Opis Nagroda
Poboczna Główna
1 Coś Złego Użyj 50 na swojej wyspie 300
3.600
140
4.700
W Poszukiwaniu Pomocy Zbierz co najmniej 10
Wyprodukuj co najmniej 780
360
3.100
Siła Charakteru Zastosuj co najmniej 50 premii na budynkach przyjaciół, używając
Wyprodukuj co najmniej 190
370
2.900
2 Zdobycie Składników Wyprodukuj co najmniej 810
Wydaj 540 z magazynu
220
490
3.000
200
+1.250
6.400
Przygotowania Do Rytuału Wyprodukuj co najmniej 9.500
Wydaj 840 z magazynu
390
5.000
Rytuał Wydaj 910 z magazynu
Wyprodukuj co najmniej 5.100
450
4.800
3 Coś Dziwnego Wyprodukuj co najmniej 1.600 560
4.800
220
4x
7.600
Przeczucie Wyprodukuj co najmniej 5.000
Wydaj 17.000 z magazynu
550
5.900
Ostatnia Wskazówka Zdobądź co najmniej 1.700
Wyprodukuj co najmniej 33.000
330
7.000
4 Znak Dobrej Wiary Wyprodukuj co najmniej 3.400 440
3.400
280
8.400
Coś Wyjątkowego Ukończ jedną Przygodę z Zasobami 120
3.000
Wisienka Na Torcie Ukończ jedną Epicką Przygodę 120
4.700
Załagodzenie Wydaj 3.700 z magazynu
Wydaj 3.700 z magazynu
Wydaj 2.500 z magazynu
440
8.400

Poziom Gracza: 56-65

Etap Nazwa Opis Nagroda
Poboczna Główna
1 Coś Złego Użyj 90 na swojej wyspie 540
6.600
220
9.300
W Poszukiwaniu Pomocy Zbierz co najmniej 20
Wyprodukuj co najmniej 1.600
400
6.400
Siła Charakteru Zastosuj co najmniej 80 premii na budynkach przyjaciół, używając
Wyprodukuj co najmniej 330
80
5.400
2 Zdobycie Składników Wyprodukuj co najmniej 1.400
Wydaj 860 z magazynu
260
350
5.400
310
+1.500
9.700
Przygotowania Do Rytuału Wyprodukuj co najmniej 18.000
Wydaj 1.300 z magazynu
620
8.800
Rytuał Wydaj 1.400 z magazynu
Wyprodukuj co najmniej 9.900
720
8.900
3 Coś Dziwnego Wyprodukuj co najmniej 2.600 900
7.800
350
3x
11.000
Przeczucie Wyprodukuj co najmniej 9.000
Wydaj 27.000 z magazynu
900
11.000
Ostatnia Wskazówka Zdobądź co najmniej 2.700
Wyprodukuj co najmniej 55.000
550
12.000
4 Znak Dobrej Wiary Wyprodukuj co najmniej 7.200 720
7.200
350
875
13.000
Coś Wyjątkowego Ukończ dwie Przygody z Zasobami 280
4.600
Wisienka Na Torcie Ukończ dwie Epickie Przygody 280
4.600
Załagodzenie Wydaj 8.400 z magazynu
Wydaj 7.000 z magazynu
Wydaj 4.000 z magazynu
660
15.000

Poziom Gracza: 66-75

Etap Nazwa Opis Nagroda
Poboczna Główna
1 Coś Złego Użyj 160 na swojej wyspie 780
11.000
300
15.000
W Poszukiwaniu Pomocy Zbierz co najmniej 20
Wyprodukuj co najmniej 2.700
1.600
11.000
Siła Charakteru Zastosuj co najmniej premii 110 na budynkach twoich przyjaciół
Wyprodukuj co najmniej 450
560
7.300
2 Zdobycie Składników Wyprodukuj co najmniej 1.900
Wydaj 1.200 z magazynu
460
1.000
7.200
400
+2.000
15.000
Przygotowania Do Rytuału Wyprodukuj co najmniej 24.000
Wydaj 1.800 z magazynu
830
12.000
Rytuał Wydaj 1.900 z magazynu
Wyprodukuj co najmniej 14.000
970
13.000
3 Coś Dziwnego Wyprodukuj co najmniej 3.500 860
11.000
500
4x
18.000
Przeczucie Wyprodukuj co najmniej 2.500
Wydaj 37.000 z magazynu
1.500
15.000
Ostatnia Wskazówka Zdobądź co najmniej 3.700
Wyprodukuj co najmniej 37.000
750
16.000
4 Znak Dobrej Wiary Wyprodukuj co najmniej 500 1.000
10.000
700
1.200
32.000
Coś Wyjątkowego Ukończ trzy Przygody z Zasobami 630
6.300
Wisienka Na Torcie Ukończ trzy Epickie Przygody 750
10.000
Załagodzenie Wydaj 250 z magazynu
Wydaj 1.300 z magazynu
Wydaj 7.000 z magazynu
880
20.000


It looks like you are using an ad-blocker! Ads help us pay for the server. Please disable ad blocker and refresh page.