JednostkiJednostki Gracza:

Nazwa Punkty Zdrowia Rozmiar Grupy Uszkodzenia Inne Typ
Piechota Szturmowa 180 20 30 Bonus przeciwko Konnym: 35% Walczący Wręcz
Łucznik Szturmowy 180 20 30 Bonus przeciwko Walczącym Wręcz: 35% Strzelcy
Konnica Szturmowa 180 20 30 Bonus przeciwko Strzelcom: 35% Konni
Ciężka Piechota 400 10 5 Walczący Wręcz
Ciężki Łucznik 400 10 5 Strzelcy
Ciężka Konnica 400 10 5 Konni
Strażnik 400 10 10 Elita

Najemnicy

Nazwa Punkty Zdrowia Uszkodzenia Inne Typ
Mistrz Pojedynków 180 35 Bonus przeciwko Konnym: 35% Walczący Wręcz
Piechota 180 35 Walczący Wręcz
Mistrz Łuku 180 35 Bonus przeciwko Walczącym Wręcz: 35% Strzelcy
Łucznik 180 35 Strzelcy
Bucefał 180 35 Bonus przeciwko Strzelcom: 35% Konni
Konny 180 35 Konni

Bandyci

Nazwa Punkty Zdrowia Uszkodzenia Inne Typ
Rekrut Bandyta 130 25 Bonus przeciwko Konnym 25% Walczący Wręcz
Łucznik Bandyta 130 35 Bonus przeciwko Walczącym Wręcz 35% Strzelcy
Łotr 150 30 Bonus przeciwko Konnym: 35% Walczący Wręcz
Konni Bandyci 150 30 Bonus przeciwko Strzelcom: 35% Konni
Wyborny Łucznik Bandyta 140 40 Bonus przeciwko Walczącym Wręcz: 50% Strzelcy
Twardziel 220 25 Bonus przeciwko Konnym: 35% Walczący Wręcz
Pies Bojowy 10 160 Elita
Metalowy Kieł Boss 4.000 300 Bonus przeciwko Strzelcom 40% Konni
Śmierdziel Boss 4.000 300 Bonus przeciwko Konnym 40% Walczący Wręcz
Jednooki Bert Boss 4.000 300 Bonus przeciwko Walczącym Wręcz 40% Strzelcy
Dzika Mary Boss 2.500 200 Bonus przeciwko Konnym 35% Walczący Wręcz
Chuck Boss 2.000 150 Bonus przeciwko Konnym 35% Walczący Wręcz
Szarobrody Boss 8.500 250 Bonus przeciwko Konnym 50% Walczący Wręcz
Blizna Boss 5.000 360 Bonus przeciwko Strzelcom 50% Konni
Cień Boss 3.600 650 Bonus przeciwko Walczącym Wręcz 50% Strzelcy
Drak Pożeracz Boss 4.000 720 Elitarny

It looks like you are using an ad-blocker! Ads help us pay for the server. Please disable ad blocker and refresh page.