Granie na Unity przez starego klienta (Linux)

Granie przez starego klienta nie jest wspierane (stara technologia flash), dlatego grasz na własną odpowiedzialność. Oficjalnie BB oświadczyło, że nie będzie banów za granie w ten sposób.


Pobierz klienta TSO + Aktualizacje + Skrypt – 32bit: Pobierz z Dysku Google (18.01.2023)


Po każdej aktualizacji/konserwacji gry musimy pobrać i podmienić plik client.swf w katalogu z klientem:
Pobierz nowy plik client.swf (aktualizacja 18.01.2023) i podmień w katalogu.

Pobierz automatyczną aktualizację pliku client.swf (Uruchom plik jako Administrator) (28.06.2022)
Nowy plik client.swf jest dostępny zazwyczaj około godzinę po zakończeniu konserwacji (data na stronie może zostać zmieniona z opóźnieniem).


INSTALACJA

1. Zainstaluj docker engine https://docs.docker.com/engine/install/
2. Uruchom klienta.

Link do dockerhub z plikiem readme: https://hub.docker.com/r/vladimirsirris/tsoclient
Źródło: https://github.com/fedorovvl/tsoclient_docker
Testowane na gentoo i debian linux.
Aby zaktualizować klienta po konserwacji wystarczy ściągnąć najnowszy obraz.
Możesz określić nazwę użytkownika, hasło i region za pomocą env takich jak -e USERNAME=mail -e PASSWORD=hasło -REGION=pl


It looks like you are using an ad-blocker! Ads help us pay for the server. Please disable ad blocker and refresh page.