Granie na Unity przez starego klienta (Linux)Granie przez starego klienta nie jest wspierane (stara technologia flash), dlatego grasz na własną odpowiedzialność. Oficjalnie BB oświadczyło, że nie będzie banów za granie w ten sposób.

Discord TSO Client: https://discord.gg/NTvQVSPT3J


Po każdej aktualizacji/konserwacji gry musimy pobrać i podmienić plik client.swf w katalogu z klientem:
Pobierz nowy plik client.swf (aktualizacja 27.03.2024) i podmień w katalogu.

Pobierz automatyczną aktualizację pliku client.swf (Uruchom plik jako Administrator) (28.06.2022)


Klient TSO + Aktualizacje + Skrypt – 32bit: Pobierz Paczkę (27.03.2024)

Jeżeli chcesz posiadać najnowszą wersje klienta, pobierz paczkę i przekopiuj pliki z folderu Ubisoft do folderu z grą.
29.09.2023 – Aktualizacja skryptu pod najnowszą wersje klienta.


INSTALACJA

1. Zainstaluj docker engine https://docs.docker.com/engine/install/
2. Uruchom klienta.

Link do dockerhub z plikiem readme: https://hub.docker.com/r/vladimirsirris/tsoclient
Źródło: https://github.com/fedorovvl/tsoclient_docker
Testowane na gentoo i debian linux.
Aby zaktualizować klienta po konserwacji wystarczy ściągnąć najnowszy obraz.
Możesz określić nazwę użytkownika, hasło i region za pomocą env takich jak -e USERNAME=mail -e PASSWORD=hasło -REGION=pl


It looks like you are using an ad-blocker! Ads help us pay for the server. Please disable ad blocker and refresh page.