Zadania Kryzysowe – Wielkie ZłoStart 23.05.2016
Koniec: 30.05.2016

Nagrody główne za wykonanie wszystkich 4 etapów:


  • 16 – 25 lvl: 1.000

  • 26 – 35 lvl: 1.250

  • 36 – 45 lvl: 4.750

  • 46 – 50 lvl: 13.750

  • 51 – 65 lvl: 1.200 18.750

  • 66 – 75 lvl: 1.200 30.000


Poziom Gracza: 16-25

Etap Nazwa Opis Nagroda
Poboczna Główna
1 Coś Złego Użyj 5 na swojej wyspie 20
50
50
50
W Poszukiwaniu Pomocy Zbierz przynajmniej 10
Wyprodukuj co najmniej 650
150
75
Siła Charakteru Przyznaj premie 10 budynkom przyjaciela używając
Wyprodukuj 250
40
50
2 Zdobycie Składników Wyprodukuj co najmniej 500
Pozyskaj co najmniej 400
50
50
50
4x
100
Przygotowania Do Rytuału Wyprodukuj co najmniej 250
Wydaj 250 z magazynu
300
75
Rytuał Wydaj 150 z magazynu
Wyprodukuj co najmniej 300
30
60
3 Coś Dziwnego Wyprodukuj co najmniej 3.500
Uzupełnij łowisko o 300 jednostek, korzystając z dowolnych środków
100
30
35
75
150
Przeczucie Wyprodukuj co najmniej 1.000
Pozyskaj 250
100
20
40
Ostatnia Wskazówka Wyprodukuj co najmniej 600
Kup co najmniej 200
50
50
4 Znak Dobrej Wiary Wyprodukuj co najmniej 300 50
75
75
220
Coś Wyjątkowego Pozyskaj co najmniej 250
Wyprodukuj co najmniej 1.440
50
100
Wisienka Na Torcie Wyprodukuj co najmniej 500 200
50
Załagodzenie Wydaj 250 z magazynu
Wydaj 250 z magazynu
Wydaj 250 z magazynu
150
150

Poziom Gracza: 26-35

Etap Nazwa Opis Nagroda
Poboczna Główna
1 Coś Złego Użyj 15 na swojej wyspie 200
50
50
50
W Poszukiwaniu Pomocy Zbierz przynajmniej 10
Pozyskaj z uprawy co najmniej 1.750
200
100
75
Siła Charakteru Przyznaj premie 20 budynkom przyjaciela używając
Wyprodukuj 200
150
100
2 Zdobycie Składników Wydaj 100 z magazynu
Wyprodukuj co najmniej 5.000
200
50
75
100
3x
100
Przygotowania Do Rytuału Wypiecz co najmniej 1.440
Wydaj 300 z magazynu
75
75
Rytuał Wyprodukuj co najmniej 1.000
Wydaj 300 z magazynu
75
75
3 Coś Dziwnego Wyprodukuj co najmniej 2.500
Uzupełnij złoża o 1.500 jednostek, korzystając z dowolnych środków
100
50
100
+500
250
Przeczucie Wyprodukuj co najmniej 1.200
Wydaj 250 z magazynu
150
100
Ostatnia Wskazówka Wyprodukuj co najmniej 700
Wydaj 300 z magazynu
250
100
100
4 Znak Dobrej Wiary Wyprodukuj co najmniej 750 250
50
150
400
Coś Wyjątkowego Ukończ co najmniej 1 Przygodę z Zasobami 250
125
Wisienka Na Torcie Ukończ co najmniej 1 Przygodę z Doświadczeniem 250
125
Załagodzenie Wydaj 1.500 z magazynu
Wydaj 1.500 z magazynu
Wydaj 1.500 z magazynu
200
75

Poziom Gracza: 36-45

Etap Nazwa Opis Nagroda
Poboczna Główna
1 Coś Złego Użyj 30 na swojej wyspie 100
850
100
1.850
W Poszukiwaniu Pomocy Zbierz przynajmniej 10
Pozyskaj z uprawy co najmniej 8.000
250
650
Siła Charakteru Przyznaj premie 30 budynkom przyjaciela używając
Wyprodukuj 120
250
550
2 Zdobycie Składników Wydaj 300 z magazynu
Wyprodukuj co najmniej 7.250
500
1.700
125
+750
2.300
Przygotowania Do Rytuału Wypiecz co najmniej 3.500
Wydaj 500 z magazynu
300
1.050
Rytuał Wydaj 550 z magazynu
Wyprodukuj co najmniej 1.000
350
1.400
3 Coś Dziwnego Wyprodukuj co najmniej 4.500
Uzupełnij złoża o 5.000 jednostek, korzystając z dowolnych środków
250
500
125
2x
2.500
Przeczucie Pozyskaj co najmniej 2.500 200
1.800
Ostatnia Wskazówka Zdobądź co najmniej 1.200
Wydobądź co najmniej 18.500
300
350
1.650
4 Znak Dobrej Wiary Wyprodukuj co najmniej 1.200 250
700
150
3.500
Coś Wyjątkowego Ukończ co najmniej 1 Przygodę z Zasobami 400
1.100
Wisienka Na Torcie Ukończ co najmniej 1 Przygodę z Doświadczeniem 400
1.350
Załagodzenie Wydaj 1.500 z magazynu
Wydaj 1.500 z magazynu
Wydaj 1.500 z magazynu
250
1.750

Poziom Gracza: 46-50

Etap Nazwa Opis Nagroda
Poboczna Główna
1 Coś Złego Użyj 50 na swojej wyspie 300
3.575
125
4.250
W Poszukiwaniu Pomocy Zbierz przynajmniej 10
Wyprodukuj co najmniej 750
300
3.000
Siła Charakteru Przyznaj premie 50 budynkom przyjaciela używając
Wyprodukuj 175
350
2.750
2 Zdobycie Składników Wydaj 500 z magazynu
Wyprodukuj co najmniej 750
450
200
2.800
175
+1000
5.700
Przygotowania Do Rytuału Wypiecz co najmniej 8.500
Wydaj 750 z magazynu
350
4.500
Rytuał Wydaj 800 z magazynu
Wyprodukuj co najmniej 4.500
400
4.250
3 Coś Dziwnego Wyprodukuj co najmniej 1.440 500
4.320
200
2x
6.850
Przeczucie Wyprodukuj o najmniej 4.500
Wydaj 15.000 z magazynu
500
5.350
Ostatnia Wskazówka Zdobądź co najmniej 1.500
Wydobądź co najmniej 30.000
300
6.275
4 Znak Dobrej Wiary Wyhoduj co najmniej 3.100 400
3.150
250
7.500
Coś Wyjątkowego Ukończ co najmniej 1 Przygodę z Zasobami 100
2.500
Wisienka Na Torcie Ukończ co najmniej 1 Epicką Przygodę 100
4.000
Załagodzenie Wydaj 3.000 z magazynu
Wydaj 3.000 z magazynu
Wydaj 3.000 z magazynu
350
6.750

Poziom Gracza: 51-65

Etap Nazwa Opis Nagroda
Poboczna Główna
1 Coś Złego Użyj 60 na swojej wyspie 350
4.250
125
5.250
W Poszukiwaniu Pomocy Zbierz przynajmniej 10
Wyprodukuj co najmniej 1.000
250
4.000
Siła Charakteru Przyznaj premie 50 budynkom przyjaciela używając
Wyprodukuj 200
50
3.250
2 Zdobycie Składników Wydaj 500 z magazynu
Wyprodukuj co najmniej 800
150
200
3.100
175
+1.000
5.500
Przygotowania Do Rytuału Wypiecz co najmniej 10.000
Wydaj 750 z magazynu
350
5.000
Rytuał Wydaj 800 z magazynu
Wyprodukuj co najmniej 5.500
400
4.950
3 Coś Dziwnego Wyprodukuj co najmniej 1.440 500
4.320
200
2x
6.000
Przeczucie Pozyskaj co najmniej 5.000
Wydaj 15.000 z magazynu
500
6.000
Ostatnia Wskazówka Zdobądź 1.500
Wydobądź 30.000
300
6.500
4 Znak Dobrej Wiary Wyhoduj co najmniej 4.000 400
4.000
200
600
7.500
Coś Wyjątkowego Ukończ co najmniej 1 Przygodę z Zasobami 150
2.500
Wisienka Na Torcie Ukończ co najmniej 1 Epicką Przygodę 150
4.000
Załagodzenie Wydaj 4.500 z magazynu
Wydaj 3.750 z magazynu
Wydaj 3.000 z magazynu
350
8.000

Poziom Gracza: 66-75

Etap Nazwa Opis Nagroda
Poboczna Główna
1 Coś Złego Użyj 75 na swojej wyspie 375
5.500
150
6.300
W Poszukiwaniu Pomocy Zbierz przynajmniej 10
Wyprodukuj co najmniej 1.250
750
5.000
Siła Charakteru Przyznaj premie 50 budynkom przyjaciela używając
Wyprodukuj 200
250
3.250
2 Zdobycie Składników Wydaj 500 z magazynu
Wyprodukuj co najmniej 800
200
450
3.100
200
+1.000
6.250
Przygotowania Do Rytuału Wypiecz co najmniej 10.000
Wydaj 750 z magazynu
350
5.000
Rytuał Wydaj 800 z magazynu
Wyprodukuj co najmniej 5.700
400
5.250
3 Coś Dziwnego Wyprodukuj co najmniej 1.440 350
4.500
250
2x
7.500
Przeczucie Wyprodukuj co najmniej 1.000
Wydaj 15.000 z magazynu
600
6.000
Ostatnia Wskazówka Zwiększ zasoby o 1.500 jednostek
Wydobądź co najmniej 15.000
300
6.500
4 Znak Dobrej Wiary Wyprodukuj co najmniej 200 400
4.000
350
600
13.500
Coś Wyjątkowego Ukończ co najmniej 1 Przygodę z Zasobami 250
2.500
Wisienka Na Torcie Ukończ co najmniej 1 Epicką Przygodę 300
4.000
Załagodzenie Wydaj 100 z magazynu
Wydaj 500 z magazynu
Wydaj 3.000 z magazynu
350
8.000


It looks like you are using an ad-blocker! Ads help us pay for the server. Please disable ad blocker and refresh page.