ZasobyWygląd Nazwa Opis Cena
Młot Do Granitu Dodaje 500 granitu do złoża granitu. 65
Kilof Do Tytanu Dodaje 500 tytanu do złoża tytanu. 75
Wzbogacenie Saletry Dodaje 500 saletry do złoża saletry. 99
Ulepszony kilof do złota Dodaje 5.000 rudy do złoża złota. 750
Ulepszony kilof do żelaza Dodaje 7.500 rudy do złoża żelaza. 450
Omniziarno Użyj na dowolnym złożu a zwiększysz urobek o 250 jednostek. 50
Stalowe dłuto Użyj na kamieniołomie a zwiększysz urobek o 500 bloków. 35
Królicza strawa Użyj na terenie łowieckim a zwiększysz pogłowie dziczyzny o 1000 sztuk. 45
Strumień minerałów Użyj na kopalni węgla a zwiększysz zasoby złoża o 2000 bryłek 35
Pani Rybka Użyj na ławicy a dodasz do niej 2000 ryb. 35
Poszukiwacz miedzi Użyj na złożu miedzi a zwiększysz urobek o 500 bryłek. 35
Dostawca Marmuru Użyj na złożu marmuru a zwiększysz urobek o 500 bloków. 45
Poszukiwacz żelaza Użyj na złożu żelaza a zwiększysz urobek o 750 bryłek 45
Złota papuga Użyj na złożu złota a zwiększysz urobek o 500 samorodków. 75


It looks like you are using an ad-blocker! Ads help us pay for the server. Please disable ad blocker and refresh page.