Skróty KlawiaturoweW, A, S, D lub klawisze strzałek – umożliwia przesuwanie mapy
1 – 9 – klikniecie w klawisz powoduje przejście do sektorów na wyspie.
CTRL + 1 – 9 – klikniecie w klawisz powoduje przejście do sektorów na archipelagu.
0 – skacze do środka mapy i ustawia poziome powiększenie.
H – otwiera zakładkę dla Dom Władyki
P – otwiera zakładkę dla Magazyn Prowiantu
B – otwiera zakładkę dla Koszary
X – otwiera zakładkę dla Introligatora
Z + i – umożliwia powiększanie
SPACJA – zamyka i otwiera ostatnie aktywne okno z dolnego paska menu (czat, menu budowli, podsumowanie gospodarki, kantor, menu gwiazdy, gildia, wiadomości, kolonie, kupiec)


SKRÓTY:


It looks like you are using an ad-blocker! Ads help us pay for the server. Please disable ad blocker and refresh page.