Granie na Unity przez starego klienta (Mac)Granie przez starego klienta nie jest wspierane (stara technologia flash), dlatego grasz na własną odpowiedzialność. Oficjalnie BB oświadczyło, że nie będzie banów za granie w ten sposób.

Discord TSO Client: https://discord.gg/NTvQVSPT3J


Po każdej aktualizacji/konserwacji gry musimy pobrać i podmienić plik client.swf w katalogu z klientem:
Pobierz nowy plik client.swf (aktualizacja 27.03.2024) i podmień w katalogu.

Pobierz automatyczną aktualizację pliku client.swf (Uruchom plik jako Administrator) (28.06.2022)


Klient TSO + Aktualizacje + Skrypt – 32bit: Pobierz Paczkę (27.03.2024)

Jeżeli chcesz posiadać najnowszą wersje klienta, pobierz paczkę i przekopiuj pliki z folderu Ubisoft do folderu z grą.
29.09.2023 – Aktualizacja skryptu pod najnowszą wersje klienta.


INSTALACJA

Instalacja klienta dla użytkowników Maca na OSX (testowane na MacMini 6.2 OSX Catalina):

1. Przejdź do AppStore, znajdź aplikację o nazwie UserScript autorstwa Justina Wasacka i zainstaluj ją jako rozszerzenie dla przeglądarki Safari (będzie to analogowy edytor skryptów dla TemperMonkey, ponieważ nie jest on darmowy w AppStore). Pozwól również SAFARI używać go jako rozszerzenia.
Alternatywną opcją dla Chrome jest użycie https://www.tampermonkey.net/
2. Pobierz Skrypt dla TSO Pobierz z Dysku Google (01.10.2022)
3. Otwórz przeglądarkę SAFARI, znajdź ikonę tego dodatku (będzie po lewej stronie od ciągu adresowego łącza przeglądarki) i otwórz ją. (Przed otwarciem, najedź na nią kursorem i zaznacz pole ENABLE INJECTION).
4. Naciśnij + po lewej stronie edytora (utwórz nowy skrypt), wybierz NEW JAVASCRIPT i wklej cały skrypt, który wcześniej skopiowałeś z powyższego linku. Teraz zapisz go, a nazwa TSOlastBreath pojawi się na liście skryptów w twoim edytorze.
5. Otwórz swoją stronę OSP, zaloguj się na swoje konto i teraz zobaczysz przycisk OLD CLIENT oraz HIGHLIGHT one w lewej kolumnie wśród innych przycisków, tuż nad przyciskiem PLAY NOW.
6. Nie naciskaj teraz OLD CLIENT, ponieważ jeszcze go nie masz.
7. Pobierz klienta z tego linku: https://sirris.tsomaps.com/TSOclient.zip kliknij na niego dwukrotnie, Twój Mac odrzuci instalację z nieznanych źródeł, przejdź do preferencji systemowych, wpisz swoje hasło do Maca i zezwól na instalację tej aplikacji – zobaczysz to na dole.
8. Po wykonaniu tych czynności, wróć na swoją stronę TSO, odśwież ją i naciśnij przycisk OLD CLIENT. Przypuszczalnie zrobiłeś wszystko poprawnie – klient uruchomi się płynnie i szybko i będzie działał do czasu następnej konserwacji BB.
9. Jeśli BB będzie przeprowadzać kolejną aktualizację, musisz podmienić plik SFW również w tym miejscu. W folderze, z którego ściągnąłeś klienta, kliknij na nim prawym przyciskiem myszy i wybierz Show Contents, następnie przejdź do folderu CONTENT\RESOURCES\ Tam będzie znajdował się plik CLIENT.SFW. Postępuj zgodnie z przewodnikami WIKI dotyczącymi aktualizacji oraz stroną TSOmaps aby znaleźć świeżą wersję tego pliku i zastąpić go kiedy to konieczne.

Ustawienie podświetlenia:

Kroki 5-8 należy powtarzać po każdym ponownym uruchomieniu komputera.

1) Zainstaluj Klienta zgodnie z powyższym poradnikiem.
2) Sprawdź, czy możesz grać bez podświetlania (tzn. bez zaznaczania pola „HIGHLIGHT”, a po kliknięciu przycisku „OLD CLIENT” gra się ładuje i możesz wejść na wyspę.
3) Pobierz archiwum z tego linku do folderu z grą: https://sirris.tsomaps.com/tsohld.zip
4) Rozpakuj archiwum (pojawi się zwykły folder o nazwie „tsohld-master”), po tej czynności archiwum można usunąć. NIE WOLNO usuwać rozpakowanego folderu.
5) Otwórz ten folder w terminalu: kliknij prawym przyciskiem myszy na folder, wybierz Nowy terminal w folderze z menu rozwijanego (folder w terminalu lub coś podobnego) oto wideo: https://youtu.be/IAmsq1ULvSk
lub
naciśnij jednocześnie alt + spację i wpisz słowo (możesz skopiować poniższy kod i wkleić)
terminal (Терминал)
wpisz
cd
, wstaw spację i przeciągnij folder do okna terminala, a następnie naciśnij enter
(dla tych, którzy rozumieją: poleceniem 'cd pathToOurFolder’ przechodzimy do rozpakowanego folderu)
6)Wpisz polecenie w terminalu
./hld &
(dla tych, którzy rozumieją: jesteśmy w folderze, w którym znajduje się skrypt hld. uruchamiamy go za pomocą tego polecenia)
7)Wpisz polecenie
ps aux | grep hld

Jeśli wszystko poszło dobrze, zobaczysz komunikaty w oknie terminala.
8)Przejdź do strony uruchamiania klienta, zaznacz pole obok „HIGHLIGHT” i kliknij przycisk „OLD CLIENT”

PS. Aby zatrzymać skrypt, musisz uruchomić w terminalu
Komenda
pkill -9 -f hld


It looks like you are using an ad-blocker! Ads help us pay for the server. Please disable ad blocker and refresh page.