Granie na Unity przez starego klienta (Mac)

Granie przez starego klienta nie jest wspierane (stara technologia flash), dlatego grasz na własną odpowiedzialność. Oficjalnie BB oświadczyło, że nie będzie banów za granie w ten sposób.


Po każdej aktualizacji/konserwacji gry musimy pobrać i podmienić plik client.swf w katalogu z klientem:
Pobierz nowy plik client.swf (aktualizacja 18.01.2023) i podmień w katalogu.

Pobierz automatyczną aktualizację pliku client.swf (Uruchom plik jako Administrator) (28.06.2022)
Nowy plik client.swf jest dostępny zazwyczaj około godzinę po zakończeniu konserwacji (data na stronie może zostać zmieniona z opóźnieniem).


INSTALACJA

Instalacja klienta dla użytkowników Maca na OSX (testowane na MacMini 6.2 OSX Catalina):

1. Przejdź do AppStore, znajdź aplikację o nazwie UserScript autorstwa Justina Wasacka i zainstaluj ją jako rozszerzenie dla przeglądarki Safari (będzie to analogowy edytor skryptów dla TemperMonkey, ponieważ nie jest on darmowy w AppStore). Pozwól również SAFARI używać go jako rozszerzenia.
Alternatywną opcją dla Chrome jest użycie https://www.tampermonkey.net/
2. Pobierz Skrypt dla TSO Pobierz z Dysku Google (01.10.2022)
3. Otwórz przeglądarkę SAFARI, znajdź ikonę tego dodatku (będzie po lewej stronie od ciągu adresowego łącza przeglądarki) i otwórz ją. (Przed otwarciem, najedź na nią kursorem i zaznacz pole ENABLE INJECTION).
4. Naciśnij + po lewej stronie edytora (utwórz nowy skrypt), wybierz NEW JAVASCRIPT i wklej cały skrypt, który wcześniej skopiowałeś z powyższego linku. Teraz zapisz go, a nazwa TSOlastBreath pojawi się na liście skryptów w twoim edytorze.
5. Otwórz swoją stronę OSP, zaloguj się na swoje konto i teraz zobaczysz przycisk OLD CLIENT oraz HIGHLIGHT one w lewej kolumnie wśród innych przycisków, tuż nad przyciskiem PLAY NOW.
6. Nie naciskaj teraz OLD CLIENT, ponieważ jeszcze go nie masz.
7. Pobierz klienta z tego linku: https://sirris.tsomaps.com/TSOclient.zip kliknij na niego dwukrotnie, Twój Mac odrzuci instalację z nieznanych źródeł, przejdź do preferencji systemowych, wpisz swoje hasło do Maca i zezwól na instalację tej aplikacji – zobaczysz to na dole.
8. Po wykonaniu tych czynności, wróć na swoją stronę TSO, odśwież ją i naciśnij przycisk OLD CLIENT. Przypuszczalnie zrobiłeś wszystko poprawnie – klient uruchomi się płynnie i szybko i będzie działał do czasu następnej konserwacji BB.
9. Jeśli BB będzie przeprowadzać kolejną aktualizację, musisz podmienić plik SFW również w tym miejscu. W folderze, z którego ściągnąłeś klienta, kliknij na nim prawym przyciskiem myszy i wybierz Show Contents, następnie przejdź do folderu CONTENT\RESOURCES\ Tam będzie znajdował się plik CLIENT.SFW. Postępuj zgodnie z przewodnikami WIKI dotyczącymi aktualizacji oraz stroną TSOmaps aby znaleźć świeżą wersję tego pliku i zastąpić go kiedy to konieczne.

Ustawienie podświetlenia:

Kroki 5-8 należy powtarzać po każdym ponownym uruchomieniu komputera.

1) Zainstaluj Klienta zgodnie z powyższym poradnikiem.
2) Sprawdź, czy możesz grać bez podświetlania (tzn. bez zaznaczania pola „HIGHLIGHT”, a po kliknięciu przycisku „OLD CLIENT” gra się ładuje i możesz wejść na wyspę.
3) Pobierz archiwum z tego linku do folderu z grą: https://sirris.tsomaps.com/tsohld.zip
4) Rozpakuj archiwum (pojawi się zwykły folder o nazwie „tsohld-master”), po tej czynności archiwum można usunąć. NIE WOLNO usuwać rozpakowanego folderu.
5) Otwórz ten folder w terminalu: kliknij prawym przyciskiem myszy na folder, wybierz Nowy terminal w folderze z menu rozwijanego (folder w terminalu lub coś podobnego) oto wideo: https://youtu.be/IAmsq1ULvSk
lub
naciśnij jednocześnie alt + spację i wpisz słowo (możesz skopiować poniższy kod i wkleić)
terminal (Терминал)
wpisz
cd
, wstaw spację i przeciągnij folder do okna terminala, a następnie naciśnij enter
(dla tych, którzy rozumieją: poleceniem 'cd pathToOurFolder’ przechodzimy do rozpakowanego folderu)
6)Wpisz polecenie w terminalu
./hld &
(dla tych, którzy rozumieją: jesteśmy w folderze, w którym znajduje się skrypt hld. uruchamiamy go za pomocą tego polecenia)
7)Wpisz polecenie
ps aux | grep hld

Jeśli wszystko poszło dobrze, zobaczysz komunikaty w oknie terminala.
8)Przejdź do strony uruchamiania klienta, zaznacz pole obok „HIGHLIGHT” i kliknij przycisk „OLD CLIENT”

PS. Aby zatrzymać skrypt, musisz uruchomić w terminalu
Komenda
pkill -9 -f hld


It looks like you are using an ad-blocker! Ads help us pay for the server. Please disable ad blocker and refresh page.