Podbicie Wysp Archipelagu 50+A-1A-2A-3A-4A-5A-6A-7A-8A-9A-10A-11 i A-12A-13 i A-14


Sektora 1 nie podbijamy, kupujemy Akt Własności Sektora i przejmujemy sektor (możemy też zdobyć certyfikat z misji głównej), a następnie budujemy Magazyn Wyspy we wskazanym miejscu.

– 8.500


Sektora 2 nie podbijamy, kupujemy Akt Własności Wyspy i przejmujemy sektor, a następnie budujemy Magazyn Wyspy.

– 3.495

POTRZEBNE JEDNOSTKI

 • 1.470 Rekrut [-1.470]
 • 1.220 Konny [-1.220]
 • 1 Elitarny Żołnierz
 • 143 Puszkarz

Garnizon Obóz Wrogie Jednostki Nasze Jednostki
G 1 190 Zwadźca 1 fala (200) 200 Rekrut
2 fala (200) 200 Rekrut
3 fala (200) 200 Rekrut
4 fala (270) 189 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 80 Puszkarz [straty: 789R]
G 2 100 Zwadźca,
100 Jeździec
1 fala (MSW) 220 Konny
2 fala (MSW) 220 Konny
3 fala (MSW) 220 Rekrut
4 fala (270) 200 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 69 Puszkarz [straty: 420R, 440K]
G 3 90 Wydmowy Strzelec,
90 Jeździec
1 fala (MSW) 220 Konny
2 fala (MSW) 220 Konny
3 fala (270) 135 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 134 Puszkarz [straty: 135R, 440K]
G 4 120 Jeździec,
Sprytny Rozbójnik
1 fala (MSW) 220 Konny
2 fala (MSW) 120 Konny
3 fala (270) 126 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 143 Puszkarz [straty: 126R, 340K]
Pominięty Obóz 150 Jeździec 1 fala (MSW) 220 Konny
2 fala (MSW) 220 Konny
3 fala (270) 146 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 123 Puszkarz [straty: 440K, 146R]


Po zniszczeniu obozów kupujemy Akt Własności Sektora i przejmujemy sektor, a następnie budujemy Magazyn Wyspy.

– 8.500

POTRZEBNE JEDNOSTKI

 • 3.710 Rekrut [-3.710]
 • 1.502 Konny [-1.502]
 • 440 Łucznik [-440]
 • 1 Elitarny Żołnierz
 • 200 Puszkarz

Garnizon Obóz Wrogie Jednostki Nasze Jednostki
G 1 200 Szermierz 1 fala (MSW) 220 Łucznik
2 fala (MSW) 220 Rekrut
3 fala (MSW) 220 Rekrut
4 fala (MSW) 220 Rekrut
5 fala (MSW) 220 Rekrut
6 fala (270) 80 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 189 Puszkarz [straty: 960R, 220Ł]
G 2 100 Zwadźca,
100 Jeździec,
Tajemniczy Rozbójnik
1 fala (MSW) 220 Konny
2 fala (MSW) 220 Konny
3 fala (MSW) 220 Rekrut
4 fala (MSW) 220 Rekrut
5 fala (270) 55 Rekrut, 200 Puszkarz [straty: 495R, 440K]
G 3 200 Szermierz 1 fala (MSW) 220 Łucznik
2 fala (MSW) 220 Rekrut
3 fala (MSW) 220 Rekrut
4 fala (MSW) 220 Rekrut
5 fala (MSW) 220 Rekrut
6 fala (270) 80 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 189 Puszkarz [straty: 960R, 220Ł]
G 4 100 Mistrz Miecza,
100 Jeździec
1 fala (MSW) 220 Konny
2 fala (MSW) 220 Konny
3 fala (MSW) 220 Rekrut
4 fala (MSW) 220 Rekrut
5 fala (270) 112 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 157 Puszkarz [straty: 552R, 440K]
G 5 40 Zwadźca,
80 Wydmowy Strzelec,
80 Jeździec
1 fala (MSW) 220 Konny
2 fala (MSW) 220 Konny
3 fala (MSW) 182 Konny
4 fala (270) 148 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 121 Puszkarz [straty: 148R, 622K]
G 6 100 Zwadźca,
100 Wydmowy Strzelec,
Mądry Rozbójnik
1 fala (MSW) 220 Rekrut
2 fala (MSW) 220 Rekrut
3 fala (200) 85 Rekrut
4 fala (270) 70 Rekrut, 200 Puszkarz [straty: 595R]
Pominięty Obóz 110 Jeździec, 80 Szermierz 1 fala (MSW) 220 Konny
2 fala (MSW) 220 Konny
3 fala (MSW) 220 Rekrut
4 fala (270) 80 Rekrut, 190 Puszkarz [straty: 440K, 300R]
Pominięty Obóz 100 Wydmowy Strzelec, 100 Szermierz 1 fala (MSW) 220 Konny
2 fala (MSW) 220 Rekrut
3 fala (270) 107 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 162 Puszkarz [straty: 220K, 327R]


Po zniszczeniu obozów kupujemy Akt Własności Sektora i przejmujemy sektor, a następnie budujemy Magazyn Wyspy.

– 8.500

POTRZEBNE JEDNOSTKI

 • 3.606 Rekrut [-3.606]
 • 3.535 Konny [-3.535]
 • 1.220 Łucznik [-1.220]
 • 750 Wyborny Łucznik [-750]
 • 77 Żołnierz [-77]
 • 270 Elitarny Żołnierz
 • 171 Puszkarz

Garnizon Obóz Wrogie Jednostki Nasze Jednostki
G 1 80 Pustynny Strzelec,
50 Zwadźca,
80 Jeździec
1 fala (MSW) 220 Konny
2 fala (MSW) 160 Konny
3 fala (250) 250 Łucznik
4 fala (270) 110 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 159 Puszkarz [straty: 110R, 250Ł, 380K]
G 2 200 Kamienne Działo 1 fala (200) 200 Rekrut
2 fala (200) 100 Rekrut
3 fala (270) 270 Kusznik [straty: 300R]
G 3 100 Mistrz Miecza,
70 Wydmowy Strzelec,
50 Jeździec
1 fala (MSW) 220 Konny
2 fala (MSW) 220 Konny
3 fala (250) 250 Rekrut
4 fala (MSW) 220 Rekrut
5 fala (270) 98 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 171 Puszkarz [straty: 568R, 440K]
G 4 100 Szermierz,
110 Jeździec
1 fala (MSW) 220 Konny
2 fala (MSW) 220 Konny
3 fala (MSW) 220 Rekrut
4 fala (270) 144 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 125 Puszkarz [straty: 364R, 440K]
G 5 100 Zwadźca,
100 Pustynny Strzelec
1 fala (250) 250 Łucznik
2 fala (MSW) 220 Rekrut
3 fala (270) 150 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 119 Puszkarz [straty: 370R, 250Ł]
G 6 100 Zwadźca,
120 Kamienne Działo
1 fala (250) 250 Łucznik
2 fala (MSW) 220 Łucznik
3 fala (270) 270 Elitarny Żołnierz [straty: 470Ł]
G 7 80 Łucznik Konny,
80 Mistrz Miecza,
80 Pustynny Strzelec
1 fala (MSW) 220 Konny
2 fala (MSW) 220 Konny
3 fala (MSW) 220 Konny
4 fala (250) 250 Wyborny Łucznik
5 fala (250) 250 Wyborny Łucznik
6 fala (250) 250 Wyborny Łucznik
7 fala (270) 169 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 100 Puszkarz [straty: 169R, 660K, 750WŁ]
G 8 100 Łucznik Konny,
100 Mistrz Miecza
1 fala (MSW) 220 Konny
2 fala (MSW) 220 Konny
3 fala (MSW) 220 Konny
4 fala (250) 250 Rekrut
5 fala (250) 250 Rekrut
6 fala (270) 112 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 157 Puszkarz [straty: 612R, 660K]
G 9 60 Łucznik Konny,
60 Pustynny Strzelec,
60 Zwadźca
1 fala (250) 250 Rekrut
2 fala (250) 250 Rekrut
3 fala (250) 250 Rekrut
4 fala (270) 125 Rekrut, 145 Puszkarz [straty: 875R]
G 10 200 Jeździec,
Nadęty Rozbójnik
1 fala (MSW) 220 Konny
2 fala (MSW) 220 Konny
3 fala (MSW) 220 Konny
4 fala (MSW) 220 Konny
5 fala (MSW) 75 Konny
6 fala (270) 77 Żołnierz, 1 Elitarny Żołnierz, 192 Puszkarz [straty: 955K, 77Ż]
G 11 100 Zwadźca,
100 Kamienne Działo,
Siwy Rozbójnik
1 fala (250) 250 Łucznik
2 fala (MSW) 220 Rekrut
3 fala (270) 18 Rekrut, 252 Elitarny Żołnierz [straty: 250Ł, 238R]


Po zniszczeniu obozów kupujemy Akt Własności Sektora i przejmujemy sektor, a następnie budujemy Magazyn Wyspy.

– 8.500

POTRZEBNE JEDNOSTKI

 • 3.745 Rekrut [-3.745]
 • 3.300 Konny [-3.300]
 • 250 Łucznik [-250]
 • 1.000 Wyborny Łucznik [-1.000]
 • 1 Elitarny Żołnierz
 • 184 PuszkarzAtakując obóz 6, musimy wysłać Generała na obóz 7. Generał zostanie przechwycony przez obóz 6 i zniszczy go.
Po wygranej walce wycofujemy Generała.

Garnizon Obóz Wrogie Jednostki Nasze Jednostki
G 1 120 Szermierz,
120 Pustynny Strzelec
1 fala (MSW) 220 Konny
2 fala (MSW) 220 Konny
3 fala (MSW) 220 Konny
4 fala (MSW) 220 Konny
5 fala (250) 250 Rekrut
6 fala (MSW) 120 Rekrut
7 fala (270) 119 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 150 Puszkarz [straty: 489R, 880K]
G 2 70 Łucznik Konny,
70 Zwadźca,
70 Jeździec
1 fala (MSW) 220 Konny
2 fala (MSW) 220 Konny
3 fala (250) 250 Rekrut
4 fala (MSW) 220 Rekrut
5 fala (270) 89 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 180 Puszkarz [straty: 559R, 440K]
G 3 70 Pustynny Strzelec,
80 Szermierz,
70 Jeździec
1 fala (MSW) 220 Konny
2 fala (MSW) 220 Konny
3 fala (250) 250 Łucznik
4 fala (MSW) 220 Rekrut
5 fala (270) 152 Rekrut, 118 Puszkarz [straty: 372R, 250Ł, 440K]
G 4 200 Mistrz Miecza 1 fala (250) 250 Wyborny Łucznik
2 fala (250) 250 Wyborny Łucznik
3 fala (250) 250 Wyborny Łucznik
4 fala (250) 250 Wyborny Łucznik
5 fala (250) 250 Rekrut
6 fala (250) 250 Rekrut
7 fala (270) 95 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 174 Puszkarz [straty: 595R, 1000WŁ]
G 5 220 Jeździec 1 fala (MSW) 220 Konny
2 fala (MSW) 220 Konny
3 fala (MSW) 220 Konny
4 fala (MSW) 220 Rekrut
5 fala (270) 145 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 124 Puszkarz [straty: 365R, 660K]
G 6 110 Łucznik Konny,
110 Mistrz Miecza
1 fala (MSW) 220 Konny
2 fala (MSW) 220 Konny
3 fala (MSW) 220 Konny
4 fala (MSW) 220 Rekrut
5 fala (250) 250 Rekrut
6 fala (MSW) 220 Rekrut
7 fala (270) 85 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 184 Puszkarz [straty: 755R, 660K]
G 7 110 Szermierz,
100 Wydmowy Strzelec,
Podstępny Rozbójnik
1 fala (MSW) 220 Konny
2 fala (MSW) 220 Rekrut
3 fala (200) 140 Rekrut
4 fala (270) 150 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 119 Puszkarz [straty: 610R, 220K]
Pominięty Obóz 190 Zwadźca 1 fala (250) 250 Łucznik
2 fala (250) 250 Łucznik
3 fala (270) 127 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 142 Puszkarz [straty: 500Ł, 127R]


Po zniszczeniu obozów kupujemy Akt Własności Sektora i przejmujemy sektor, a następnie budujemy Magazyn Wyspy.

– 8.500

POTRZEBNE JEDNOSTKI

 • 3.523 Rekrut [-3.523]
 • 80 Ochotnik [-80]
 • 3.210 Konny [-3.210]
 • 1.730 Łucznik [-1.730]
 • 2.750 Wyborny Łucznik [-2.750]
 • 270 Kusznik
 • 270 Elitarny Żołnierz
 • 180 Puszkarz

Garnizon Obóz Wrogie Jednostki Nasze Jednostki
G 1 100 Szermierz,
100 Jeździec,
30 Pustynny Strzelec
1 fala (MSW) 220 Konny
2 fala (MSW) 220 Konny
3 fala (MSW) 220 Rekrut
4 fala (250) 250 Rekrut
5 fala (270) 197 Rekrut, 73 Puszkarz [straty: 667R, 440K]
G 2 70 Zwadźca,
80 Łucznik Konny,
80 Pustynny Strzelec
1 fala (MSW) 220 Konny
2 fala (MSW) 220 Konny
3 fala (MSW) 220 Rekrut
4 fala (MSW) 220 Rekrut
5 fala (270) 143 Rekrut, 127 Puszkarz [straty: 583R, 440K]
G 3 50 Szermierz,
120 Jeździec,
50 Pustynny Strzelec
1 fala (MSW) 220 Konny
2 fala (MSW) 220 Konny
3 fala (MSW) 220 Konny
4 fala (250) 250 Rekrut
5 fala (270) 124 Rekrut, 146 Puszkarz [straty: 374R, 660K]
G 4 230 Zwadźca 1 fala (250) 250 Łucznik
2 fala (250) 250 Łucznik
3 fala (MSW) 220 Rekrut
4 fala (270) 90 Rekrut, 180 Puszkarz [straty: 310R, 500Ł]
G 5 100 Szermierz,
140 Kamienne Działo
Zdradziecki Rozbójnik
1 fala (250) 250 Wyborny Łucznik
2 fala (250) 250 Wyborny Łucznik
3 fala (250) 250 Łucznik
4 fala (250) 250 Łucznik
5 fala (270) 80 Ochotnik, 190 Puszkarz [straty: 500Ł, 500WŁ, 80 Och]
G 6 120 Mistrz Miecza,
120 Jeździec
1 fala (MSW) 220 Konny
2 fala (MSW) 220 Konny
3 fala (MSW) 130 Konny
4 fala (250) 250 Wyborny Łucznik
5 fala (250) 250 Wyborny Łucznik
6 fala (270) 150 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 119 Puszkarz [straty: 150R, 500WŁ, 570K]
G 7 150 Zwadźca,
80 Kamienne Działo
1 fala (250) 250 Łucznik
2 fala (250) 230 Łucznik
3 fala (270) 270 Elitarny Żołnierz [straty: 480Ł]
G 8 130 Łucznik Konny,
120 Zwadźca
1 fala (MSW) 220 Konny
2 fala (MSW) 220 Konny
3 fala (MSW) 220 Konny
4 fala (250) 250 Rekrut
5 fala (250) 250 Rekrut
6 fala (270) 167 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 102 Puszkarz [straty: 667R, 660K]
G 9 100 Szermierz,
50 Łucznik Konny,
100 Pustynny Strzelec
1 fala (MSW) 220 Konny
2 fala (MSW) 220 Konny
3 fala (250) 250 Wyborny Łucznik
4 fala (250) 250 wyborny Łucznik
5 fala (250) 250 Łucznik
6 fala (270) 127 Rekrut, 143 Puszkarz [straty: 127R, 250Ł, 440K, 500WŁ]
G 10 110 Mistrz Miecza,
130 Pustynny Strzelec
1 fala (250) 250 Wyborny Łucznik
2 fala (250) 250 Wyborny Łucznik
3 fala (250) 250 Wyborny Łucznik
4 fala (250) 250 Wyborny Łucznik
5 fala (250) 250 Wyborny Łucznik
6 fala (270) 190 Rekrut, 80 Puszkarz [straty: 190R, 1250WŁ]
G 11 230 Wydmowy Strzelec,
Pobliźniony Rozbójnik
1 fala (250) 250 Rekrut
2 fala (270) 205 Rekrut, 65 Puszkarz [straty: 455R]
Pominięty Obóz 120 Łucznik Konny,
120 Zwadźca
1 fala (MSW) 220 Konny
2 fala (MSW) 220 Konny
3 fala (MSW) 220 Konny
4 fala (250) 250 Rekrut
5 fala (MSW) 220 Rekrut
6 fala (270) 148 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 101 Puszkarz [straty: 618R, 660K]
Pominięty Obóz 230 Mistrz Miecza 1 fala (250) 250 Wyborny Łucznik
2 fala (250) 250 Wyborny Łucznik
3 fala (250) 250 Wyborny Łucznik
4 fala (250) 250 Wyborny Łucznik
5 fala (250) 250 Wyborny Łucznik
6 fala (250) 250 Wyborny Łucznik
7 fala (270) 118 Ochotnik, 152 Puszkarz [straty: 1500WŁ, 118 Och]
Pominięty Obóz 80 Zwadźca,
80 Jeździec,
80 Łucznik Konny
1 fala (MSW) 220 Konny
2 fala (MSW) 220 Konny
3 fala (250) 250 Rekrut
4 fala (250) 250 Rekrut
5 fala (MSW) 220 Rekrut
6 fala (270) 95 Rekrut, 175 Puszkarz [straty: 815R, 440K]


Po zniszczeniu obozów kupujemy certyfikat i przejmujemy sektor, a następnie budujemy Magazyn Wyspy.

– 8.500


Sektora 8 nie podbijamy, kupujemy Akt Własności Wyspy i przejmujemy sektor, a następnie budujemy Magazyn Wyspy.

– 3.495

POTRZEBNE JEDNOSTKI

 • 4.543 Rekrut [-4.543]
 • 6.545 Konny [-6.545]
 • 1.750 Łucznik [-1.750]
 • 2.960 Wyborny Łucznik [-2.960]
 • 270 Kusznik
 • 266 Elitarny Żołnierz
 • 199 Puszkarz

Garnizon Obóz Wrogie Jednostki Nasze Jednostki
G 1 100 Mistrz Miecza,
150 Jeździec
1 fala (MSW) 220 Konny
2 fala (MSW) 220 Konny
3 fala (MSW) 220 Konny
4 fala (MSW) 220 Rekrut
5 fala (250) 250 Rekrut
6 fala (270) 110 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 159 Puszkarz [straty: 580R, 660K]
G 2 100 Zwadźca,
100 Kamienne Działo,
50 Łucznik Konny
1 fala (MSW) 220 Konny
2 fala (250) 250 Rekrut
3 fala (250) 250 Rekrut
4 fala (MSW) 70 Rekrut
5 fala (270) 270 Kusznik [straty: 570R, 220K]
G 3 130 Pustynny Strzelec,
120 Szermierz
1 fala (MSW) 220 Konny
2 fala (MSW) 220 Konny
3 fala (MSW) 220 Konny
4 fala (MSW) 220 Rekrut
5 fala (MSW) 220 Rekrut
6 fala (MSW) 220 Rekrut
7 fala (270) 178 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 91 Puszkarz [straty: 738R, 660K]
G 4 250 Jeździec 1 fala (MSW) 220 Konny
2 fala (MSW) 220 Konny
3 fala (MSW) 220 Konny
4 fala (MSW) 220 Konny
5 fala (270) 170 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 99 Puszkarz [straty: 170R, 880K]
G 5 120 Wydmowy Strzelec,
150 Jeździec
1 fala (MSW) 220 Konny
2 fala (MSW) 220 Konny
3 fala (MSW) 220 Konny
4 fala (MSW) 220 Rekrut
5 fala (270) 163 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 106 Puszkarz [straty: 383R, 660K]
G 6 120 Mistrz Miecza,
120 Kamienne Działo
1 fala (250) 250 Wyborny Łucznik
2 fala (250) 250 Wyborny Łucznik
3 fala (250) 250 Wyborny Łucznik
4 fala (250) 250 Wyborny Łucznik
5 fala (250) 250 Wyborny Łucznik
6 fala (270) 270 Kusznik [straty: 1250WŁ]
G 7 60 Łucznik Konny,
60 Jeździec,
60 Kamienne Działo,
60 Mistrz Miecza
1 fala (MSW) 220 Konny
2 fala (MSW) 220 Konny
3 fala (MSW) 220 Konny
4 fala (MSW) 220 Rekrut
5 fala (250) 250 Wyborny Łucznik
6 fala (250) 250 Wyborny Łucznik
7 fala (270) 4 Rekrut, 266 Elitarny Żołnierz [straty: 220R, 660K, 500WŁ]
G 8 150 Szermierz,
120 Kamienne Działo
1 fala (250) 250 Łucznik
2 fala (250) 250 Łucznik
3 fala (250) 250 Łucznik
4 fala (250) 250 Łucznik
5 fala (250) 240 Wyborny Łucznik
6 fala (270) 270 Kusznik [straty: 1000Ł, 240WŁ]
G 9 80 Zwadźca,
80 Jeździec,
80 Łucznik Konny
1 fala (MSW) 220 Konny
2 fala (MSW) 220 Konny
3 fala (MSW) 220 Konny
4 fala (250) 250 Rekrut
5 fala (MSW) 220 Rekrut
6 fala (270) 70 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 199 Puszkarz [straty: 540R, 660K]
G 10 80 Zwadźca,
80 Jeździec,
80 Szermierz
1 fala (MSW) 220 Konny
2 fala (MSW) 220 Konny
3 fala (250) 250 Rekrut
4 fala (250) 250 Rekrut
5 fala (270) 70 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 199 Puszkarz [straty: 570R, 440K]
G 11 90 Szermierz,
90 Jeździec,
90 Pustynny Strzelec
1 fala (MSW) 220 Konny
2 fala (MSW) 220 Konny
3 fala (250) 250 Łucznik
4 fala (250) 250 Łucznik
5 fala (250) 250 Łucznik
6 fala (MSW) 220 Rekrut
7 fala (270) 87 Rekrut, 183 Puszkarz [straty: 307R, 750Ł, 440K]
G 12 70 Wydmowy Strzelec,
120 Jeździec,
80 Kamienne Działo
1 fala (MSW) 220 Konny
2 fala (MSW) 220 Konny
3 fala (MSW) 220 Konny
4 fala (MSW) 120 Rekrut
5 fala (270) 270 Kusznik [straty: 120R, 660K]
G 13 90 Łucznik Konny,
90 Kamienne Działo,
90 Mistrz Miecza,
Chciwy Rozbójnik
1 fala (MSW) 220 Konny
2 fala (MSW) 220 Konny
3 fala (MSW) 165 Konny
4 fala (250) 250 Wyborny Łucznik
5 fala (250) 250 wyborny Łucznik
6 fala (250) 250 Wyborny Łucznik
7 fala (MSW) 220 Wyborny Łucznik
8 fala (MSW) 220 Rekrut
9 fala (270) 125 Rekrut, 145 Puszkarz [straty: 345R, 605K, 970WŁ]


Po zniszczeniu obozów kupujemy Akt Własności Sektora i przejmujemy sektor, a następnie budujemy Magazyn Wyspy.

– 8.500

Sektora 10 nie podbijamy, kupujemy Akt Własności Wyspy i przejmujemy sektor, a następnie budujemy Magazyn Wyspy.

– 3.495

Sektora 11 i 12 nie podbijamy, kupujemy Akt Własności Wyspy i przejmujemy sektory, a następnie budujemy Magazyn Wyspy.

– 3.495

Sektora 13 i 14 nie podbijamy, kupujemy Akt Własności Wyspy i przejmujemy sektory, a następnie budujemy Magazyn Wyspy.

– 3.495ŁĄCZNE STRATY

 • -20.467 REKRUT
 • -80 OCHOTNIK
 • -77 ŻOŁNIERZ
 • -19.532 KONNY
 • -5.390 ŁUCZNIK
 • 7.460 WYBORNY ŁUCZNIK

Nagrody za pokonanie obozów bandytów:

Obóz Łatwy Obóz Średni Obóz Trudny Przywódca
50 (37%)
75 (16%)
200 (16%)
400 (11%)
100 (10%)
150 (5%)
10 (5%)
100 (24%)
150 (6%)
100 (20%)
150 (14%)
400 (8%)
200 (6%)
250 (4%)
25 (18%)
400 (38%)
500 (20%)
50 (6%)
200 (12%)
150 (6%)
150 (12%)
200 (6%)
(100%) oraz
150 (54%)
200 (26%)
250 (14%)
300 (6%)


It looks like you are using an ad-blocker! Ads help us pay for the server. Please disable ad blocker and refresh page.