Epicki Skład DrewnaPoziom gracza: 48
Koszt: 5.000 lub 5.000
Czas budowy: 10 minut

Epicki skład drewna
Ten skład związany jest z łańcuchami produkcyjnymi zawierającymi drewno. Jego produkcja przewyższa osiągnięcia nawet najbardziej rozbudowanych z Twoich budynków, zapewniając przy tym możliwości niedostępne w inny sposób. Oto niektóre z budynków, które będzie można nim zastąpić: leśnicy, tartaki, warsztaty smolarza!

Kliknij na Epickim składzie drewna, żeby zobaczyć jego interfejs i zdecydować, co powinien produkować.

Epicki skład drewna zapewnia 3 sloty na produkcję. Do gracza należy decyzja, jakiego rodzaju produkcja będzie miała miejsce w każdym z nich. Każdy slot może zostać skonfigurowany osobno, dzięki czemu istnieje możliwość przełączania między łańcuchami produkcyjnymi. Tego rodzaju elastyczność pozwala na dostosowanie łańcuchów do bieżących potrzeb Twojej osady. Oczywiście zawsze istnieje opcja pozostawienia pustego slotu, lub zatrzymania jego produkcji.

Niektóre z łańcuchów pozostaną nieaktywne, dopóki gracz nie wykona związanych z nimi zadań. Łańcuchy produkcyjne można również ulepszać wykonując kolejne, odpowiadające im zadania. Tylko aktywowany łańcuch może zostać przypisany do slotu.

Epickie miejsca pracy: Premie

Wydajność epickich miejsc pracy może zostać zwiększona za pomocą specjalnych premii. Premie te wpływają na wszystkie łańcuchy produkcyjne przypisane do slotów danego miejsca pracy.

Nazwa: Kwiaty Czarnodrzewia (Czarnodrzew)
Cena: 2.200 + 3.500 + 2.500
Efekt: Zwiększa produkcję Epickiego Składu Drewna o 4x na 24 godziny.

Nazwa: Owoce Trudów
Pochodzenie: Wyprawa Wielka Bitwa
Efekt: Zwiększa produkcję Epickiego Składu Drewna o 3x na 24 godziny.

Nazwa: Pieśń Koncentracji
Cena: 99 (Kupiec)
Efekt: Zwiększa produkcję Epickiego Składu Drewna o 3x na 8 godzin.

Nazwa: Zupa z Magicznej Fasoli
Cena: 19 (Kupiec, Poszukiwanie Artefaktów)
Efekt: Zwiększa produkcję Epickiego Składu Drewna o 2x na 8 godzin.

Nazwa: Chowańce Wiedźm (Premia Strefowa)
Cena: 325 (Event Halloween)
Efekt: Zwiększa produkcję Epickiego Składu Drewna o 2x na 8 godzin.

Nazwa: Zestaw Narzędzi Mistrza (Kolekcje)
Cena: 50 + 4 + 10 + 6
Efekt: Zwiększa produkcję Epickiego Składu Drewna o 2x na 6 godzin.

Produkcja

Wymagany
surowiec
Produkcja Czas
produkcji
Koszt odblokowania
1 33 10 minut
1 24 10 minut 8.400 + 15.900 + 9.200 + 6.800
10 10 60 sekund 5.500 + 100 + 600 + 9.600 + 6.000
7 7 4 minuty 150 + 3.300 + 6.500
10 10 100 + 11.000 + 160 + 800 + 5.450 + 350
5 5 5:30 minut 198 + 3.580 + 6.000 + 5.500 + 6.500
7 7 1.300 + 2.670 + 2.100 + 400 + 1.200
20 10 60 sekund 3.500 + 5.000 + 3.000 + 1.000 + 565 + 150 + 12.000 + 7.000
5 5 60 sekund 4.300 + 7.000 + 3.500 + 9.900 + 8.800
7 7 60 sekund 200 + 12.050 + 2.200 + 500

Misje

Nazwa Opis Nagroda
Poboczna Główna
Epickie Miejsca Pracy Stawianie Fundamentów Wybuduj co najmniej jedno Epickie Miejsce Pracy 3.500 7.600


Wielkie Otwarcie Wybierz Epicki Skład Drewna
Rozpocznij jeden epicki łańcuch produkcyjny chaty leśnika (iglaste)
7.600
Cała Naprzód! Rozpocznij co najmniej trzy epickie łańcuchy produkcyjne
chaty leśnika (iglaste)
Z Całą Mocą! Wybierz Epicki Skład Drewna
Użyj zupy z magicznej fasoli, by dać premie epickiemu miejscu pracy
3.500
Ostrza ze Stopi i Metali Siła Robocza Miej w posiadaniu jeden tartak drzewa iglastego na poziomie 5 200
250
Produkcja Wydaj 5.500 z magazynu
Wydaj 6.000 z magazynu
150
200
Zagęszczanie Lasu Poszukiwanie Nasion Miej w posiadaniu dwie chaty leśnika (liściaste) na poziomie 5 400
70
Para z Fantazją Wydaj 8.400 z magazynu
Wydaj 15.900 z magazynu
300
190
Skrzynia z Narzędziami Wydaj 9.200 z magazynu
Wydaj 6.800 z magazynu
50
600
Marmurowy Piec Narzędzia i Mistrzowie Murarscy Wydaj 3.500 z magazynu
Miej w posiadaniu dwóch kamieniarzy (marmur) na poziomie 4
300
50
Budowa Pieców Wydaj 5.000 z magazynu
Wydaj 3.000 z magazynu
900
720
Stalowe Łączniki Ekipa Wydaj 150 z magazynu
Miej w posiadaniu dwa tartaki (liściaste) na poziomie 5
500
100
Stalowe Końcówki Wydaj 3.300 z magazynu
Wydaj 6.500 z magazynu
300
Granitowe Warsztaty Smolarskie Rusztowanie Wydaj 4.300 z magazynu
Wydaj 7.000 z magazynu
150
Robota Murarska Wydaj 3.500 z magazynu
Wydaj 9.900 z magazynu
Wydaj 8.800 z magazynu
150
Smolarz Błyskawiczny Pojemnik Wydaj 1.000 z magazynu
Wydaj 565 z magazynu
150
150
Niebezpieczne Eksperymenty Wydaj 150 z magazynu
Wydaj 12.000 z magazynu
Wydaj 7.000 z magazynu
180
Wieczna Piła Zabezpieczenie Fasolek Wydaj 100 z magazynu
Wydaj 600 z magazynu
200
100
Pierwsza Siła Wydaj 3.600 z magazynu
Wydaj 6.000 z magazynu
300
600
Tytanowe Narzędzia Mistrzowie Stolarscy Miej w posiadaniu jeden tartak (egzotyczne) na poziomie 5 150
Pełna Dyskrecja Wydaj 198 z magazynu
Wydaj 3.580 z magazynu
150
Szczyt Możliwości Wydaj 6.000 z magazynu
Wydaj 5.500 z magazynu
Wydaj 6.500 z magazynu
103
Ruchome Piły Zabezpieczając fasole Wydaj 100 z magazynu
Wydaj 4.000 z magazynu
10
150
Mielenie Wydaj 160 z magazynu
Wydaj 800 z magazynu
Wydaj 5.450 z magazynu
150
Tworzenie Ostrza Wydaj 7.000 z magazynu
Wydaj 350 z magazynu
100
Nienaturalne ciepło Proszek, który robi boom Wydaj 200 z magazynu
Wydaj 12.050 z magazynu
100
Spoiwo Wydaj 2.200 z magazynu
Wydaj 500 z magazynu
150
Szlifierki o Napędzie Fasolkowym Dowód Oddania Miej w posiadaniu 2 sztuki Tartaków (egzotyczne) na poziomie 5
Wydaj 1.300 z magazynu
100
Tak Wiele Planów Wydaj 2.670 z magazynu
Wydaj 2.100 z magazynu
150
Ostatni Etap Wydaj 1.200 z magazynu
Wydaj 400 z magazynu
103


It looks like you are using an ad-blocker! Ads help us pay for the server. Please disable ad blocker and refresh page.