Deszcz GwiazdNowe surowce:

Gwiezdny Pył
Fragment Gwiazdy

Nowy budynek Pionier (pojawia się na środku wyspy po ukończeniu misji głównej)

Po ukończeniu zadań Deszcz Gwiazd, kolejne zadania pojawiają się w pętli (4 zadania główne z 9 zadaniami pobocznymi).
Uruchomienie zadania aktywuje pojawienie się meteorytów, z których możemy wydobywać Fragmenty Gwiazdy.
Na zrobienie łańcucha zadań mamy 4 dni, jeśli nie zdążymy, zadanie zostanie zresetowane.

Czas Produkcji dla 1 Fragmentu Gwiazdy : 14 minut.

Deszcz GwiazdMiędzy Młotem a KowadłemStan OdmiennyWydobycie Gwiazdy z NiebaKorzenie Problemu
Nazwa Opis Nagroda
Poboczna Główna
Coś Groźnego Się Tu Zbliża Osiągnij poziom 40.
Zbadaj co najmniej 9 sektorów na twojej wyspie.
Spotkanie w Trybie Nagłym Zwiady Posiadaj co najmniej 5 Odkrywców 48 144
Wstępny Zwiad Niech twój specjalista ukończy 5 zadań Poszukiwanie Skarbów (krótkie). 48
Z Czym To Się Je? Lepiej Dmuchać na Zimne Zbierz lub wyprodukuj 800
Zbierz lub wyprodukuj 800
32 144
Musimy Się Tym Zadowolić Wyprodukuj co najmniej 8 Improwizowanych Zestawów Zbieracza Pyłków 32
Nietypowe Materiały Zbierz 8 Pyłków na twojej wyspie Improwizowanym Zestawem Zbieracza Pyłków. 32
Nieprzewidziane Konsekwencje Zachować Najwyższą Ostrożność. Wydaj 8 z magazynu. 48 144
Badania Wstępne Poczekaj 2 godziny. 48
Zupełnie Nowy Plan Mocny Kadłub I Zbierz lub wyprodukuj 800
Zbierz lub wyprodukuj 6.000
Zbierz lub wyprodukuj 2.000
16 144
Powierzchnie Sterowane I Zbierz lub wyprodukuj 4.000
Zbierz lub wyprodukuj 2.000
16
Chemikalia Lewitacji I Zbierz lub wyprodukuj 4.000
Zbierz lub wyprodukuj 4.000
16
Mocny Kadłub II Zbierz lub wyprodukuj 5 Elementów Kadłuba Pioniera 16
Powierzchnie Sterowane II Zbierz lub wyprodukuj 10 Żagli Pioniera 16
Chemikalia Lewitacji II Zbierz lub wyprodukuj 20 Paliwo Do Pioniera 16
Wszystko Zaczyna Grać Wyprodukuj co najmniej 1 Pioniera 240
Dziewicza Podróż Użyj 1 premie Pioniera na twojej wyspie. 240
Rozpoznanie Zagrożenia Stroje Ochronne Wyprodukuj co najmniej 8 Profesjonalnych Zestawów do Zbierania Gwiezdnych Odłamków Wz. I. 48 144
Jest Ich Więcej Zbierz 8 Pyłków na twojej wyspie. 32
Jeszcze Więcej… Zbierz lub wyprodukuj 1.200
Zbierz lub wyprodukuj 800
Wyprodukuj co najmniej 1 Współrzędne Lotu Pioniera I.
240
Wyznacz Kurs Użyj 1 premie Współrzędne Lotu Pioniera I na twojej wyspie. 240
Przygody i Eksploracja Zmechanizowane Zbierz lub wyprodukuj 4.800
Zbierz lub wyprodukuj 2.000
Zbierz lub wyprodukuj 4.000
Zbierz lub wyprodukuj 6.400
240
Przemysł Pływający Wyprodukuj co najmniej 5x Z.U.O.M.I.A.K. Wz. I. 240
Dzień Rozmieszczenia Użyj 5x Z.U.O.M.I.A.K. Wz. I na twojej wyspie. 240
Nie Śpiesz Się W pełni wydobądź 5 złóż
Poczekaj 36 godzin.
240
Zabezpieczenie Wydaj 145 z magazynu. 240
Przetwarzanie Pozostałości Wyprodukuj co najmniej 1 Podstawowe Kompendium Odkryć Zjawisk Spadających Gwiazd. 240
Nagroda Za Wszystkie Zadania: 5.600
MISJE POZIOM 40 – 51

Nazwa Opis Nagroda
Na Medal Zbierz lub wyprodukuj 5 Elementów Kadłuba Pioniera.
Zbierz lub wyprodukuj 5 Żagli Pioniera.
Zbierz lub wyprodukuj 5 Paliwo Do Pioniera.
Wydaj 5 Elementów Kadłuba Pioniera z magazynu.
Wydaj 5 Żagli Pioniera z magazynu.
Wydaj 5 Paliwo Do Pioniera z magazynu.
500
Zbieranie Poszlak Zbierz lub wyprodukuj 800
Zbierz lub wyprodukuj 800
Wyprodukuj co najmniej 8 Profesjonalnych Zestawów Zbieracza Pyłków Wz. I.
Zbierz 8 Pyłków na twojej wyspie Profesjonalnym Zestawem Zbieracza Pyłków.
500
Wyznacz Kurs Zbierz lub wyprodukuj 600
Zbierz lub wyprodukuj 400
Wyprodukuj co najmniej 1 Współrzędne Lotu Pioniera I.
Użyj 1 Współrzędne Lotu Pioniera I na twojej wyspie.
500
No To Do Roboty Zbierz lub wyprodukuj 5.000
Zbierz lub wyprodukuj 1.000
Zbierz lub wyprodukuj 850
500
Ale Będzie Bomba Wyprodukuj co najmniej 50 Chemicznych Ładunków Wybuchowych Wz. I.
Użyj 50 Wybuchowych Ładunków Chemicznych Wz. I na twojej wyspie.
Zniszcz 5 Nieziemsko Twardych Skał.
500
Przygotowania Zbierz lub wyprodukuj 2.400
Zbierz lub wyprodukuj 1.000
Zbierz lub wyprodukuj 2.000
Zbierz lub wyprodukuj 3.200
Wyprodukuj co najmniej 5x Z.U.O.M.I.A.K. Wz. I.
500
Pora Na Rozmieszczenie Użyj 5x Z.U.O.M.I.A.K. Wz. I na twojej wyspie.
Pozsiadaj co najmniej 5x Z.U.O.M.I.A.K. Wz. I na twojej wyspie.
500
Popatrz Tylko Jak Sobie Radzą. W pełni wydobądź 5 złóż
Poczekaj 36 godzin.
500
Wiedza to Połowa Zwycięstwa Wydaj 145 z Magazynu. 500
Nagroda Za Wszystkie Zadania: 2.100

MISJE POZIOM 52 – 63

Nazwa Opis Nagroda
Na Medal Zbierz lub wyprodukuj 5 Elementów Kadłuba Pioniera.
Zbierz lub wyprodukuj 5 Żagli Pioniera.
Zbierz lub wyprodukuj 5 Paliwo Do Pioniera.
Wydaj 5 Elementów Kadłuba Pioniera z magazynu.
Wydaj 5 Żagli Pioniera z magazynu.
Wydaj 5 Paliwo Do Pioniera z magazynu.
8.100
Zbieranie Poszlak Zbierz lub wyprodukuj 800
Zbierz lub wyprodukuj 500
Wyprodukuj co najmniej 8 Profesjonalnych Zestawów Zbieracza Pyłków Wz. II.
Zbierz 8 Pyłków na twojej wyspie Profesjonalnym Zestawem Zbieracza Pyłków.
8.100
Wyznacz Kurs Zbierz lub wyprodukuj 600
Zbierz lub wyprodukuj 400
Wyprodukuj co najmniej 1 Współrzędne Lotu Pioniera II.
Użyj 1 Współrzędne Lotu Pioniera II na twojej wyspie.
8.100
No To Do Roboty Zbierz lub wyprodukuj 5.000
Zbierz lub wyprodukuj 600
Zbierz lub wyprodukuj 1.000
Zbierz lub wyprodukuj 500
8.100
Ale Będzie Bomba Wyprodukuj co najmniej 50 Chemicznych Ładunków Wybuchowych Wz. II.
Użyj 50 Wybuchowych Ładunków Chemicznych Wz. II na twojej wyspie.
Zniszcz 5 Nieziemsko Twardych Skał.
8.100
Przygotowania Zbierz lub wyprodukuj 720
Zbierz lub wyprodukuj 200
Zbierz lub wyprodukuj 2.000
Zbierz lub wyprodukuj 3.200
Wyprodukuj co najmniej 5x Z.U.O.M.I.A.K. Wz. II.
8.100
Pora Na Rozmieszczenie Użyj 5x Z.U.O.M.I.A.K. Wz. II na twojej wyspie.
Pozsiadaj co najmniej 5x Z.U.O.M.I.A.K. Wz. II na twojej wyspie.
8.100
Popatrz Tylko Jak Sobie Radzą. W pełni wydobądź 5 złóż
Poczekaj 36 godzin.
8.100
Wiedza to Połowa Zwycięstwa Wydaj 145 z Magazynu. 8.100
Nagroda Za Wszystkie Zadania: 31.100

MISJE POZIOM 64 – 69

Nazwa Opis Nagroda
Na Medal Zbierz lub wyprodukuj 5 Elementów Kadłuba Pioniera.
Zbierz lub wyprodukuj 5 Żagli Pioniera.
Zbierz lub wyprodukuj 5 Paliwo Do Pioniera.
Wydaj 5 Elementów Kadłuba Pioniera z magazynu.
Wydaj 5 Żagli Pioniera z magazynu.
Wydaj 5 Paliwo Do Pioniera z magazynu.
44.000
Zbieranie Poszlak Zbierz lub wyprodukuj 200
Zbierz lub wyprodukuj 200
Wyprodukuj co najmniej 8 Profesjonalnych Zestawów Zbieracza Pyłków Wz. III.
Zbierz 8 Pyłków na twojej wyspie Profesjonalnym Zestawem Zbieracza Pyłków.
44.000
Wyznacz Kurs Zbierz lub wyprodukuj 150
Zbierz lub wyprodukuj 400
Wyprodukuj co najmniej 1 Współrzędne Lotu Pioniera III.
Użyj 1 Współrzędne Lotu Pioniera III na twojej wyspie.
44.000
No To Do Roboty Zbierz lub wyprodukuj 5.000
Zbierz lub wyprodukuj 600
Zbierz lub wyprodukuj 1.000
Zbierz lub wyprodukuj 200
44.000
Ale Będzie Bomba Wyprodukuj co najmniej 50 Chemicznych Ładunków Wybuchowych Wz. III.
Użyj 50 Wybuchowych Ładunków Chemicznych Wz. III na twojej wyspie.
Zniszcz 5 Nieziemsko Twardych Skał.
44.000
Przygotowania Zbierz lub wyprodukuj 720
Zbierz lub wyprodukuj 200
Zbierz lub wyprodukuj 2.000
Zbierz lub wyprodukuj 3.200
Wyprodukuj co najmniej 5x Z.U.O.M.I.A.K. Wz. III.
44.000
Pora Na Rozmieszczenie Użyj 5x Z.U.O.M.I.A.K. Wz. III na twojej wyspie.
Pozsiadaj co najmniej 5x Z.U.O.M.I.A.K. Wz. III na twojej wyspie.
44.000
Popatrz Tylko Jak Sobie Radzą. W pełni wydobądź 5 złóż
Poczekaj 36 godzin.
44.000
Wiedza to Połowa Zwycięstwa Wydaj 145 z Magazynu. 44.000
Nagroda Za Wszystkie Zadania: 172.000

MISJE POZIOM 70 – 80
Od poziomu 80 dostajemy 2x zamiast doświadczenia.

Nazwa Opis Nagroda
Na Medal Zbierz lub wyprodukuj 5 Elementów Kadłuba Pioniera.
Zbierz lub wyprodukuj 5 Żagli Pioniera.
Zbierz lub wyprodukuj 5 Paliwo Do Pioniera.
Wydaj 5 Elementów Kadłuba Pioniera z magazynu.
Wydaj 5 Żagli Pioniera z magazynu.
Wydaj 5 Paliwo Do Pioniera z magazynu.
151.000
Zbieranie Poszlak Zbierz lub wyprodukuj 200
Zbierz lub wyprodukuj 200
Wyprodukuj co najmniej 8 Profesjonalnych Zestawów Zbieracza Pyłków Wz. IV.
Zbierz 8 Pyłków na twojej wyspie Profesjonalnym Zestawem Zbieracza Pyłków.
151.000
Wyznacz Kurs Zbierz lub wyprodukuj 150
Zbierz lub wyprodukuj 400
Wyprodukuj co najmniej 1 Współrzędne Lotu Pioniera IV.
Użyj 1 Współrzędne Lotu Pioniera IV na twojej wyspie.
151.000
No To Do Roboty Zbierz lub wyprodukuj 5.000
Zbierz lub wyprodukuj 600
Zbierz lub wyprodukuj 1.000
Zbierz lub wyprodukuj 200
151.000
Ale Będzie Bomba Wyprodukuj co najmniej 50 Chemicznych Ładunków Wybuchowych Wz. IV.
Użyj 50 Wybuchowych Ładunków Chemicznych Wz. IV na twojej wyspie.
Zniszcz 5 Nieziemsko Twardych Skał.
151.000
Przygotowania Zbierz lub wyprodukuj 150
Zbierz lub wyprodukuj 400
Zbierz lub wyprodukuj 2.000
Zbierz lub wyprodukuj 3.200
Wyprodukuj co najmniej 5x Z.U.O.M.I.A.K. Wz. IV.
151.000
Pora Na Rozmieszczenie Użyj 5x Z.U.O.M.I.A.K. Wz. IV na twojej wyspie.
Pozsiadaj co najmniej 5x Z.U.O.M.I.A.K. Wz. IV na twojej wyspie.
151.000
Popatrz Tylko Jak Sobie Radzą. W pełni wydobądź 5 złóż
Poczekaj 36 godzin.
151.000
Wiedza to Połowa Zwycięstwa Wydaj 145 z Magazynu. 151.000
Nagroda Za Wszystkie Zadania: 582.000
MISJE POZIOM 40 – 51

Nazwa Opis Nagroda
Na Medal Zbierz lub wyprodukuj 5 Elementów Kadłuba Pioniera.
Zbierz lub wyprodukuj 5 Żagli Pioniera.
Zbierz lub wyprodukuj 5 Paliwo Do Pioniera.
Wydaj 5 Elementów Kadłuba Pioniera z magazynu.
Wydaj 5 Żagli Pioniera z magazynu.
Wydaj 5 Paliwo Do Pioniera z magazynu.
500
Zbieranie Poszlak Zbierz lub wyprodukuj 800
Zbierz lub wyprodukuj 800
Wyprodukuj co najmniej 8 Profesjonalnych Zestawów Zbieracza Pyłków Wz. I.
Zbierz 8 Pyłków na twojej wyspie Profesjonalnym Zestawem Zbieracza Pyłków.
500
Wyznacz Kurs Zbierz lub wyprodukuj 600
Zbierz lub wyprodukuj 400
Wyprodukuj co namniej 1 Współrzędne Lotu Pioniera I.
Użyj 1 Współrzędne Lotu Pioniera I na twojej wyspie.
500
Niesamowite Iglice Zbierz lub wyprodukuj 1.200
Zbierz lub wyprodukuj 6.000
Zbierz lub wyprodukuj 800
Zbierz lub wyprodukuj 300
Wyprodukuj co najmniej 150 Urządzeń Do Przeciwdziałania Rezonansowi I.
500
Choroba Popromienna Użyj 150 premii Urządzeń Do Przeciwdziałania Rezonansowi I na twojej wyspie.
Zniszcz 5 Nieziemskich Iglic
Posiadaj co najmniej 5 Nieziemskich Kryształowych Formacji na twojej wyspie.
500
Wszystko w Normie Zbierz lub wyprodukuj 2.400
Zbierz lub wyprodukuj 1.000
Zbierz lub wyprodukuj 2.000
Zbierz lub wyprodukuj 3.200
Wyprodukuj co najmniej 5x Z.U.O.M.I.A.K. Wz. I.
500
Rób Swoje Użyj 5x Z.U.O.M.I.A.K. Wz. I na twojej wyspie.
Posiadaj co najmniej 5x Z.U.O.M.I.A.K. Wz. I na twojej wyspie.
500
Gdy Opadnie Pył W pełni wydobądź 5 złóż
Poczekaj 36 godzin.
500
Wiedza to Połowa Zwycięstwa Wydaj 145 z Magazynu. 500
Nagroda Za Wszystkie Zadania: 2.100

MISJE POZIOM 52 – 63

Nazwa Opis Nagroda
Na Medal Zbierz lub wyprodukuj 5 Elementów Kadłuba Pioniera.
Zbierz lub wyprodukuj 5 Żagli Pioniera.
Zbierz lub wyprodukuj 5 Paliwo Do Pioniera.
Wydaj 5 Elementów Kadłuba Pioniera z magazynu.
Wydaj 5 Żagli Pioniera z magazynu.
Wydaj 5 Paliwo Do Pioniera z magazynu.
8.100
Zbieranie Poszlak Zbierz lub wyprodukuj 800
Zbierz lub wyprodukuj 500
Wyprodukuj co najmniej 8 Profesjonalnych Zestawów Zbieracza Pyłków Wz. II.
Zbierz 8 Pyłków na twojej wyspie Profesjonalnym Zestawem Zbieracza Pyłków.
8.100
Wyznacz Kurs Zbierz lub wyprodukuj 600
Zbierz lub wyprodukuj 400
Wyprodukuj co namniej 1 Współrzędne Lotu Pioniera II.
Użyj 1 Współrzędne Lotu Pioniera II na twojej wyspie.
8.100
Niesamowite Iglice Zbierz lub wyprodukuj 1.200
Zbierz lub wyprodukuj 3.000
Zbierz lub wyprodukuj 800
Zbierz lub wyprodukuj 300
Wyprodukuj co najmniej 150 Urządzeń Do Przeciwdziałania Rezonansowi II.
8.100
Choroba Popromienna Użyj 150 premii Urządzeń Do Przeciwdziałania Rezonansowi II na twojej wyspie.
Zniszcz 5 Nieziemskich Iglic
Posiadaj co najmniej 5 Nieziemskich Kryształowych Formacji na twojej wyspie.
8.100
Wszystko w Normie Zbierz lub wyprodukuj 720
Zbierz lub wyprodukuj 200
Zbierz lub wyprodukuj 2.000
Zbierz lub wyprodukuj 3.200
Wyprodukuj co najmniej 5x Z.U.O.M.I.A.K. Wz. II.
8.100
Rób Swoje Użyj 5x Z.U.O.M.I.A.K. Wz. II na twojej wyspie.
Posiadaj co najmniej 5x Z.U.O.M.I.A.K. Wz. II na twojej wyspie.
8.100
Gdy Opadnie Pył W pełni wydobądź 5 złóż
Poczekaj 36 godzin.
8.100
Wiedza to Połowa Zwycięstwa Wydaj 145 z Magazynu. 8.100
Nagroda Za Wszystkie Zadania: 31.100

MISJE POZIOM 64 – 69

Nazwa Opis Nagroda
Na Medal Zbierz lub wyprodukuj 5 Elementów Kadłuba Pioniera.
Zbierz lub wyprodukuj 5 Żagli Pioniera.
Zbierz lub wyprodukuj 5 Paliwo Do Pioniera.
Wydaj 5 Elementów Kadłuba Pioniera z magazynu.
Wydaj 5 Żagli Pioniera z magazynu.
Wydaj 5 Paliwo Do Pioniera z magazynu.
44.000
Zbieranie Poszlak Zbierz lub wyprodukuj 200
Zbierz lub wyprodukuj 200
Wyprodukuj co najmniej 8 Profesjonalnych Zestawów Zbieracza Pyłków Wz. III.
Zbierz 8 Pyłków na twojej wyspie Profesjonalnym Zestawem Zbieracza Pyłków.
44.000
Wyznacz Kurs Zbierz lub wyprodukuj 150
Zbierz lub wyprodukuj 400
Wyprodukuj co namniej 1 Współrzędne Lotu Pioniera III.
Użyj 1 Współrzędne Lotu Pioniera III na twojej wyspie.
44.000
Niesamowite Iglice Zbierz lub wyprodukuj 180
Zbierz lub wyprodukuj 3.000
Zbierz lub wyprodukuj 240
Zbierz lub wyprodukuj 300
Wyprodukuj co najmniej 150 Urządzeń Do Przeciwdziałania Rezonansowi III.
44.000
Choroba Popromienna Użyj 150 premii Urządzeń Do Przeciwdziałania Rezonansowi III na twojej wyspie.
Zniszcz 5 Nieziemskich Iglic
Posiadaj co najmniej 5 Nieziemskich Kryształowych Formacji na twojej wyspie.
44.000
Wszystko w Normie Zbierz lub wyprodukuj 720
Zbierz lub wyprodukuj 200
Zbierz lub wyprodukuj 2.000
Zbierz lub wyprodukuj 3.200
Wyprodukuj co najmniej 5x Z.U.O.M.I.A.K. Wz. III.
44.000
Rób Swoje Użyj 5x Z.U.O.M.I.A.K. Wz. III na twojej wyspie.
Posiadaj co najmniej 5x Z.U.O.M.I.A.K. Wz. III na twojej wyspie.
44.000
Gdy Opadnie Pył W pełni wydobądź 5 złóż
Poczekaj 36 godzin.
44.000
Wiedza to Połowa Zwycięstwa Wydaj 145 z Magazynu. 44.000
Nagroda Za Wszystkie Zadania: 172.000

MISJE POZIOM 70 – 80
Od poziomu 80 dostajemy 2x zamiast doświadczenia.

Nazwa Opis Nagroda
Na Medal Zbierz lub wyprodukuj 5 Elementów Kadłuba Pioniera.
Zbierz lub wyprodukuj 5 Żagli Pioniera.
Zbierz lub wyprodukuj 5 Paliwo Do Pioniera.
Wydaj 5 Elementów Kadłuba Pioniera z magazynu.
Wydaj 5 Żagli Pioniera z magazynu.
Wydaj 5 Paliwo Do Pioniera z magazynu.
151.000
Zbieranie Poszlak Zbierz lub wyprodukuj 200
Zbierz lub wyprodukuj 200
Wyprodukuj co najmniej 8 Profesjonalnych Zestawów Zbieracza Pyłków Wz. IV.
Zbierz 8 Pyłków na twojej wyspie Profesjonalnym Zestawem Zbieracza Pyłków.
151.000
Wyznacz Kurs Zbierz lub wyprodukuj 150
Zbierz lub wyprodukuj 400
Wyprodukuj co namniej 1 Współrzędne Lotu Pioniera IV.
Użyj 1 Współrzędne Lotu Pioniera IV na twojej wyspie.
151.000
Niesamowite Iglice Zbierz lub wyprodukuj 180
Zbierz lub wyprodukuj 3.000
Zbierz lub wyprodukuj 150
Zbierz lub wyprodukuj 300
Wyprodukuj co najmniej 150 Urządzeń Do Przeciwdziałania Rezonansowi IV.
151.000
Choroba Popromienna Użyj 150 premii Urządzeń Do Przeciwdziałania Rezonansowi IV na twojej wyspie.
Zniszcz 5 Nieziemskich Iglic
Posiadaj co najmniej 5 Nieziemskich Kryształowych Formacji na twojej wyspie.
151.000
Wszystko w Normie Zbierz lub wyprodukuj 150
Zbierz lub wyprodukuj 400
Zbierz lub wyprodukuj 2.000
Zbierz lub wyprodukuj 3.200
Wyprodukuj co najmniej 5x Z.U.O.M.I.A.K. Wz. IV.
151.000
Rób Swoje Użyj 5x Z.U.O.M.I.A.K. Wz. IV na twojej wyspie.
Posiadaj co najmniej 5x Z.U.O.M.I.A.K. Wz. IV na twojej wyspie.
151.000
Gdy Opadnie Pył W pełni wydobądź 5 złóż
Poczekaj 36 godzin.
151.000
Wiedza to Połowa Zwycięstwa Wydaj 145 z Magazynu. 151.000
Nagroda Za Wszystkie Zadania: 582.000
MISJE POZIOM 40 – 51

Nazwa Opis Nagroda
Na Medal Zbierz lub wyprodukuj 5 Elementów Kadłuba Pioniera.
Zbierz lub wyprodukuj 5 Żagli Pioniera.
Zbierz lub wyprodukuj 5 Paliwo Do Pioniera.
Wydaj 5 Elementów Kadłuba Pioniera z magazynu.
Wydaj 5 Żagli Pioniera z magazynu.
Wydaj 5 Paliwo Do Pioniera z magazynu.
500
Zbieranie Poszlak Zbierz lub wyprodukuj 800
Zbierz lub wyprodukuj 800
Wyprodukuj co najmniej 8 Profesjonalnych Zestawów Zbieracza Pyłków Wz. I.
Zbierz 8 Pyłków na twojej wyspie Profesjonalnym Zestawem Zbieracza Pyłków.
500
Wyznacz Kurs Zbierz lub wyprodukuj 600
Zbierz lub wyprodukuj 400
Wyprodukuj co namniej 1 Współrzędne Lotu Pioniera I.
Użyj 1 Współrzędne Lotu Pioniera I na twojej wyspie.
500
Przemysł Zmechanizowany Zbierz lub wyprodukuj 2.400
Zbierz lub wyprodukuj 1.000
Zbierz lub wyprodukuj 2.000
Zbierz lub wyprodukuj 3.200
Wyprodukuj co najmniej 5x Z.U.O.M.I.A.K. Wz. I.
500
Niech Się Biorą za Robotę Użyj 5x Z.U.O.M.I.A.K. Wz. I na twojej wyspie.
Posiadaj co najmniej 5x Z.U.O.M.I.A.K. Wz. I na twojej wyspie.
500
Modyfikowanie i Ulepszanie Zbierz lub wyprodukuj 3.600
Zbierz lub wyprodukuj 2.400
Zbierz lub wyprodukuj 1.000
Wyprodukuj co najmniej 10x Z.U.O.M.I.A.K. Smar Wz. I.
500
Test Polowy Użyj 10x Z.U.O.M.I.A.K. Smar Wz. I na twojej wyspie. 500
Jeszcze Chwilka… W pełni wydobądź 5 złóż
Poczekaj 36 godzin.
500
Wiedza to Połowa Zwycięstwa Wydaj 145 z Magazynu. 500
Nagroda Za Wszystkie Zadania: 2.100

MISJE POZIOM 52 – 63

Nazwa Opis Nagroda
Na Medal Zbierz lub wyprodukuj 5 Elementów Kadłuba Pioniera.
Zbierz lub wyprodukuj 5 Żagli Pioniera.
Zbierz lub wyprodukuj 5 Paliwo Do Pioniera.
Wydaj 5 Elementów Kadłuba Pioniera z magazynu.
Wydaj 5 Żagli Pioniera z magazynu.
Wydaj 5 Paliwo Do Pioniera z magazynu.
8.100
Zbieranie Poszlak Zbierz lub wyprodukuj 800
Zbierz lub wyprodukuj 500
Wyprodukuj co najmniej 8 Profesjonalnych Zestawów Zbieracza Pyłków Wz. II.
Zbierz 8 Pyłków na twojej wyspie Profesjonalnym Zestawem Zbieracza Pyłków.
8.100
Wyznacz Kurs Zbierz lub wyprodukuj 600
Zbierz lub wyprodukuj 400
Wyprodukuj co namniej 1 Współrzędne Lotu Pioniera II.
Użyj 1 Współrzędne Lotu Pioniera II na twojej wyspie.
8.100
Przemysł Zmechanizowany Zbierz lub wyprodukuj 720
Zbierz lub wyprodukuj 200
Zbierz lub wyprodukuj 2.000
Zbierz lub wyprodukuj 3.200
Wyprodukuj co najmniej 5x Z.U.O.M.I.A.K. Wz. II.
8.100
Niech Się Biorą za Robotę Użyj 5x Z.U.O.M.I.A.K. Wz. I na twojej wyspie.
Posiadaj co najmniej 5x Z.U.O.M.I.A.K. Wz. II na twojej wyspie.
8.100
Modyfikowanie i Ulepszanie Zbierz lub wyprodukuj 3.600
Zbierz lub wyprodukuj 2.400
Zbierz lub wyprodukuj 1.000
Wyprodukuj co najmniej 10x Z.U.O.M.I.A.K. Smar Wz. II.
8.100
Test Polowy Użyj 10x Z.U.O.M.I.A.K. Smar Wz. II na twojej wyspie. 8.100
Jeszcze Chwilka… W pełni wydobądź 5 złóż
Poczekaj 36 godzin.
8.100
Wiedza to Połowa Zwycięstwa Wydaj 145 z Magazynu. 8.100
Nagroda Za Wszystkie Zadania: 31.100

MISJE POZIOM 64 – 69

Nazwa Opis Nagroda
Na Medal Zbierz lub wyprodukuj 5 Elementów Kadłuba Pioniera.
Zbierz lub wyprodukuj 5 Żagli Pioniera.
Zbierz lub wyprodukuj 5 Paliwo Do Pioniera.
Wydaj 5 Elementów Kadłuba Pioniera z magazynu.
Wydaj 5 Żagli Pioniera z magazynu.
Wydaj 5 Paliwo Do Pioniera z magazynu.
44.000
Zbieranie Poszlak Zbierz lub wyprodukuj 200
Zbierz lub wyprodukuj 200
Wyprodukuj co najmniej 8 Profesjonalnych Zestawów Zbieracza Pyłków Wz. III.
Zbierz 8 Pyłków na twojej wyspie Profesjonalnym Zestawem Zbieracza Pyłków.
44.000
Wyznacz Kurs Zbierz lub wyprodukuj 150
Zbierz lub wyprodukuj 400
Wyprodukuj co namniej 1 Współrzędne Lotu Pioniera III.
Użyj 1 Współrzędne Lotu Pioniera III na twojej wyspie.
44.000
Przemysł Zmechanizowany Zbierz lub wyprodukuj 720
Zbierz lub wyprodukuj 200
Zbierz lub wyprodukuj 2.000
Zbierz lub wyprodukuj 3.200
Wyprodukuj co najmniej 5x Z.U.O.M.I.A.K. Wz. III.
44.000
Niech Się Biorą za Robotę Użyj 5x Z.U.O.M.I.A.K. Wz. I na twojej wyspie.
Posiadaj co najmniej 5x Z.U.O.M.I.A.K. Wz. III na twojej wyspie.
44.000
Modyfikowanie i Ulepszanie Zbierz lub wyprodukuj 3.600
Zbierz lub wyprodukuj 2.400
Zbierz lub wyprodukuj 100
Wyprodukuj co najmniej 10x Z.U.O.M.I.A.K. Smar Wz. III.
44.000
Test Polowy Użyj 10x Z.U.O.M.I.A.K. Smar Wz. III na twojej wyspie. 44.000
Jeszcze Chwilka… W pełni wydobądź 5 złóż
Poczekaj 36 godzin.
44.000
Wiedza to Połowa Zwycięstwa Wydaj 145 z Magazynu. 44.000
Nagroda Za Wszystkie Zadania: 172.000

MISJE POZIOM 70 – 80
Od poziomu 80 dostajemy 2x zamiast doświadczenia.

Nazwa Opis Nagroda
Na Medal Zbierz lub wyprodukuj 5 Elementów Kadłuba Pioniera.
Zbierz lub wyprodukuj 5 Żagli Pioniera.
Zbierz lub wyprodukuj 5 Paliwo Do Pioniera.
Wydaj 5 Elementów Kadłuba Pioniera z magazynu.
Wydaj 5 Żagli Pioniera z magazynu.
Wydaj 5 Paliwo Do Pioniera z magazynu.
151.000
Zbieranie Poszlak Zbierz lub wyprodukuj 200
Zbierz lub wyprodukuj 200
Wyprodukuj co najmniej 8 Profesjonalnych Zestawów Zbieracza Pyłków Wz. IV.
Zbierz 8 Pyłków na twojej wyspie Profesjonalnym Zestawem Zbieracza Pyłków.
151.000
Wyznacz Kurs Zbierz lub wyprodukuj 150
Zbierz lub wyprodukuj 400
Wyprodukuj co namniej 1 Współrzędne Lotu Pioniera IV.
Użyj 1 Współrzędne Lotu Pioniera IV na twojej wyspie.
151.000
Przemysł Zmechanizowany Zbierz lub wyprodukuj 150
Zbierz lub wyprodukuj 400
Zbierz lub wyprodukuj 2.000
Zbierz lub wyprodukuj 3.200
Wyprodukuj co najmniej 5x Z.U.O.M.I.A.K. Wz. IV.
151.000
Niech Się Biorą za Robotę Użyj 5x Z.U.O.M.I.A.K. Wz. IV na twojej wyspie.
Posiadaj co najmniej 5x Z.U.O.M.I.A.K. Wz. IV na twojej wyspie.
151.000
Modyfikowanie i Ulepszanie Zbierz lub wyprodukuj 3.600
Zbierz lub wyprodukuj 2.400
Zbierz lub wyprodukuj 150
Wyprodukuj co najmniej 10x Z.U.O.M.I.A.K. Smar Wz. IV.
151.000
Test Polowy Użyj 10x Z.U.O.M.I.A.K. Smar Wz. IV na twojej wyspie. 151.000
Jeszcze Chwilka… W pełni wydobądź 5 złóż
Poczekaj 36 godzin.
151.000
Wiedza to Połowa Zwycięstwa Wydaj 145 z Magazynu. 151.000
Nagroda Za Wszystkie Zadania: 582.000
MISJE POZIOM 40 – 51

Nazwa Opis Nagroda
Na Medal Zbierz lub wyprodukuj 5 Elementów Kadłuba Pioniera.
Zbierz lub wyprodukuj 5 Żagli Pioniera.
Zbierz lub wyprodukuj 5 Paliwo Do Pioniera.
Wydaj 5 Elementów Kadłuba Pioniera z magazynu.
Wydaj 5 Żagli Pioniera z magazynu.
Wydaj 5 Paliwo Do Pioniera z magazynu.
500
Zbieranie Poszlak Zbierz lub wyprodukuj 800
Zbierz lub wyprodukuj 800
Wyprodukuj co najmniej 8 Profesjonalnych Zestawów Zbieracza Pyłków Wz. I.
Zbierz 8 Pyłków na twojej wyspie Profesjonalnym Zestawem Zbieracza Pyłków.
500
Wyznaczacz Kursu Zbierz lub wyprodukuj 600
Zbierz lub wyprodukuj 400
Wyprodukuj co namniej 1 Współrzędne Lotu Pioniera I.
Użyj 1 Współrzędne Lotu Pioniera I na twojej wyspie.
500
Zasypcie Ją Ziemią Zbierz lub wyprodukuj 3.000
Zbierz lub wyprodukuj 4.000
Zbierz lub wyprodukuj 1.600
Zbierz lub wyprodukuj 6.000
Wyprodukj co najmniej 100 Nieziemskich Specjalnych Wypełnień Do Świecącego Krateru I.
Użyj 100 Nieziemskich Specjalnych Wypełnień Do Świecącego Krateru na twojej wyspie.
Zniszcz 5 Nieziemskich Świecących Kraterów.
500
Nowe Ziarna Zbierz lub wyprodukuj 600
Zbierz lub wyprodukuj 3.600
Zbierz lub wyprodukuj 1.200
Wyprodukuj co najmniej 5 Zmodyfikowanych Nasion I.
Użyj 5 Zmodyfikowanych Nasion I na twojej wyspie.
Posiadaj co najmniej 5 Nieziemskich Sadzonek na twojej wyspie.
500
Właściwe Nawadnianie Zbierz lub wyprodukuj 1.800
Zbierz lub wyprodukuj 300
Zbierz lub wyprodukuj 3.000
Zbierz lub wyprodukuj 6.000
Wyprodukuj co najmniej 5 Wzbogaconej Wody I.
Użyj 5 Wzbogaconej Wody I na twojej wyspie.
Posiadaj co najmniej 5 Nieziemskich Drzewek na twojej wyspie.
500
Rośliny Też Muszą Coś Jeść Zbierz lub wyprodukuj 2.400
Zbierz lub wyprodukuj 1.600
Zbierz lub wyprodukuj 1.600
Zbierz lub wyprodukuj 1.600
Wyprodukuj Co Najmniej 5 Wzbogaconych Nawozów I.
Użyj 5 Wzbogaconych Nawozów I na twojej wyspie.
Posiadaj co najmniej 5 Nieziemskich Drzewek na twojej wyspie.
500
Czas Żniw Zbierz lub wyprodukuj 1.200
Zbierz lub wyprodukuj 2.400
Zbierz lub wyprodukuj 300
Zbierz lub wyprodukuj 800
Wyprodukuj co najmniej 75 Zestawów Żniwnych Wz. I.
Użyj 75 Zestawów Żniwnych Wz. I na twojej wyspie.
Zniszcz 5 Nieziemskich Drzewek Owocowych.
500
Wiedza to Połowa Zwycięstwa Wydaj 145 z magazynu. 500
Nagroda Za Wszystkie Zadania: 2.100

MISJE POZIOM 52 – 63

Nazwa Opis Nagroda
Na Medal Zbierz lub wyprodukuj 5 Elementów Kadłuba Pioniera.
Zbierz lub wyprodukuj 5 Żagli Pioniera.
Zbierz lub wyprodukuj 5 Paliwo Do Pioniera.
Wydaj 5 Elementów Kadłuba Pioniera z magazynu.
Wydaj 5 Żagli Pioniera z magazynu.
Wydaj 5 Paliwo Do Pioniera z magazynu.
8.100
Zbieranie Poszlak Zbierz lub wyprodukuj 800
Zbierz lub wyprodukuj 500
Wyprodukuj co najmniej 8 Profesjonalnych Zestawów Zbieracza Pyłków Wz. II.
Zbierz 8 Pyłków na twojej wyspie Profesjonalnym Zestawem Zbieracza Pyłków.
8.100
Wyznaczacz Kursu Zbierz lub wyprodukuj 600
Zbierz lub wyprodukuj 400
Wyprodukuj co namniej 1 Współrzędne Lotu Pioniera II.
Użyj 1 Współrzędne Lotu Pioniera II na twojej wyspie.
8.100
Zasypcie Ją Ziemią Zbierz lub wyprodukuj 3.000
Zbierz lub wyprodukuj 4.000
Zbierz lub wyprodukuj 1.600
Zbierz lub wyprodukuj 6.000
Wyprodukj co najmniej 100 Nieziemskich Specjalnych Wypełnień Do Świecącego Krateru II.
Użyj 100 Nieziemskich Specjalnych Wypełnień Do Świecącego Krateru na twojej wyspie.
Zniszcz 5 Nieziemskich Świecących Kraterów.
8.100
Nowe Ziarna Zbierz lub wyprodukuj 600
Zbierz lub wyprodukuj 3.600
Zbierz lub wyprodukuj 1.200
Wyprodukuj co najmniej 5 Zmodyfikowanych Nasion II.
Użyj 5 Zmodyfikowanych Nasion II na twojej wyspie.
Posiadaj co najmniej 5 Nieziemskich Sadzonek na twojej wyspie.
8.100
Właściwe Nawadnianie Zbierz lub wyprodukuj 1.800
Zbierz lub wyprodukuj 300
Zbierz lub wyprodukuj 3.000
Zbierz lub wyprodukuj 6.000
Wyprodukuj co najmniej 5 Wzbogaconej Wody II.
Użyj 5 Wzbogaconej Wody II na twojej wyspie.
Posiadaj co najmniej 5 Nieziemskich Drzewek na twojej wyspie.
8.100
Rośliny Też Muszą Coś Jeść Zbierz lub wyprodukuj 2.400
Zbierz lub wyprodukuj 1.600
Zbierz lub wyprodukuj 1.600
Zbierz lub wyprodukuj 1.600
Wyprodukuj Co Najmniej 5 Wzbogaconych Nawozów II.
Użyj 5 Wzbogaconych Nawozów II na twojej wyspie.
Posiadaj co najmniej 5 Nieziemskich Drzewek na twojej wyspie.
8.100
Czas Żniw Zbierz lub wyprodukuj 1.200
Zbierz lub wyprodukuj 800
Zbierz lub wyprodukuj 300
Zbierz lub wyprodukuj 600
Wyprodukuj co najmniej 75 Zestawów Żniwnych Wz. II.
Użyj 75 Zestawów Żniwnych Wz. II na twojej wyspie.
Zniszcz 5 Nieziemskich Drzewek Owocowych.
8.100
Wiedza to Połowa Zwycięstwa Wydaj 145 z magazynu. 8.100
Nagroda Za Wszystkie Zadania: 31.100

MISJE POZIOM 64 – 69

Nazwa Opis Nagroda
Na Medal Zbierz lub wyprodukuj 5 Elementów Kadłuba Pioniera.
Zbierz lub wyprodukuj 5 Żagli Pioniera.
Zbierz lub wyprodukuj 5 Paliwo Do Pioniera.
Wydaj 5 Elementów Kadłuba Pioniera z magazynu.
Wydaj 5 Żagli Pioniera z magazynu.
Wydaj 5 Paliwo Do Pioniera z magazynu.
44.000
Zbieranie Poszlak Zbierz lub wyprodukuj 200
Zbierz lub wyprodukuj 200
Wyprodukuj co najmniej 8 Profesjonalnych Zestawów Zbieracza Pyłków Wz. III.
Zbierz 8 Pyłków na twojej wyspie Profesjonalnym Zestawem Zbieracza Pyłków.
44.000
Wyznaczacz Kursu Zbierz lub wyprodukuj 150
Zbierz lub wyprodukuj 400
Wyprodukuj co namniej 1 Współrzędne Lotu Pioniera III.
Użyj 1 Współrzędne Lotu Pioniera III na twojej wyspie.
44.000
Zasypcie Ją Ziemią Zbierz lub wyprodukuj 3.000
Zbierz lub wyprodukuj 4.000
Zbierz lub wyprodukuj 1.600
Zbierz lub wyprodukuj 6.000
Wyprodukj co najmniej 100 Nieziemskich Specjalnych Wypełnień Do Świecącego Krateru III.
Użyj 100 Nieziemskich Specjalnych Wypełnień Do Świecącego Krateru na twojej wyspie.
Zniszcz 5 Nieziemskich Świecących Kraterów.
44.000
Nowe Ziarna Zbierz lub wyprodukuj 600
Zbierz lub wyprodukuj 3.600
Zbierz lub wyprodukuj 1.200
Wyprodukuj co najmniej 5 Zmodyfikowanych Nasion III.
Użyj 5 Zmodyfikowanych Nasion III na twojej wyspie.
Posiadaj co najmniej 5 Nieziemskich Sadzonek na twojej wyspie.
44.000
Właściwe Nawadnianie Zbierz lub wyprodukuj 1.800
Zbierz lub wyprodukuj 300
Zbierz lub wyprodukuj 3.000
Zbierz lub wyprodukuj 6.000
Wyprodukuj co najmniej 5 Wzbogaconej Wody III.
Użyj 5 Wzbogaconej Wody III na twojej wyspie.
Posiadaj co najmniej 5 Nieziemskich Drzewek na twojej wyspie.
44.000
Rośliny Też Muszą Coś Jeść Zbierz lub wyprodukuj 2.400
Zbierz lub wyprodukuj 1.600
Zbierz lub wyprodukuj 1.600
Zbierz lub wyprodukuj 1.600
Wyprodukuj Co Najmniej 5 Wzbogaconych Nawozów III.
Użyj 5 Wzbogaconych Nawozów III na twojej wyspie.
Posiadaj co najmniej 5 Nieziemskich Drzewek na twojej wyspie.
44.000
Czas Żniw Zbierz lub wyprodukuj 180
Zbierz lub wyprodukuj 800
Zbierz lub wyprodukuj 300
Zbierz lub wyprodukuj 600
Wyprodukuj co najmniej 75 Zestawów Żniwnych Wz. III.
Użyj 75 Zestawów Żniwnych Wz. III na twojej wyspie.
Zniszcz 5 Nieziemskich Drzewek Owocowych.
44.000
Wiedza to Połowa Zwycięstwa Wydaj 145 z magazynu. 44.000
Nagroda Za Wszystkie Zadania: 172.000

MISJE POZIOM 70 – 80
Od poziomu 80 dostajemy 2x zamiast doświadczenia.

Nazwa Opis Nagroda
Na Medal Zbierz lub wyprodukuj 5 Elementów Kadłuba Pioniera.
Zbierz lub wyprodukuj 5 Żagli Pioniera.
Zbierz lub wyprodukuj 5 Paliwo Do Pioniera.
Wydaj 5 Elementów Kadłuba Pioniera z magazynu.
Wydaj 5 Żagli Pioniera z magazynu.
Wydaj 5 Paliwo Do Pioniera z magazynu.
151.000
Zbieranie Poszlak Zbierz lub wyprodukuj 200
Zbierz lub wyprodukuj 200
Wyprodukuj co najmniej 8 Profesjonalnych Zestawów Zbieracza Pyłków Wz. IV.
Zbierz 8 Pyłków na twojej wyspie Profesjonalnym Zestawem Zbieracza Pyłków.
151.000
Wyznaczacz Kursu Zbierz lub wyprodukuj 150
Zbierz lub wyprodukuj 400
Wyprodukuj co namniej 1 Współrzędne Lotu Pioniera IV.
Użyj 1 Współrzędne Lotu Pioniera IV na twojej wyspie.
151.000
Zasypcie Ją Ziemią Zbierz lub wyprodukuj 3.000
Zbierz lub wyprodukuj 4.000
Zbierz lub wyprodukuj 1.600
Zbierz lub wyprodukuj 6.000
Wyprodukj co najmniej 100 Nieziemskich Specjalnych Wypełnień Do Świecącego Krateru IV.
Użyj 100 Nieziemskich Specjalnych Wypełnień Do Świecącego Krateru na twojej wyspie.
Zniszcz 5 Nieziemskich Świecących Kraterów.
151.000
Nowe Ziarna Zbierz lub wyprodukuj 600
Zbierz lub wyprodukuj 3.600
Zbierz lub wyprodukuj 1.200
Wyprodukuj co najmniej 5 Zmodyfikowanych Nasion IV.
Użyj 5 Zmodyfikowanych Nasion IV na twojej wyspie.
Posiadaj co najmniej 5 Nieziemskich Sadzonek na twojej wyspie.
151.000
Właściwe Nawadnianie Zbierz lub wyprodukuj 1.800
Zbierz lub wyprodukuj 300
Zbierz lub wyprodukuj 3.000
Zbierz lub wyprodukuj 6.000
Wyprodukuj co najmniej 5 Wzbogaconej Wody IV.
Użyj 5 Wzbogaconej Wody IV na twojej wyspie.
Posiadaj co najmniej 5 Nieziemskich Drzewek na twojej wyspie.
151.000
Rośliny Też Muszą Coś Jeść Zbierz lub wyprodukuj 2.400
Zbierz lub wyprodukuj 1.600
Zbierz lub wyprodukuj 1.600
Zbierz lub wyprodukuj 1.600
Wyprodukuj Co Najmniej 5 Wzbogaconych Nawozów IV.
Użyj 5 Wzbogaconych Nawozów IV na twojej wyspie.
Posiadaj co najmniej 5 Nieziemskich Drzewek na twojej wyspie.
151.000
Czas Żniw Zbierz lub wyprodukuj 180
Zbierz lub wyprodukuj 150
Zbierz lub wyprodukuj 300
Zbierz lub wyprodukuj 600
Wyprodukuj co najmniej 75 Zestawów Żniwnych Wz. IV.
Użyj 75 Zestawów Żniwnych Wz. IV na twojej wyspie.
Zniszcz 5 Nieziemskich Drzewek Owocowych.
151.000
Wiedza to Połowa Zwycięstwa Wydaj 145 z magazynu. 151.000
Nagroda Za Wszystkie Zadania: 582.000

Umiejscowienie Odłamków i Kopalni

Premie w Magazynie Prowiantu

I – Poziom 40-51 II – Poziom 52-63 III – Poziom 64-69 IV – Poziom 70-80

Wygląd Nazwa Koszt Produkcji Czas Produkcji
Zwykły
Magazyn Prowiantu
Specjalny
Magazyn Prowiantu
Improwizowany Zestaw Zbieracza Pyłków 200 + 200 + 1
 • Poziom 1 – 02:00 minuty
 • Poziom 2 – 00:60 sekund
 • Poziom 3 – 00:40 sekund
 • Poziom 4 – 00:30 sekund
 • Poziom 5 – 00:24 sekundy
 • Poziom 6 – 00:20 sekund
 • Poziom 7 – 00:17 sekund
 • 00:10 sekund
Element Kadłuba Pioniera 160 + 400 + 1.200
 • Poziom 1 – 00:30 sekund
 • Poziom 2 – 00:15 sekund
 • Poziom 3 – 00:10 sekund
 • Poziom 4 – 00:08 sekund
 • Poziom 5 – 00:06 sekund
 • Poziom 6 – 00:05 sekund
 • Poziom 7 – 00:04 sekund
 • 00:05 sekund
320 + 960 + 288
240 + 1.440 + 432
320 + 240 + 576
Żagiel Pioniera 400 + 200
 • Poziom 1 – 00:60 sekund
 • Poziom 2 – 00:30 sekund
 • Poziom 3 – 00:20 sekund
 • Poziom 4 – 00:15 sekund
 • Poziom 5 – 00:12 sekund
 • Poziom 6 – 00:10 sekund
 • Poziom 7 – 00:09 sekund
 • 00:05 sekund
800 + 160
600 + 600
800 + 800
Paliwo Do Pioniera 1 + 200 + 200
 • Poziom 1 – 00:30 sekund
 • Poziom 2 – 00:15 sekund
 • Poziom 3 – 00:10 sekund
 • Poziom 4 – 00:08 sekund
 • Poziom 5 – 00:06 sekund
 • Poziom 6 – 00:05 sekund
 • Poziom 7 – 00:04 sekund
 • 00:05 sekund
1 + 400 + 400
1 + 600 + 600
1 + 800 + 800
Pionier 5x + 10x + 20x
 • Poziom 1 – 00:60 sekund
 • Poziom 2 – 00:30 sekund
 • Poziom 3 – 00:20 sekund
 • Poziom 4 – 00:15 sekund
 • Poziom 5 – 00:12 sekund
 • Poziom 6 – 00:10 sekund
 • Poziom 7 – 00:09 sekund
 • 00:10 sekund

Premie w Pionierze

I – Poziom 40-51 II – Poziom 52-63 III – Poziom 64-69 IV – Poziom 70-80

Wygląd Nazwa Koszt Produkcji Czas Produkcji
Profesjonalny Zestaw Zbieracza Pyłków 100 + 100 + 1
 • Poziom 1 – 02:00 minuty
 • Poziom 2 – 01:30 minuty
 • Poziom 3 – 01:00 minuta
 • Poziom 4 – 00:30 sekund
400 + 250 + 1
135 + 150 + 1
180 + 200 + 1
Współrzędne Lotu Pioniera 8 + 1.200 + 800 + 50
 • Poziom 1 – 02:00 minuty
 • Poziom 2 – 01:30 minuty
 • Poziom 3 – 01:00 minuta
 • Poziom 4 – 00:30 sekund
8 + 2.000 + 1.600 + 100
8 + 900 + 2.400 + 200
8 + 1.200 + 3.200 + 400
Z.U.O.M.I.A.K. 960 + 400 + 800 + 1.280
 • Poziom 1 – 05:00 minut
 • Poziom 2 – 03:45 minut
 • Poziom 3 – 02:30 minut
 • Poziom 4 – 01:15 minut
576 + 160 + 1.600 + 2.560
864 + 240 + 2.400 + 3.840
240 + 320 + 3.200 + 5.120
Z.U.O.M.I.A.K. Smar
Zwiększa wydobycie fragmentów:
2x=3x
720 + 480 + 200 + 1
 • Poziom 1 – 03:00 minuty
 • Poziom 2 – 02:10 minut
 • Poziom 3 – 01:30 minut
 • Poziom 4 – 00:50 sekund
720 + 960 + 400 + 1
720 + 1.440 + 60 + 1
720 + 1.920 + 120 + 1
Chemiczne Ładunki Wybuchowe 200 + 40 + 34
 • Poziom 1 – 00:30 sekund
 • Poziom 2 – 00:22 sekund
 • Poziom 3 – 00:15 sekund
 • Poziom 4 – 00:08 sekund
400 + 48 + 80 + 40
600 + 72 + 120 + 24
800 + 96 + 160 + 32
Nieziemskie Specjalne Wypełnienie Do Świecącego Krateru 60 + 80 + 32 + 120
 • Poziom 1 – 00:10 sekund
 • Poziom 2 – 00:08 sekund
 • Poziom 3 – 00:05 sekund
 • Poziom 4 – 00:03 sekundy
120 + 160 + 64 + 240
180 + 240 + 96 + 360
240 + 320 + 128 + 480
Zmodyfikowane Nasiona 240 + 1.440 + 480
 • Poziom 1 – 00:60 sekund
 • Poziom 2 – 00:45 sekund
 • Poziom 3 – 00:30 sekund
 • Poziom 4 – 00:15 sekund
480 + 2.880 + 960
720 + 4.320 + 1.440
960 + 5.760 + 1.920
Wzbogacona Woda 720 + 120 + 1.200 + 2.400
 • Poziom 1 – 02:00 minuty
 • Poziom 2 – 01:30 minuty
 • Poziom 3 – 01:00 minuta
 • Poziom 4 – 00:30 sekund
1.440 + 240 + 2.400 + 4.800
2.160 + 360 + 3.600 + 7.200
2.880 + 480 + 4.800 + 9.600
Wzbogacony Nawóz 960 + 640 + 640 + 640
 • Poziom 1 – 02:00 minuty
 • Poziom 2 – 01:30 minuty
 • Poziom 3 – 01:00 minuta
 • Poziom 4 – 00:30 sekund
1.920 + 1.280 + 1.280 + 1.280
2.880 + 1.920 + 1.920 + 1.920
3.840 + 2.560 + 2.560 + 2.560
Zestaw Żniwny 32 + 64 + 8 + 20
 • Poziom 1 – 00:12 sekund
 • Poziom 2 – 00:09 sekund
 • Poziom 3 – 00:06 sekund
 • Poziom 4 – 00:06 sekund
64 + 42 + 16 + 32
14 + 64 + 24 + 48
19 + 16 + 32 + 64
Urządzenie Do Przeciwdziałania Rezonansowi 16 + 80 + 10 + 4
 • Poziom 1 – 30:00 minut
 • Poziom 2 – 22:00 minut
 • Poziom 3 – 15:00 minut
 • Poziom 4 – 08:00 minut
32 + 80 + 21 + 8
7 + 120 + 9 + 12
9 + 160 + 1 + 16
Podstawowe Kompendium Wiedzy O Odkryciach Dotyczących Fenomenów Związanych z Gwiazdą z Nieba
SKRZYNIA
850
 • Poziom 1 – 60:00 minut
 • Poziom 2 – 45:00 minut
 • Poziom 3 – 30:00 minut
 • Poziom 4 – 20:00 minut
Podstawowe Kompendium Wiedzy o Przełomach w Wiedzy Na Temat Gwiazdy z Nieba
SKRZYNIA
850
 • Poziom 1 – 60:00 minut
 • Poziom 2 – 45:00 minut
 • Poziom 3 – 30:00 minut
 • Poziom 4 – 20:00 minut
Zaawansowane Kompendium Wiedzy O Odkryciach Dotyczących Fenomenów Związanych z Gwiazdą z Nieba
SKRZYNIA
1.450
 • Poziom 2 – 60:00 minut
 • Poziom 3 – 45:00 minut
 • Poziom 4 – 30:00 minut
Zaawansowane Kompendium Wiedzy o Przełomach w Wiedzy Na Temat Gwiazdy z Nieba
SKRZYNIA
1.450
 • Poziom 2 – 60:00 minut
 • Poziom 3 – 45:00 minut
 • Poziom 4 – 30:00 minut
Zawiłe Kompendium Wiedzy O Odkryciach Dotyczących Fenomenów Związanych z Gwiazdą z Nieba
SKRZYNIA
2.450
 • Poziom 3 – 60:00 minut
 • Poziom 4 – 40:00 minut
Zawiłe Kompendium Wiedzy o Przełomach w Wiedzy Na Temat Gwiazdy z Nieba
SKRZYNIA
2.450
 • Poziom 3 – 60:00 minut
 • Poziom 4 – 40:00 minut
Mistrzowskie Kompendium Wiedzy O Odkryciach Dotyczących Fenomenów Związanych z Gwiazdą z Nieba
SKRZYNIA
4.150
 • Poziom 4 – 60:00 minut
Mistrzowskie Kompendium Wiedzy o Przełomach w Wiedzy Na Temat Gwiazdy z Nieba
SKRZYNIA
4.150
 • Poziom 4 – 60:00 minut
Sprzedaż Nadwyżek Części Zamiennych Za Monety + + = 25
 • Poziom 1 – 00:15 sekund
 • Poziom 2 – 00:12 sekund
 • Poziom 3 – 00:08 sekund
 • Poziom 4 – 00:05 sekund

Ulepszanie Pioniera

Pierwsze ulepszenie dostajemy z ostatniego zadania głównego Deszcz Gwiazd.
Żeby dalej ulepszyć pioniera, należy wykonać zadania, które pojawiają się co kilka poziomów.

Nazwa Opis Nagroda
Poboczna Główna
Mała Modernizacja
Poziom 52
Kawałki Układanki I Wydaj 5 Elementów Kadłuba Pioniera z magazynu.
Wydaj 5 Żagli Pioniera z magazynu.
Wydaj 5 Paliwo Do Pioniera z magazynu.
8.100 31.100
50
Zrobię z Nim Cuda I Poczekaj 2 godziny. 8.100
Było Najlepsze, Będzie Jeszcze Lepsze I Użyj 1 Blok z Pakietem Ulepszeń Pioniera II na twojej wyspie.
Posiadaj na swojej wyspie 1 Poniera na poziomie 2.
8.100
Duża Modernizacja
Poziom 63
Kawałki Układanki II Wydaj 5 Elementów Kadłuba Pioniera z magazynu.
Wydaj 5 Żagli Pioniera z magazynu.
Wydaj 5 Paliwo Do Pioniera z magazynu.
44.000 172.000
50
Zrobię z Nim Cuda II Poczekaj 1 godzinę. 44.000
Było Najlepsze, Będzie Jeszcze Lepsze II Użyj 1 Blok z Pakietem Ulepszeń Pioniera III na twojej wyspie.
Posiadaj na swojej wyspie 1 Poniera na poziomie 3.
44.000
Potężna Modernizacja
Poziom 70
Kawałki Układanki III Wydaj 5 Elementów Kadłuba Pioniera z magazynu.
Wydaj 5 Żagli Pioniera z magazynu.
Wydaj 5 Paliwo Do Pioniera z magazynu.
151.000 582.000
50
Zrobię z Nim Cuda III Poczekaj 1 godzinę. 151.000
Było Najlepsze, Będzie Jeszcze Lepsze III Użyj 1 Blok z Pakietem Ulepszeń Pioniera IV na twojej wyspie.
Posiadaj na swojej wyspie 1 Poniera na poziomie 4.
151.000

It looks like you are using an ad-blocker! Ads help us pay for the server. Please disable ad blocker and refresh page.