KomendyNastępujące polecenia mogą być wprowadzane w pasku komunikacji w czacie:

/pomoc – wyświetla wszystkie polecenia poniżej
/help – wyświetla wszystkie polecenia poniżej
/w username – szept do gracza
/joinchat global-X (X = numer czatu od 1 do 5)
/j global-X (X = numer czatu od 1 do 5)
/findfriend friendname – szukanie znajomego przez podanie jego nazwy
/version – pokazuje aktualną wersję gry
/ignoreshow – wyświetla wszystkich ignorowanych graczy
/ignoreadd username – podany gracz zostanie dodany do listy ignorowanych (nie będziemy widzieć jeśli coś napisze)
/ignoreremove username – wykreślenie gracza z listy ignorowanych
/report username reason – zgłoszenie gracza do administratora gry z powodu naruszenia zasad gry


It looks like you are using an ad-blocker! Ads help us pay for the server. Please disable ad blocker and refresh page.