Hołd Dla Mnicha

od poziomu ?


Pochodzenie: Osiągnięcia: Przygoda Zakazane Eksperymenty
Osiągnięcia: Event Piłkarski 2019


Nazwa Wygląd Zadanie Punkty Nagroda
Żołnierze i Armaty? Ukończ „Zakazane Eksperymenty” bez korzystania z Rekrutów, Ochotników, Łuczników oraz Wybornych Łuczników
Maraton Treningowy Ukończ 25 mini przygód podczas trwania eventu.

Wygląd
Koszt Budowy
Czas Budowy 40 sekund
Produkcja 4
Czas Produkcji 6 minut


Natychmiastowa Budowa: 1


Przenieś Budynek: darmowe


It looks like you are using an ad-blocker! Ads help us pay for the server. Please disable ad blocker and refresh page.