Wspaniały Hołd Dla Introligatorów

od poziomu ?


Pochodzenie: Osiągnięcia Przygoda Ali Baba i Trzeci Złodziej


Nazwa Wygląd Zadanie Punkty Nagroda
Na Przekór Przeciwnościom Ukończ „Ali Baba i Trzeci Złodziej” bez korzystania z Jednostek Elitarnych (Zbrojny, Konny Zbrojny, Arkebuzer, Arkebuzer w Zbroi, Konny Arkebuzer, Rycerz, Oblężnik) oraz Rekrutów

Wygląd
Koszt Budowy
Czas Budowy 40 sekund
Produkcja 1
Czas Produkcji 7 dni


Natychmiastowa Budowa: 1


Przenieś Budynek: darmowe


It looks like you are using an ad-blocker! Ads help us pay for the server. Please disable ad blocker and refresh page.