Złoty Hołd Dla Mennicy

od poziomu ?


Pochodzenie: Osiągnięcia: Przygoda Sindbad i Wąż Morski
Osiągnięcia: Wyprawa Wielka Bitwa


Nazwa Wygląd Zadanie Punkty Nagroda
Czas To Monety Ukończ „Sindbad i Wąż Morski” w mniej niż 1 godzina.
Wielka Moneta Ukończ „Wielka Bitwa” w mniej niż 1 godzina.

Wygląd
Koszt Budowy
Czas Budowy 40 sekund
Produkcja 2
Czas Produkcji 2 godziny


Natychmiastowa Budowa: 1


Przenieś Budynek: darmowe


It looks like you are using an ad-blocker! Ads help us pay for the server. Please disable ad blocker and refresh page.