Event Halloween 2014 – Budynki Na Poziom 6

Nazwa Młyn Piekarnia
Wygląd
Koszt Ulepszenia 300
1.000
300
1.000
Czas Ulepszania 7 dni 7 dni
Produkcja 6 = 6 6 + 12 = 6
Czas Produkcji 6 minut 3 minuty